I. Dãy vận động hóa học của sắt kẽm kim loại là gì?

Dãy vận động hóa học của kim loại là dãy những kim các loại được bố trí theo chiều giảm dần nấc độ vận động hóa học của chúng.

Bạn đang xem: Dãy hoạt dộng hóa học của kim loại

II. Dãy chuyển động hóa học tập của sắt kẽm kim loại được xây dựng như thế nào

1. Phân tách 1

Cho đinh fe vào ống thử (1) đựng CuSO4và mang đến mẩu dây đồng vào ống nghiệm (2) đựngdung dịch FeSO4.

Thí nghiệm Fe chức năng với dung dịch CuSO4

Thí nghiệmTiến hànhHiện tượng
Ống nghiệm (1)Cho đinh fe vào dung dịch CuSO4Có hóa học rắn red color bám bên cạnh đinh sắt
Ống nghiệm (2)Cho dây đồng vào hỗn hợp FeSO4Không có hiện tượng lạ gì xảy ra

Nhận xét: Ở ống thử (1) sắt vẫn đẩy đồng thoát ra khỏi dung dịchmuối đồng. Ở ống thử (2), đồng ko đẩy được sắt thoát khỏi dung dịch muối.Ta nóisắt vận động hóa học dạn dĩ hơn đồng.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Ta xếp fe đứng trước đồng:Fe, Cu.

2. Phân tách 2

Cho mẩu dây đồng vào ống thử (1) đựng hỗn hợp AgNO3và mẩu dây bạc tình vào ống nghiệm (2) đựng hỗn hợp CuSO4.

Thí nghiệmTiến hànhHiện tượng
Ống nghiệm (1)Cho dây đồng vào hỗn hợp AgNO3Có chất rắn blue color vào dây đồng
Ống nghiệm (2)Cho dây bội nghĩa vào hỗn hợp CuSO4Không có hiện tượng gì xảy ra

Nhận xét: Ở ống nghiệm (1) đồng đang đẩy được bạc ra khỏi dung dịch muối bạc. Ở ống nghiệm (2), bội bạc không đẩy được đồng thoát khỏi dung dịch muối, chứng tỏđồng vận động hóa học khỏe mạnh hơn bạc.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Ta xếp đồng đứng trước bạc:Cu, Ag.

3. Phân tách 3

Cho đinh sắt với lá đồng bé dại vào hai ống nghiệm (1) cùng ống nghiệm (2) riêng biệt đựng hỗn hợp HCl.

*
*

Thí nghiệmTiến hànhHiện tượng
Ống nghiệm (1)Cho đinh fe vào hỗn hợp HClCó nhiều bọt bong bóng khí bay ra
Ống nghiệm (2)Cho dây đồng vào hỗn hợp HClKhông có hiện tượng gì xảy ra

Nhận xét: sắt đẩy được hidro thoát ra khỏi dung dịch axit còn đồng thì không.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Ta xếp sắt đứng trước hidro, đồng che khuất hidro:Fe, H, Cu.

4. Thí điểm 4

Cho mẩu natri và đinh fe vào hai ly (1) và (2) riêng lẻ đựng nước cất tất cả thêm vài giọt hỗn hợp phenolphtalein.

*

Cho mẩu natri vào cốc nước cất gồm phenolphtalein

Thí nghiệmTiến hànhHiện tượng
Cốc (1)Cho mẩu natri vào ly nước cất bao gồm thêm vài giọt phenolphtaleinMẩu natri rét chảy thành giọt tròn chạy trên mặt nước và tan dần
Cốc (2)Cho đinh sắt vào ly nước cất có thêm vài ba giọt phenolphtaleinKhông có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra

Nhận xét: Ở ly (1), natri làm phản ứng tức thì với nước hiện ra dung dịch bazơ cần làm dung dịch phenolphtalein không màu đưa thành màu sắc đỏ.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Natri vận động hóa học bạo dạn hơn sắt. Ta xếp natri đứng trước sắt:Na, Fe.

Kết luận:Dựa vào hiệu quả của các thí nghiệm 1, 2, 3, 4 ta có thể sắp xếp những kim một số loại theo chiều giảm dần nấc độ vận động hóa học tập như sau: Na, Fe, H, Cu, Ag. Và bằng nhiều thí nghiệm chất hóa học khác nữa, tín đồ ta đối chiếu được nấc độ vận động hóa học của khá nhiều kim một số loại khác và bố trí chúng thành một dãy theo chiều sút dần mức độ hoạt độnggọi là dãy vận động hóa học tập của kim loại.Sau đó là dãy hoạt động hóa học của một số kim một số loại tiêu biểu:

K, Na,Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.

*

III. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học tập của kim loại

Dãy hoạt động của kim các loại cho biết:

a. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần tự trái thanh lịch phải

b. sắt kẽm kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) phản ứng được cùng với nước ở ánh sáng thường chế tạo ra thành kiềm với giải phóng khí H2.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

Ba + 2H2O → Ba(OH)2+ H2↑

c. Kim loại đứng trước H công dụng với hỗn hợp axit (HCl; H2SO4loãng,….) tạo thành H2.

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2↑

Cu + 2HCl → không phản ứng (vì Cu thua cuộc H)

d.

Xem thêm: Top 7 Bài Kể Về Một Giấc Mơ Em Gặp Lại Người Thân (16 Mẫu), Kể Lại Một Giấc Mơ, Trong Đó Em Được Gặp Lại

kim loại không chảy trong nước (từ Mg về bên sau) đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau nó thoát khỏi dung dịchmuối.