Dãy số là gì, có những loại hàng số ra sao ? Để biết cụ thể hơn, orsini-gotha.com xin share với các bạn bài: dãy số. Với kỹ năng trọng tâm và những bài tập có giải mã chi tiết, mong muốn rằng đây đã là tài liệu giúp chúng ta học tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Định nghĩa

Dãy số: Mỗi hàm số u khẳng định trên tập số nguyên dương N* được gọi là một trong dãy số vô hạn (gọi tắt là hàng số). Kí hiệu:

u: N* → R

n → u(n)

Dãy số thường được viết bên dưới dạng khai triển u1, u2,u3, ….,un,….,trong đó un = u(n) là số hạng thiết bị n và gọi nó là số hạng tổng quát, u1 là số hạng đàu của dãy số (un )

Dãy số hữu hạn: Mỗi hàm số u xác định trên tập M = 1, 2, 3, ..., m, với m Є N* được gọi là 1 trong những dãy số hữu hạn

Dạng khai triển của chính nó là: u1, u2,u3, ….,um, trong đó u1là số hạng đầu, um là số hạng cuối.

Bạn đang xem: Dãy số toán 11

II. Biện pháp cho một dãy số

1. Hàng số cho bởi công thức của số hạng tổng quát

Khi kia Un = f(n), trong đó f là 1 trong những hàm số xác định trên N* .Đây là biện pháp khá phổ biến (giống như hàm số) cùng nếu biết giá trị của n (hay cúng chính là số đồ vật tự của số hạng) thì ta hoàn toàn có thể tính ngay được un.

2. Hàng số mang đến bằng phương pháp mô tả

Người ta cho một mệnh đề biểu lộ cách khẳng định các số hạng thường xuyên của dãy số. Mặc dù nhiên, hay thì không tìm ngay được un với n tuỳ ý.

3. Dãy số đến bằng phương pháp truy hồi (hay quy nạp)

Cho số hạng đầu (hay vài ba số hạng đầu)Cho hệ thức truy vấn hồi, có nghĩa là hệ thức bộc lộ số hạng vật dụng n qua số hạng (hay vào số hạng) đứng trước đó.

III. Hàng số tăng, hàng số giảm

Dãy số tăng : dãy số Un được call là dãy số tăng nếu như un+1 > un với đầy đủ n Є N* ;

Dãy số giảm : hàng số Un được điện thoại tư vấn là dãy số giảm nếu un+1 n với đều n Є N* .

Dãy số bị chặn

Dãy số Un được hotline là bị chặn trên ví như tồn trên số M sao cho 

Un ≤ M, với mọi n Є N*.

Dãy số Un được gọi là bị ngăn dưới ví như tồn tại số m sao cho

Un ≥ m, với mọi n Є N*.

Xem thêm: Các Nước Đông Nam Á Cuối Tk 19 Đầu Tk 20, Bài 4: Các Nước Đông Nam Á (Cuối Thế Kỉ Xix

Dãy số Un được điện thoại tư vấn là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trêm vừa bị ngăn dưới tức là tồn tại nhị số m, M sao cho:

 m ≤ Un ≤ M, với rất nhiều n Є N*.