Đề cương cứng ôn tập giờ Anh Đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 Đề cương cứng ôn thi giờ Anh lớp 2 Phiếu bài bác tập giờ Anh lớp 2 Đề cương Tiếng Anh lớp 2 tuần 21 Phiếu bài bác tập tiếng Anh lớp 2 tuần 21 Ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 Ôn thi tiếng Anh lớp 2


Bạn đang xem: De cương on tập tiếng anh lớp 2

*
doc

bài tập giờ Anh Lớp 2 công ty đề: Colors


*
ppt

Đề bình chọn Tiếng Anh Lớp 2


*
pdf

các dạng bài tập chương trình Tiếng Anh thcs


*
pdf

Phiếu bài bác tập môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm 2020-2021 - trường Tiểu học tập Nguyễn Văn Bá (Unit 8: Where's Grandma?)


*
pdf

Đề cương cứng ôn tập môn tiếng Anh lớp hai năm 2020-2021 - ngôi trường Tiểu học Nguyễn Văn Bá (Revision 3)


Nội dung

Tam Bình Primary SchoolGrade 2Name: .......................................................................... , Class: 2/ ...............Exercise 1 Look và writegardenbathroomkitchendining roomliving roombedroom..................................................................................................................................................................................................................pg. 1 Tam Bình Primary SchoolGrade 2Exercise 2 Number the rooms in the picture above.1. Bathroom2. Bedroom3. Dining room4. Kitchen5. Living roomExercise 3 Look và answer these questionsa) Where are they ?They are the living room.d) Where is she ?....................................b) Where are they ?...................................e) Where is he ?...................................Exercise 4 Look and complete the sentencepg. 2c) Where is he ?...................................f) Where are they ?................................... Tam Bình Primary SchoolGrade 2a) Where is he ? He ……………… in the living room.b) Is she in the kitchen ? Yes, she ………………c) ……………… are they ? They’re in the dining roomd) Are they in the garden ? ……………… , they aren’t.e) Where is your mom ? ……………… is in the bathroom.f) Is your brother in the bedroom ? No , he ………………g) ……………… are Tony và John ? They are in the garden.h) Where is she ? She is in ……………… bathroom.i) Where is your grandma ? …………… is in the bedroomk) ……………. They in the kitchen ? No, they aren’t.l) Where is Tony ? He ……………… in the bathroom.Exercise 5 Look và writeYes, she is – No , she isn’tYes, he is – No, he isn’tYes, they are - No, they aren’ta) Are they in the garden ?b) Is he in the bathroom?c) Is she in the living room?No, they aren’t................................................................................pg. 3 Tam Bình Primary SchoolGrade 2d) Is she in the kitchen ?e) Are they in the diningroom ?f) Is she in the bedroom ?...............................................................................................................Exercise 6 Read and matcha) Where are they ?1) He is a police officer.a)b) Is she in the living room ?2) It’s in the goal.b)c) Where is he ?3) They are in the dining room.c)d) Are they in the garden ?4) No, she isn’t.d)e) Where is she ?5) He’s in the bedroom.e)f) Is he in the bedroom ?6) She’s in the kitchen.f)g) Where is the Frisbee ?7) Yes, they are.g)h) What does he do ?8) Yes, he is.h)pg. 4


Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Bằng Tên, Tra Cứu Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền