Đề cương cứng ôn thi học tập kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 được orsini-gotha.com biên soạn bao gồm các dạng bài xích tập và đáp án cụ thể được thiết kế theo giữa trung tâm chương trình học tập Toán lớp 8 giúp học sinh ôn tập, củng nạm kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng bền vững và kiên cố giúp chúng ta tự tin có tác dụng bài trong số kì thi và kiểm tra học kì 2 lớp 8. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm chi tiết. Chúc những em học viên ôn tập thật tốt!

Đề cương ôn tập Toán 8

Nghiêm cấm mọi vẻ ngoài sao chép nhằm mục tiêu mục đích yêu thương mại.

Bạn đang xem: Đề cương toán 8 học kì 2 có đáp án


A. Phần đại số

1. Phương trình

Bài 1. Giải phương trình

a) 2x + 6 = 0

b) 4x + đôi mươi = 0

c) 2(x+1) = 5x – 7

d) 2x – 3 = 0

e) 3x – 1 = x + 3

f) 15 – 7x = 9 – 3x

g) x – 3 = 18

h) 2x + 1 = 15 – 5x

I) 3x – 2 = 2x + 5

k) –4x + 8 = 0

l) 2x + 3 = 0

m) 4x + 5 = 3x

Bài 2: Giải phương trình

a) (x – 6)(x² – 4) = 0

b) (2x + 5)(4x² – 9) = 0

c) (x – 2)²(x – 9) = 0

d) x² = 2x

e) x² – 2x + 1 = 4

f) (x² + 1)(x – 1) = 0

g) 4x² + 4x + 1 = 0

h) x² – 5x + 6 = 0

i) 2x² + 3x + 1 = 0

Bài 3. Giải các phương trình sau

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

2. Bất phương trình

Bài 1. mang lại a > b chứng tỏ rằng 5 – 2a

a) –4 + 2x 2x +3

f) 4x – 8 ≥ 3(3x – 1) – 2x + 1

d) 3x– (7x + 2) > 5x + 4

g) 3x – (7x + 2) > 5x + 4

h) 2x + 3(x – 2) 9 – 2x

k) x(x – 2) – (x + 1)(x + 2)

Bài 3. Giải bất phương trình và màn trình diễn tập hợp nghiệm bên trên trục số

a.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

3. Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình

Bài 1: Tổng số học sinh của hai lớp 8A với 8B là 78 em. Nếu chuyển 2 em tự lớp 8A qua lớp 8B thì số học viên của nhì lớp bởi nhau. Tính số học sinh của từng lớp.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài Thuyết Minh Về Một Danh Lam Thắng Cảnh (Trang 33)

Bài 2: có 15 quyển vở bao gồm hai loại: nhiều loại I giá chỉ 2000 đồng một quyển, loại II giá chỉ 1500 đồng một quyển. Số tiền mua 15 quyển vở là 26000 đồng. Hỏi tất cả mấy quyển vở mỗi loại?

Bài 3: hai thùng dầu A và B có toàn bộ 100 lít. Nếu đưa từ thùng A qua thùng B 18 lít thì con số dầu ở nhì thùng bởi nhau. Tính con số dầu sinh sống mỗi thùng thời điểm đầu.