orsini-gotha.com xin được gửi đến các em học sinh “Đề cương kiểm soát 1 tiết chương 1 Đại số 7 tập 1 số hữu tỉ, Số thực”. Hi vọng nó sẽ giúp đỡ các em học tập và làm cho bài giỏi hơn.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 1 đại số


Đề thi, bài bác kiểm tra liên quan:

Đề cương kiểm tra 1 ngày tiết chương 1 Đại số 7 tập 1 gồm lý thuyết và những dạng bài chương 1 số hữu tỉ, Số thực.

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT Chương 1 Toán 7

Thế như thế nào là số hữu tỉ? Kí hiệu tập hợp những số hữu tỉ?Thế làm sao là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm?

Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ âm với cũng không là số hữu tỉ dương?

Giá trị tuyệt đối của một vài hữu tỉ x được xác minh như nắm nào?Định nghĩa lũy vượt với số mũ tự nhiên của một số trong những hữu tỉ. Viết công thức.Nêu công thứcNhân nhì lũy thừa thuộc cơ số.Chia nhị lũy thừa thuộc cơ số khác 0.Lũy vượt của một lũy thừa.Lũy thừa của một tích.Lũy vượt của một thương.Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? đến ví dụ.Tỉ lệ thức là gì? phát biểu hai tính chất của tỉ trọng thức. Nêu đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau.Thế nào là số vô tỉ? đến ví dụ. Kí hiệu tập hợp các số vô tỉ.Thế nào là số thực? mang đến ví dụ. Kí hiệu tập hợp các số thực.Định nghĩa căn bậc nhì của một số không âm. Tính √9; √0;√(-3)2

II. Các dạng bài xích tập số hữu tỉ, số thực

Bài 1: Tính

*
Bài 2: tìm x biết
*


Bài 3:

a) Tìm hai số x và y biết x/3 = y/4 và x + y = 28

b) Tìm hai số x với y biết x:2 = y: (-5) với x – y = -7

Bài 4: Tính độ dài những cạnh của một tam giác biết chu vi là 33cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ thành phần với 2; 4; 5.

Bài 5: kiếm tìm số đo từng góc của tam giác ABC biết số đo 3 góc của tam giác kia tỉ lệ là 1:2:3

Bài 6: Số học viên của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ trọng với 9; 10; 8. Biết số học sinh của lớp 7A ít hơn 7B là 5 em. Hỏi mỗi lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 7: Số học sinh giỏi, khá, vừa đủ của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2:3:5.

Xem thêm: Lý Thuyết Địa Lí 12: Bài 14 Sử Dụng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên

Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình biết tổng số học sinh khá và học viên trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em.

Bài 8: bố lớp 8A, 8B, 8C trồng được 120 cây. Tính số cây trồng được của từng lớp, hiểu được số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ thành phần với 3:4:5