Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông bốn 22 bao gồm 6 đề thi, có lời giải và bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22, giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh tác dụng dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 5 môn toán

Đây cũng là tài liệu có ích cho thầy cô tham khảo, ra đề thi cho học viên của mình. Bên cạnh đề thi môn Toán, những em tất cả thể tham khảo thêm bộ đề thi môn giờ đồng hồ Việt. Vậy mời thầy cô cùng các em tìm hiểu thêm nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:


Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề đánh giá môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

UBND HUYỆN……….TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS….…….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2020 - 2021MÔN: TOÁN - LỚP 5-----------(Thời gian: 40 phút)

STTMạch kiến thức kĩ năngSố câuSố điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1

Số học:

Phân số thập phân, cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, số từ nhiên, đọc những số thập phân, hỗn số. Giải toán về thời gian, vận tốc.

Số câu

3

1

1

2

1

5

1

Câu số

1,2,3

4

7

8,9

10

Số điểm

3,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

3,0

2

Đại lượng với đo đại lượng:

Giờ, phút, cm3 dm3

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

3

Yếu tố hình học:

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương.

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1,0

1,0

Tổng số

Số câu

3

3

1

2

1

7

3

Số điểm

3,0

3,0

1,0

2,0

1,0

7,0

3,0


Đề soát sổ môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

UBND HUYỆN………TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS.……..

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2020 - 2021MÔN: TOÁN - LỚP 5-----------(Thời gian: 40 phút)

Câu 1: (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án gồm câu vấn đáp đúng:

a. Số thập phân: tứ mươi sáu phẩy sáu mươi bảy được viết là:

A. 46,67 B. 64,67C. 46,76

b. Số 19,86% được hiểu là:

A. Mười chín phẩy tám mươi sáuB. Mười chín phẩy tám mươi sáu phần trămC. Mười chín phẩy sáu mươi tám phần trăm

Câu 2: (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án bao gồm câu vấn đáp đúng:

a. Cực hiếm chữ số 8 trong những thập phân: 80,736 là:

A. 8 B.

*
C. 80

b. Trong những thập phân 36,61 thì:

A. 36 là phần nguyênB. 61 là phần nguyênC. 36 là phần thập phân

Câu 3: (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án có câu trả lời đúng:

a. Láo lếu số

*
được viết thành phân số là:

A.

*
B.
*
C.
*

b. Phân số thập phân

*
viết thành số thập phân là:

A. 0,5 B. 0,50C. 0,05

Câu 4: (1,0 điểm) Nối phép tính sinh hoạt cột A với tác dụng đúng nghỉ ngơi cột B.


Câu 5: (1,0 điểm) Đúng ghi Đ không nên ghi S vào ☐

a. 190000cm3 ☐ = 19 dm3 ☐

b. 16 giờ 12 phút 4 = 64 giờ đồng hồ 48 phút ☐

Câu 6: (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án bao gồm câu trả lời đúng:

a. Diện tích s xung xung quanh một hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 6dm, chiều rộng lớn 4dm và độ cao 2dm là:

A. 40dm2 B. 40dm C. 48dm2

b. Một hình lập phương gồm cạnh là 5cm thì thể tích của chính nó là:

A . 25cm3 B. 125cm2 C. 125cm3

Câu 7: (1,0 điểm) Điền vệt >; b. 89,72 6,9 + 78,65 ...... 98,652 + 599,065

Câu 8: (1,0 điểm) Một người công nhân mỗi 1 trong các buổi làm trong xí nghiệp sản xuất 3 giờ đồng hồ 25 phút. Một tuần lễ bạn đó làm cho trong nhà máy 6 ngày. Hỏi 1 tuần lễ tín đồ đó buộc phải làm trong xí nghiệp bao nhiêu thời gian?

Câu 9: (1,0 điểm) Một fan đi xe sản phẩm công nghệ trong 1,5 giờ đồng hồ đi được quãng con đường là 60km. Cũng với thời hạn đó người đi xe đạp điện đi được quãng đường bằng nửa phần đường của người đi xe pháo máy. Tính vận tốc của người đi xe pháo đạp?

Câu 10: (1,0 điểm) Tính quý giá của biểu thức:

0,603 : 0,09 + ( 8,76 4 : 8 ) – ( 35,04 : 4 – 6,87)

Đáp án đề kiểm tra môn Toán lớp 5 thân học kì 2

Câu 1: (1 điểm) mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

a. A

b. B

Câu 2: (1 điểm) mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

a. C

b. A


Câu 3: (1 điểm) từng ý đúng được 0,5 điểm.

a. B

b. C

Câu 4: (1 điểm) Nối từng ý đúng được 0,5 điểm.

Câu 5: (1 điểm) Điền mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

a. S

b. Đ

Câu 6: (1 điểm) Khoanh từng ý đúng được 0,5 điểm.

a. A

b. C

Câu 7: (1,0 điểm) mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

a. 789,56 – 98,35 98,652 + 599,065

Câu 8: (1,0 điểm)

Giải

Một ngày tín đồ đó làm trong nhà máy số thời hạn là: (0,2 điểm)

3 giờ 25 phút x 2 = 6 giờ 50 phút (0,2 điểm)

Một tuần lễ người đó làm cho trong nhà máy số thời gian là:( 0,2 điểm)

6 giờ 50 phút x 6 = 36 tiếng 300 phút = 41 (giờ) (0,2 điểm)

Đáp số: 41 tiếng ( 0,2 điểm)

Câu 9: (1 điểm)

Giải

Người đi xe đạp điện đi được quãng con đường là: (0,2 điểm)

60 x

*
= 30 (km)(0,2 điểm)

Vận tốc của bạn đi xe đạp là: (0,2 điểm)

V = S : t = 30 : 1,5 = 20 (km/giờ)(0,2 điểm)

Đáp số: 20 km/giờ( 0,2 điểm)

Câu 10: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

0,603 : 0,09 + ( 8,76 4 : 8 ) – ( 35,04 : 4 – 6,87) = 0,603 : 0,09 + 4,38 – 1,89

= 6,7 + 4,38 – 1,89 = 11,08 – 1,89 = 9,19

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề soát sổ môn Toán lớp 5 thân học kì 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1Số họcSố câu02010101010501
Câu số1, 23495
Số điểm1,5 đ01 đ01 đ02 đ01 đ4,5 đ02 đ
2Đại lượng với đo đại lượngSố câu010102
Câu số76
Số điểm01 đ0,5 đ1,5 đ
3Yếu tố hình họcSố câu0101
Câu số10
Số điểm01 đ01 đ
4Số đo thời gianSố câu0101
Câu số8
Số điểm01 đ01 đ
Tổng số câu0202020101020604
Tổng số0202030310
Số điểm1,5 đ02 đ3,5 đ03 đ10 đ

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

Trường:.........................

Lớp: 5....

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2020 - 2021MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Chữ số 5 trong những 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65

Câu 3: Lớp học gồm 32 học viên số học bạn nữ 12. Hỏi số học viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 gắng kỷ .............năm. Số phù hợp điền vào vị trí chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số phù hợp điền vào nơi chấm nhằm 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số phù hợp điền vào nơi chấm nhằm 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: tìm kiếm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3h 5 phút b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5d) 30 phút 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang tất cả đáy bự 120dm, đáy bé 80dm, độ cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Xem thêm: Giáo Án Chi Tiết Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Chọn Lọc

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

Câu1234567
Ý đúngABDDABC
Điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm0,5 điểm1 điểm

Câu 8: tìm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 giờ đồng hồ 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9h 37 phútb) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giâyd) trong vòng 30 phút 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang bao gồm đáy phệ 120dm, đáy bé 80dm, độ cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.