Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 tất cả đáp án năm 2022 sách bắt đầu (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 thân kì 2 lựa chọn lọc, tất cả đáp án, cực liền kề đề thi chính thức bám sát đít nội dung chương trình của ba bộ sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Hy vọng bộ đề thi này để giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 thân kì 2 có đáp án (30 đề) - sách mới

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi thân kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số bởi nhau trong các phân số sau:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2:Phân số biểu hiện số phần tô màu sắc trong hình vẽ dưới đây là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Câu 3: làm tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Xác minh nào sau đó là đúng?

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Bố điểm A, B, C trực tiếp hàng. B. Ba điểm A, B, D thẳng hàng.C. Bố điểm B, C, D thẳng hàng.D. Bố điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng trong những câu sau đây:

A. Hai tia chung gốc là hai tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Nhì tia cùng nằm bên trên một con đường thẳng và tất cả chung gốc thì đối nhau

D. Nhị tia Ox cùng Oy chế tạo ra thành mặt đường thẳng xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào ta tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, bao gồm 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho thấy bạn nào vấn đáp đúng.

A. Khi yên ổn = IN

B. Lúc MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN với IM = IN

D. Lúc I nằm trong lòng M cùng N.

II. Từ luận:

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính (tính cấp tốc nếu gồm thể):

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): Trong một lớp 60% số học sinh xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học tập sinh xuất sắc của lớp.

b)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> số học sinh khá bởi 80% số học sinh giỏi. Tìm số học viên khá của lớp.

c) Biết lớp chỉ tất cả học sinh xuất sắc và khá. Search tổng số học sinh của lớp.

Bài 4 (2 điểm): đến đoạn thẳng AB = 8 cm. Bên trên tia AB mang điểm C làm sao cho AC = 4 cm.

a) Điểm C có nằm trong lòng hai điểm A với B không? vị sao?

b) Tính độ nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C gồm là trung điểm của đoạn thẳng AB không? vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Tìm cặp phân số bởi nhau trong những phân số sau:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Áp dụng quy tắc đều nhau của hai phân số, ta có:

+)

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vị 1. 5 ≠ 2 . 4 (1. 5 = 5; 2 . 4 = 8).

+)

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 3. 2 ≠ 1 . 4 (3. 2 = 6; 1 . 4 = 4)

+)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> bởi 1. 4 = 2 . 2 (1. 4 = 2 . 2 = 4)

+)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 2 . 8 ≠ 3 . 3 (2 . 8 = 16; 3 . 3 = 9).

Vậy chọn C.

Câu 2:Phân số thể hiện số phần tô color trong hình vẽ sau đây là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Trong mẫu vẽ trên, hình chữ nhật được chia thành 5 phần đều nhau và tô màu sắc 2 phần.

Do đó, số phần tô màu sắc trong hình vẽ là

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> .

Vậy lựa chọn D.

Câu 3: có tác dụng tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Giải thích:

- Chữ số mặt hàng phần mười của số 312,163 là 1.

- Chữ số bên bắt buộc liền nó là 6 > 5 phải chữ số mặt hàng phần mười tạo thêm một đơn vị là 2 với bỏ các chữ số từ bỏ hàng phần trăm trở đi.

Do đó, số 312,163 có tác dụng tròn cho hàng phần mười là: 312,2.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Xác định nào sau đấy là đúng?

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp hàng.

B. Bố điểm A, B, D trực tiếp hàng.

C. Ba điểm B, C, D thẳng hàng.

D. Tía điểm A, C, D thẳng hàng.

Giải thích:

Trong mẫu vẽ trên, ta thấy cha điểm A, B, C cùng nằm trên tuyến đường thẳng d và điểm D không thuộc con đường thẳng d.

Do đó, tía điểm A, B, C thẳng mặt hàng và các bộ ba điểm (A, B, D); (B, C, D); (A, C, D) ko thẳng hàng.

Vậy chọn A.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Hai tia bình thường gốc là nhì tia đối nhau.

B. Nhị tia đối nhau thì không có điểm chung.

C. Nhì tia cùng nằm trên một con đường thẳng và tất cả chung nơi bắt đầu thì đối nhau.

D. Hai tia Ox cùng Oy chế tác thành con đường thẳng xy thì đối nhau.

Giải thích:

- tuyên bố A sai. Vì chưng hai tia OA với OB thông thường gốc O nhưng rất có thể không buộc phải là hai tia đối nhau (như hình vẽ).

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- phát biểu B sai bởi hai tia đối nhau gồm một điểm bình thường là cội của tia.

- tuyên bố C sai bởi vì hai tia OA và OB thuộc nằm bên trên một mặt đường thẳng và gồm chung gốc O rất có thể không đề nghị là nhị tia đối nhau. 

Trong hình dưới, nhị tia OA và OB là nhì tia trùng nhau.

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- tuyên bố D đúng.

Vậy chọn D. 

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi như thế nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?”, có 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho biết bạn nào trả lời đúng.

A. Khi yên ổn = IN

B. Lúc MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN với IM = IN

D. Khi I nằm giữa M với N.

Giải thích:

Điểm I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN lúc điểm I nằm giữa hai điểm M với N (hay mi + IN = MN) và IM = IN.

- Câu trả lời A không đúng bởi vì còn thiếu điều kiện điểm I nằm trong lòng hai điểm M với N (hay mi + IN = MN).

- Câu vấn đáp B không đúng do còn thiếu điều kiện IM = IN.

- Câu trả lời C đúng. Lúc I nằm trong lòng M với N (hay mày + IN = MN) với IM= IN thì I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

- Câu vấn đáp D sai vày còn còn thiếu điều kiện IM = IN.

Vậy lựa chọn C.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm):

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

= 54,7 . 2

= 109,4.

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) x – 22, 6 = 15,28

x = 15,28 + 22, 6

x = 37,88.

Vậy x = 37,88.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): 

a) Số học sinh giỏi của lớp là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học sinh xuất sắc của lớp là 15 học sinh.

b) 80% số học tập sinh tốt của lớp là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Số học viên khá của lớp là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học viên khá của lớp là 18 học sinh.

c) Tổng số học sinh của lớp là:

15 + 18 = 33 (học sinh)

Vậy tổng số học viên của lớp là 33 học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

a) Ta bao gồm điểm C nằm trên đoạn trực tiếp AB.

Mà AC b

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> bằng:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 2: mang lại biểu thiết bị tranh trình bày số cây hoa trồng trong vườn của phòng bốn chúng ta Mai; Lan; Huy; An

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm xác minh sai vào các xác định sau: 

A) công ty An trồng những hoa nhất.

B) đơn vị Huy trồng ít hoa nhất.

C) bên Lan với nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) tổng cộng hoa nhà Lan với Mai trồng được bởi tổng số hoa nhà Huy cùng An trồng được.

Câu 3: đến đoạn thẳng AB = 12cm. điện thoại tư vấn O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: trường hợp gieo một con xúc sắc đẹp 10 lần liên tiếp, có 4 lần mở ra mặt 5 chấm thì xác suất thực nghiệm mở ra mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: đặc thù của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả ba đáp án trên

Câu 7: xác định nào dưới đây đúng: 

A) nhì tia phổ biến gốc thì đối nhau.

B) nhì tia chung gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một phần đường trực tiếp bị chia vì điểm O.

D) Tia không xẩy ra giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng mẫu số hai phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được hiệu quả lần lượt là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp nhiều loại thi đua ba tổ lao động của một tổ sản xuất được thống kê lại như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) mỗi tổ lao động bao gồm bao nhiêu người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn số lao cồn khá và đạt của tất cả đội là 12 người. Đội trưởng thông báo đúng hay sai.

Bài 4 (2 điểm): cho đoạn trực tiếp AB có độ nhiều năm 20cm. Bên trên đoạn thẳng AB rước hai điểm C với D làm sao cho AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính độ lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? do sao?

Bài 5 (0,5 điểm): chứng tỏ rằng phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> tối giản với mọi số thoải mái và tự nhiên n.

Đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tổng

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> bằng:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Lời giải: 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2: đến biểu đồ vật tranh biểu lộ số cây hoa trồng trong vườn của nhà bốn các bạn Mai; Lan; Huy; An

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm xác định sai vào các xác minh sau: 

A) nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) nhà Huy trồng ít hoa nhất.

C) công ty Lan và nhà Mai trồng số hoa bởi nhau.

D) tổng thể hoa bên Lan với Mai trồng được bởi tổng số hoa bên Huy và An trồng được.

Lời giải:

Nhà Mai trồng 5 cây hoa; công ty Lan trồng 5 cây hoa; đơn vị Huy trồng 3 cây hoa; công ty An trồng 6 cây hoa.

Khẳng định A đúng do nhà An trồng các hoa tuyệt nhất (6 cây).

Khẳng định B đúng bởi vì nhà Huy trồng ít hoa tốt nhất (3 cây) .

Khẳng định C đúng vày nhà Lan và nhà Mai trồng số lượng kilomet hoa bởi nhau( 5 cây).

Khẳng định D sai vị nhà Lan với nhà Mai trồng được 10 cây hoa còn bên nhà Huy cùng An trồng được 9 cây hoa.

Câu 3: mang đến đoạn trực tiếp AB = 12cm. điện thoại tư vấn O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm

C) 10cm

D) 18cm

Lời giải: 

Vì O là trung điểm của AB buộc phải

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 4: Số đối của phân số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Hai phân số được hotline là đối nhau nếu như tổng của chúng bởi 0.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: trường hợp gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, bao gồm 4 lần xuất hiện mặt 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm lộ diện mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Xác suất thực nghiệm mở ra mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: đặc điểm của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả bố đáp án trên

Lời giải: 

Phép nhân có cả ba đặc thù trên

Câu 7: khẳng định nào tiếp sau đây đúng: 

A) nhì tia phổ biến gốc thì đối nhau

B) hai tia tầm thường gốc thì trùng nhau

C) Tia là hình bao gồm điểm O và 1 phần đường thẳng bị chia vị điểm O.

D) Tia không trở nên giới hạn về nhị đầu.

Lời giải: 

A) sai vì đề nghị thêm đk hai tia đó phải nằm về nhì phía của gốc

B) không đúng vì cần thêm đk hai tia đó đề nghị nằm về một bên của gốc

C) đúng do nó là định nghĩa về tia

D) sai bởi vì tia bị giới hạn 1 đầu là gốc của tia

Câu 8: Quy đồng mẫu số nhì phân số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được tác dụng lần lượt là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Từ bỏ luận

Bài 1: triển khai phép tính: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Bài 3: 

a) Số bạn lao cồn của tổ 1 là: 

8 + 3 + 1 = 12 (người)

Số fan lao đụng của tổ 2 là: 

9 + 2 + 1 = 12 (người) 

Số bạn lao động của tổ ba là: 

7 + 4 + 1 = 12 (người) 

b) Số lao động tốt của cả đội là: 

8 + 9 + 7 = 24 (người) 

Số lao cồn khá của tất cả đội là: 

3 + 2 + 4 = 9 (người) 

Số lao đụng đạt của tất cả đội là: 

1 + 1 + 1 = 3 (người)

Số lao động giỏi nhiều hơn số lao hễ khá với đạt của nhóm số tín đồ là: 

24 – (9 + 3) = 24 – 12 = 12 (người) 

Vậy nhóm trưởng đã nói đúng.

Bài 4: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

a) bởi vì C nằm ở đoạn trực tiếp AB bắt buộc AC + CB = AB

Thay số: 6 + CB = 20

CB = trăng tròn – 6 = 14cm

Vì AC = 6cm cùng AD = 12 cm yêu cầu AC *)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy phân số sẽ cho về tối giản.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong những phân số sau là phân số buổi tối giản

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: hiệu quả của phép tính

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4: trong hình bên dưới có từng nào cặp con đường thẳng song song

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: hiệu quả so sanh nhị phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 6: lếu số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> bằng

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1 (1,5 điểm): tiến hành phép tính

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Bài 2 (1 điểm): tra cứu x

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): Cường có 3 giờ để chơi trong công viên. Cường dành riêng

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> thời hạn để đùa ở căn vườn thú;
*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> thời hạn để chơi những trò chơi;
*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> thời gian để ăn uống kem, giải khát; số thời hạn còn lại để đùa ở khu cây cối và các loài hoa. Hỏi Cường đang chơi bao nhiêu giờ sinh sống khi cây cối và những loài hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng b

a) Vẽ điểm M ko nằm trên đường thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trê tuyến phố thẳng b

c) sử dụng kí hiệu với để viết diễn đạt sau:

“Điểm N thuộc mặt đường thẳng b; điểm M ko thuộc đường thẳng b”

d) cho đoạn trực tiếp AB cùng điểm O nằm trong lòng hai điểm A và B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với đa số số nguyên n

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phân số về tối giản

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Lời giải:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác hầu như được màn biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của ba đường chéo.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của bố đường chéo chính.

Câu 3: tác dụng của phép tính

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: trong hình dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải:

Cặp 1: đường thẳng a tuy nhiên song với mặt đường thẳng b.

Xem thêm: Soạn Văn Hạnh Phúc Của Một Tang Gia, Soạn Bài Hạnh Phúc Của Một Tang Gia

Cặp 2: con đường thẳng c song song với đường thẳng d.

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 6: Hỗ số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> bằng

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 2 (1 điểm): 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): 

Số phần thời gian Cường đã dùng làm chơi khu vường thú; chơi các trò chơi; nạp năng lượng kem cùng giải khát là: