Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (sách mới) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với vị trí cao nhất 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án (sách mới)các cuốn sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 6 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 toán 6

*

- cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống

- bộ sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng tạo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ sau đây có hình trạng gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông vắn ABCD có bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD gồm bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD gồm hai cặp cạnh đối song song AB và BC; CD và AD.

Câu 4: Tập hợp những ước phổ biến của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): search x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong mỏi lát nền cho một căn phòng ở trong phòng mình tất cả hình chữ nhật cùng với chiều dài là 8m với chiều rộng lớn là 5m. Nhiều loại gạch lát nền được áp dụng là gạch ốp vuông bao gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch men (coi mạch xi măng không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà tất cả 42 viên bi red color và 30 viên bi màu sắc vàng. Hà có thể chia các nhất vào từng nào túi sao để cho số bi đỏ với bi tiến thưởng được chia hầu như vào những túi? khi ấy mỗi túi có bao nhiêu viên bi đỏ cùng vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ dưới đây có kiểu dáng gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ là hình bao gồm 6 cạnh và tiến hành đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông ABCD gồm bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD bao gồm bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD tất cả hai cặp cạnh đối song song AB với BC; CD và AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng vày bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng bởi vì bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì gồm hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

D) sai vày AB với BC; CD cùng AD chưa phải các cạnh đối nên nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp các ước bình thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì trăng tròn + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ dài cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + trăng tròn = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x vừa lòng -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa chia hết mang đến 2 vừa phân chia hết mang đến 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết đến 3 với 9 thì tổng những chữ số của nó bắt buộc chia hết cho 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 yêu cầu ta tất cả x = 4 (vì 5 + 4 = 9 chia hết cho 3 và phân chia hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích hộ gia đình là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch ốp cô Hoa cần dùng để làm lát mặt nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng mỗi túi là đa số nhau đề nghị 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Cho nên vì vậy x là ước chung của 42 cùng 30.

Mặt khác x lớn số 1 (chia vào những túi nhất) yêu cầu x là mong chung lớn nhất của 42 với 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu rubi mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tìm kiếm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường đúng theo 1: với x + 5 = 1 (vô lí do x, y ∈ ℕ)

Trường vừa lòng 2: với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường hòa hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí do x, y ∈ ℕ)

Trường thích hợp 4: với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 tất cả số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác minh sau:

A) một số trong những chia hết đến 9 thì luôn chia hết cho 3.

B) ví như hai số phân chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết cho 9.

C) phần đông số chẵn thì luôn chia hết mang lại 5.

D) Số chia hết mang đến 2 là số có chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: cách viết nào sau đây được hotline là đối chiếu số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác định nào dưới đây đúng

A) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.

D) Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy quá – phép cùng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm kiếm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội y tế gồm bao gồm 220 nữ giới và 280 nam dự định chia thành các nhóm thế nào cho số nàng và số nam sinh hoạt mỗi nhóm đầy đủ nhau, biết số đội chia được nhiều hơn 1 nhóm và không to hơn 5 nhóm. Hỏi bao gồm thể chia thành mấy nhóm? khi ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật gồm chiều dài là 27cm và chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): đến A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A phân tách hết đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hòa hợp B = tất cả số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập hợp ta công thêm theo công thức tính số số hạng.

Số phần tử của tập vừa lòng B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các xác minh sau:

A) một vài chia hết cho 9 thì luôn chia hết mang lại 3.

B) giả dụ hai số phân tách hết mang đến 3 thì tổng của nhị số đó phân chia hết đến 9.

C) mọi số chẵn thì luôn chia hết đến 5.

D) Số phân tách hết mang lại 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì số phân tách hết mang lại 9 tất cả dạng 9k mà lại 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết mang lại 3

B) sai bởi vì 6 và 9 phân tách hết mang lại 3 mà lại tổng của 6 với ư9 là 15 lại không chia hết mang lại 9.

C) sai vị 42 là số chẵn nhưng mà không phân tách hết cho 5.

D) Sai vị số bao gồm tận cùng là 3 không chia hết đến 2 ví dụ 33 không chia hết mang lại 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác phần lớn được biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: Cách Order Áo Nelly Là Gì ? Muốn Mua Áo Nelly Thì Mua Ở Đâu?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của cha đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">