... I) II) LÍ THUYẾT : Ta điện thoại tư vấn nửa phương diện phẳng (I) nửa khía cạnh phẳng cất điểm M Ta điện thoại tư vấn nửa phương diện phẳng (II) nửa phương diện phẳng chứa điểm N Tia phân giác góc tia...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán 6 chương 2 có ma trận

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán 6 chương 2 bao gồm ma trận
*

... Với OA = 4cm, OB = 6cm, OC = 8cm a, Chỉ tia đối gốc B hình
vẽ b,Tính độ nhiều năm AB, BC ? c, Điểm B gồm trung điểm đoạn trực tiếp AC không, ? Câu Cho cha đờng trực tiếp a, b, c điểm M, N, phường nh hình vẽ Hãy đáp ... Sau: a) 3.8.17 + 6. 123.4 24.40 b) 23.32 9.22 + 18 c) (13 + 125 7) ( 127 83) Cõu (3 im) Tỡm s t nhiờn x bit: a) 317 25x = 217 b) 22.3x 59 = 72 Cõu (1 im) Cú mt bỡnh ng 16 lớt nc Nờu cỏch ... C, NP =? d, 0P=? Câu 2.( 2đ ) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: a, Điểm M ở đờng trực tiếp a ; b, Đờng trực tiếp d qua hai điểm A B c, Cho...
*

*

... ⇔ AM ⊥ BC ⇔ M≡H (0 5đ) PQ = AM = 3 (0.25đ) (0.5đ) (0.25đ) AB AC 3.6 = =3 BC 12
(0.75đ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I (HÌNH HỌC ) NHẬN BIẾT CHỦ ĐỀ một trong những hệ thức cạnh con đường cao tam giác vuông Tỉ ... Trắc nghiệm 1 0.5 đ 3.0đ 2đ 4.0 đ 1, 0 đ 1 3.0 đ 0.5đ 0,5đ 1. 0đ một số hệ thức cạnh góc tam giác TỔNG 0.5đ TỔNG từ bỏ luận 2 2đ họ tên: Lớp MÃ ĐỀ 01 2.0 đ 13 0.5 đ 6.5đ 10 đ đồ vật ngày ... …… năm 200… BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG Môn HÌNH HỌC thời gian : 45 phút Lời phê giáo viên Điểm A.TRẮC NGHIỆM: (4 đ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời : Câu 1. / cho ∆DEF tất cả D = 90 ° ; con đường cao DI...
*

... Lớp MÃ ĐỀ 02 BÀI KIỂM TRA
CHƯƠNG Môn HÌNH HỌC thời gian : 45 phút Lời phê thầy giáo Điểm A.TRẮC NGHIỆM: (4 đ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời : Câu 1.

Xem thêm: Top 7 Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Bài 126, Please Wait

/ cho ∆DEF D = 90 ° ; con đường cao DI ... DE ID B./ IE DE C./ IE DF DE DF Câu 2./ cho thấy thêm cos 15 ° ≈ 0 ,96 59 Vậy Sin75° : A) 0,2588 B) 0,26 79 C) 0 ,96 59 E I D F D) 3,7320 Câu 3./ mang lại hình vẽ, hệ thức ? A C) AH = HB HC B) AB AC = BC AH ... Bài xích : (4 đ) mang đến ∆ABC AB = cm, AC = cm, BC = 12 cm a chúng minh tam giác ABC vng µ µ b Tính B ; C đường cao AH c mang M cạnh BC gọi hình chiếu M AB, AC p Q Hỏi M vị trí PQ gồm độ dài nhỏ dại Tìm độ...
*