*Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 6


Danh mụcTất cảTiểu Học--Lớp 1----TOÁN HỌC LỚP 1------Tài liệu Toán lớp 1------Ôn tập theo tuần Toán lớp 1------Các đề thi, đề kiểm soát Toán 1----TIẾNG VIỆT LỚP 1------Tài liệu tiếng việt lớp 1------Ôn tập theo tuần giờ đồng hồ Việt lớp 1--Lớp 2----TOÁN HỌC LỚP 2------Tài liệu Toán lớp 2------Ôn tập theo tuần Toán lớp 2------Các đề thi, đề đánh giá toán 2----TIẾNG VIỆT LỚP 2------Tài liệu giờ việt lớp 2------Ôn tập theo tuần giờ việt lớp 2--Lớp 3----TIẾNG ANH LỚP 3------Đề cương cứng ôn tập giờ Anh lớp 3------Đề kiểm soát theo UNIT - tiếng Anh lớp 3------Đề thi học kì tiếng Anh 3----TOÁN HỌC LỚP 3------Ôn tập theo tuần Toán lớp 3------Tài liệu Toán lớp 3------Các đề thi, đề kiểm soát Toán 3----TIẾNG VIỆT LỚP 3------Tài liệu giờ Việt lớp 3------Các đề thi, đề kiểm soát Tiếng việt lớp 3------Ôn tập theo tuần tiếng Việt lớp 3--Lớp 4----TIẾNG ANH LỚP 4------Đề cương cứng ôn tập tiếng Anh lớp 4------Đề kiểm soát theo UNIT - giờ Anh lớp 4------Đề thi học tập kì giờ Anh 4----TOÁN HỌC LỚP 4------Tài liệu Toán lớp 4------Ôn tập theo tuần Toán lớp 4------Các đề thi, đề khám nghiệm Toán lớp 4----TIẾNG VIỆT LỚP 4------Tài liệu giờ Việt lớp 4------Ôn tập theo tuần tiếng Việt lớp 4------Các đề thi, đề khám nghiệm Tiếng Việt lớp 4--Lớp 5----TOÁN HỌC LỚP 5------Ôn tập theo tuần Toán Lớp 5------Các đề thi, đề đánh giá Toán lớp 5----TIẾNG VIỆT LỚP 5------Ôn tập theo tuần tiếng Việt Lớp 5------Đề thi, đề soát sổ Tiếng Việt lớp 5----TIẾNG ANH LỚP 5------Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 5------Đề kiểm soát theo UNIT - tiếng Anh lớp 5------Đề thi học tập kì tiếng Anh 5Trung học tập Cơ sở--Lớp 6----TOÁN HỌC LỚP 6------Ôn tập theo chương Toán lớp 6--------(Số học) - Chương I. Ôn tập vấp ngã túc về số từ bỏ nhiên--------(Số học) - Chương II. Số nguyên--------(Số học) - Chương III. Phân số--------(Hình học) - Chương I. Đoạn thẳng--------(Hình học) - Chương II. Góc------Các đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 6------Ôn tập theo tuần Toán lớp 6------Tài liệu Toán lớp 6------Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6------Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 6----NGỮ VĂN LỚP 6------Các đề thi, đề soát sổ Ngữ văn lớp 6------Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 6----TIẾNG ANH LỚP 6------Đề cương ôn tập giờ Anh lớp 6----VẬT LÍ LỚP 6------Các đề thi, đề bình chọn Vật Lí lớp 6----SINH HỌC LỚP 6------Các đề thi, đề đánh giá môn Sinh học tập lớp 6--Lớp 7----TOÁN HỌC LỚP 7------Các đề thi, đề kiểm tra Toán học tập lớp 7------Ôn tập theo tuần Toán lớp 7------Ôn tập theo chương toán lớp 7--------(Đại số) - Chương I. Số hữu tỉ. Số thực--------(Đại số) - Chương II. Hàm số với đồ thị--------(Đại số) - Chương III. Thống kê--------(Đại số) - Chương IV. Biểu thức đại số--------(Hình học) - Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song--------(Hình học) - Chương II. Tam giác--------(Hình học) - Chương III. Quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác------Tài liệu Toán lớp 7------Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7------Tóm tắt định hướng Toán lớp 7----NGỮ VĂN LỚP 7------Các đề thi, đề kiểm tra Ngữ văn lớp 7------Đề cưng cửng ôn tập Ngữ Văn lớp 7----TIẾNG ANH LỚP 7------Đề cương cứng ôn tập giờ Anh lớp 7----VẬT LÍ LỚP 7------Các đề thi, đề khám nghiệm Vật Lí lớp 7----SINH HỌC LỚP 7------Các đề thi, đề chất vấn môn Sinh học lớp 7--Lớp 8----TOÁN HỌC LỚP 8------Đề thi - Đề kiểm soát Toán lớp 8------Chuyên đề Toán 8--------(ĐS) - siêng đề 1: Phép nhân và phép chia các đa thức--------(ĐS) - chăm đề 2: Phân thức đại số--------(ĐS) - chuyên đề 3: Phương trình số 1 một ẩn--------(ĐS) - siêng đề 4: Bất phương trình bậc nhất--------(HH) - chuyên đề 5: Tứ giác--------(HH) - chăm đề 6: Đa giác. Diện tích s đa giác--------(HH) - siêng đề 7: Tam giác đồng dạng--------(HH) - siêng đề 8: Hình ko gian------Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 8------Tóm tắt kim chỉ nan Toán lớp 8----HOÁ HỌC LỚP 8------Đề thi, đề kiểm tra Hóa học lớp 8------Ôn tập hóa học lớp 8--------Bài tập chương I - Chất, Nguyên tử - Phân tử--------Bài tập chương II - phản nghịch ứng hóa học--------Bài tập chương III - Mol và đo lường và thống kê hóa học--------Bài tập chương IV - Oxi - không khí--------Bài tập chương V - Hiđro - Nước--------Bài tập chương VI - Dung dịch------Đề cương ôn tập chất hóa học lớp 8----TIẾNG ANH LỚP 8------Đề cương cứng ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 8----NGỮ VĂN LỚP 8------Các đề thi, đề bình chọn Ngữ Văn lớp 8------Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 8----VẬT LÍ LỚP 8------Các đề thi, đề chất vấn Vật Lí lớp 8----SINH HỌC LỚP 8------Các đề thi, đề chất vấn môn Sinh học lớp 8--Lớp 9----TOÁN HỌC LỚP 9------Những dạng cơ phiên bản thường gặp gỡ trong câu hỏi lớp 9------Đề thi - Đề bình chọn Toán lớp 9------Chuyên đề Toán 9--------(ĐS) - siêng đề 1: Rút gọn gàng biểu thức và những bài toán liên quan--------(ĐS) - siêng đề 2: Hàm số bậc nhất và hệ phương trình--------(ĐS) - chăm đề 3: Phương trình bậc hai--------(ĐS) - chăm đề 4: Phương trình quy về phương trình bậc hai--------(ĐS) - chuyên đề 5: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình - hệ phương trình--------(HH) - chăm đề 6: Hệ thức lượng trong tam giác vuông--------(HH) - chuyên đề 7: Đường tròn--------(HH) - chuyên đề 8: Góc của mặt đường tròn------Đề cương ôn tập môn Toán lớp 9------Tóm tắt kim chỉ nan Toán lớp 9----HOÁ HỌC LỚP 9------Đề thi, đề kiểm tra Hóa học tập lớp 9------Ôn tập hóa học lớp 9--------Bài tập chương I - các loại hợp hóa học vô cơ--------Bài tập chương II - Kim loại--------Bài tập chương III - Phi kim, sơ sài về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học--------Bài tập chương IV - Hiđrocacbon, nhiên liệu--------Bài tập chương V - Dẫn xuất của hiđrocacbon, polime------Đề cưng cửng ôn tập chất hóa học lớp 9----VẬT LÝ LỚP 9------Đề thi, đề khám nghiệm Vật Lí lớp 9------Đề cương cứng ôn tập đồ vật Lí lớp 9----TIẾNG ANH LỚP 9------Đề cương cứng ôn tập giờ Anh lớp 9----SINH HỌC LỚP 9------Các đề thi, đề khám nghiệm môn Sinh học tập lớp 9Trung học Phổ Thông--Lớp 10----TOÁN HỌC LỚP 10------Đề thi - Đề kiểm tra Toán lớp 10------Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 10------Chuyên đề Toán 10--------(ĐS) siêng đề I: Mệnh đề- Tập hợp--------(ĐS) chăm đề II: Hàm số số 1 và bậc hai--------(ĐS) chăm đề III: Phương trình--------(ĐS) chuyên đề IV: Bất đẳng thức - Bất phương trình--------(ĐS) chuyên đề V: Thống kê--------(ĐS) siêng đề VI: Cung cùng góc lượng giác--------(HH) siêng đề VII: Vecto--------(HH) siêng đề VIII: Tích vô hương thơm của nhì vecto và ứng dụng--------(HH) chuyên đề IX: cách thức toạ độ trong mặt phẳng----VẬT LÍ LỚP 10------Đề cưng cửng ôn tập thiết bị Lí lớp 10------Đề thi - đánh giá Vật Lí lớp 10----HOÁ HỌC LỚP 10------Ôn tập hóa học lớp 10--------Bài tập chương I - Nguyên tử--------Bài tập chương II - Bảng tuần hoàn và định giải pháp tuần hoàn các nguyên tố hóa học--------Bài tập chương III - links hóa học--------Bài tập chương IV - bội nghịch ứng hóa học--------Bài tập chương V - Halogen--------Bài tập chương VI - Oxi - giữ huỳnh--------Bài tập chương VII - tốc độ phản ứng và cân đối hóa học------Đề kiểm tra học kỳ hóa học lớp 10------Đề thi - Đề chất vấn Hóa học tập lớp 10------Đề cương cứng ôn tập hóa học lớp 10----NGỮ VĂN LỚP 10--Lớp 11----TOÁN HỌC LỚP 11------Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 11------Đề thi - Đề bình chọn Toán lớp 11------Chuyên đề Toán 11--------(ĐS) siêng đề I: Hàm số - Phương trình lượng giác--------(ĐS) chăm đề II: tổng hợp - Xác suất. Nhị thức newton--------(ĐS) chăm đề III: hàng số. Cung cấp số cộng.

Xem thêm: Luyện Tập Liên Kết Câu Và Liên Kết Đoạn Văn, Liên Kết Câu Và Liên Kết Đoạn Văn

Cấp cho số nhân--------(ĐS) chuyên đề IV: Giới hạn--------(ĐS) chuyên đề V: Đạo hàm--------(HH)Chuyên đề VI: quan hệ giới tính vuông góc trong ko gian----VẬT LÍ LỚP 11------Đề thi - Đề kiểm soát Vật lí lớp 11------Chuyên đề thiết bị lí 11--------Chương I: Điện tích - Điện trường--------Chương II: mẫu điện không đổi--------Chương III: loại điện trong các môi trường--------Chương IV: sóng ngắn - chạm màn hình điện từ--------Chương V: quang quẻ hình------Đề cương cứng ôn tập đồ vật Lí lớp 11----HOÁ HỌC LỚP 11------Đề đánh giá học kỳ chất hóa học lớp 11------Chuyên đề hóa học 11--------Chương I - Điện li--------Chương II - Nitơ - photpho--------Chương III- Cacbon - Silic--------Chương IV- Đại cương cứng hóa hữu cơ--------Chương V- Hiđrocacbon no--------Chương VI- Hiđrocacbon ko no--------Chương VII- Hiđrocacbon thơm, nguồn hiđrocacbon thiên nhiên--------Chương VIII- Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol--------Chương IX- Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic------Đề cương ôn tập chất hóa học lớp 11----NGỮ VĂN LỚP 11--Lớp 12----ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA------Đề thi và giải đáp môn Toán------Đề thi và đáp án môn đồ dùng Lý------Đề thi và câu trả lời môn Hóa Học----TOÁN HỌC LỚP 12------Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 12------Chuyên đề Toán 12--------Chuyên đề I: Hàm số--------Chuyên đề II: Hàm số mũ - Hàm số logarit--------Chuyên đề III: Nguyên hàm - Tích phân--------Chuyên đề IV: Số phức--------Chuyên đề V: Khối nhiều diện--------Chuyên đề VI: Khối tròn xoay--------Chuyên đề VII: phương pháp toạ độ trong không gian------Đề thi - Đề chất vấn Toán 12------Ôn thi học tập kỳ----orsini-gotha.com ĐỘC QUYỀN PHÁT HÀNH ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG THI THQG------Đề triết lý môn Lý thi THQG------Đề lý thuyết môn Toán thi THQG------Đề triết lý môn Hóa thi THQG------Đề định hướng môn Ngữ Văn thi THQG----VẬT LÍ LỚP 12------Đề cưng cửng ôn tập đồ dùng Lí lớp 12------Chuyên đề vật dụng Lí 12--------Chương I: giao động điều hòa--------Chương II: Sóng cơ--------Chương III. Chiếc điện luân phiên chiều--------Chương IV: giao động điện từ--------Chương V: Sóng ánh sáng--------Chương VI: Lượng tử ánh sáng--------Chương VII: hạt nhân nguyên tử------Đề thi - Đề chất vấn Vật Lí 12----ĐỀ THI THỬ thpt QG------Đề Toán--------Đề thi demo THPT tổ quốc môn Toán học tập ( trăng tròn đề)------Đề Lý--------Đề thi thử THPT quốc gia môn vật Lý ( 5 đề )--------Đề thi demo THPT đất nước môn Lý (10 đề)------Đề Hóa--------Đề thi demo THPT tổ quốc môn hóa học ( 5 đề )--------Đề thi thử THPT giang sơn môn hóa học ( đôi mươi đề )----HOÁ HỌC LỚP 12------Đề cương cứng ôn tập hóa học lớp 12------Một số dạng bài bác thường gặp mặt trong đề thi trung học phổ thông quốc gia------Chuyên đề Hóa 12--------Bài tập chương I: Este - lipit--------Bài tập chương II: Cacbohiđrat--------Bài tập chương III: Amin - amino axit - peptit - protein--------Bài tập chương IV: Polime--------Bài tập chương V: đại cương cứng kim loại--------Bài tập chương VI: Kiềm - kiềm thổ - nhôm--------Bài tập chương VII: fe - crom -đồng------Đề thi - Đề kiểm tra Hóa 12------Đề bình chọn học kỳ chất hóa học lớp 12----NGỮ VĂN LỚP 12