Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 gồm đáp án (20 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 bao gồm đáp án (20 đề). Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để lấy điểm cao trong những bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 2 lớp 1

Mục lục Đề thi học kì 2 môn Toán 1 năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi học kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bao gồm 5 đơn vị chức năng và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: ví như ngày 7 mon 10 là thứ tía thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Thứ ba

B. Vật dụng tư

C. Thứ năm

D. Thiết bị sáu

Câu 5: Độ dài của chiếc cây bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: chuẩn bị xếp những số 62, 5, 92, 17 theo trang bị tự từ bự đến bé.

Câu 8: Điền số tương thích vào chỗ chấm:

+ Số 23 bao gồm … chục với … đơn vị.

+ Số … gồm 1 chục với 6 đối chọi vị.

+ Số … là số ngay lập tức trước của số 34.

+ Số … là số ngay tức thì sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Hùng có 27 viên bi. Hùng đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong những số 83, 19, 50, 3 số bé xíu nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số không đủ vào nơi chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé xíu nhất bao gồm hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Hôm nay là thiết bị …. Ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh dấu “X” vào vật dụng cao hơn trong những hình dưới đây:

*

Câu 6: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

*

Hình trên có … hình lập phương.

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) search số to nhất, kiếm tìm số bé xíu nhất?

b) sắp đến xếp các số theo sản phẩm công nghệ tự từ bé bỏng đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa tất cả 15 con tem. Chúng ta Hùng có trăng tròn con tem. Hỏi hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu bé tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong số số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số ngay lập tức sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: quan sát vào tờ lịch, bây giờ là ngày:

*

A. đồ vật tư, ngày 12

B. Vật dụng hai, ngày 12

C. Máy bảy, ngày 15

D. đồ vật hai, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây có bao nhiêu hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần từ luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết , = vào khu vực chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Bút dạ gồm độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa bao gồm 10 quả táo. Chúng ta Hà bao gồm 15 trái táo. đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số to nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S): Số liền sau của 23 là 24 .... Số ngay tức thì sau của 84 là 83 .... Số lập tức sau của 79 là 70 .... Số ngay tức khắc sau của 98 là 99 .... Số ngay thức thì sau của 99 là 100.... Bài 4. An có 19 trái táo, An mang đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo apple ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số phù hợp vào chỗ chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. bên Lan nuôi 64 bé gà với vịt, trong các số đó có 4 chục con gà. Hỏi bên Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: tư mươi ba: cha mươi hai: Chín mươi bảy: hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + đôi mươi + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + đôi mươi + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, người mẹ đã cung cấp 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có một chục loại kẹo. Bà nội nêm thêm 3 loại nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành những số: Năm mươi tư : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số bé nhỏ nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo sản phẩm công nghệ tự từ bé nhỏ đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính phù hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ bên có: ……… hình tam giác ……… hình vuông vắn ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em bao gồm 24 học viên nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh? Bài 7. Một sợi dây khá dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi gai dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – 20 = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số có hai chữ số không giống nhau.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số từ 89 mang đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm: Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 có …… chục và … đơn vị Số lập tức sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên bao gồm : ………… hình tam giác ………… hình vuông Bài 5. Trong vườn đơn vị em gồm 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn nhà em bao gồm bao nhiêu cây bưởi? bài bác 6. Viết các số tất cả hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai có 25 cái kẹo, chị bỏ thêm Mai 14 loại nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu mẫu kẹo?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:a) Số bé bỏng nhất có hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay lập tức trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay lập tức sau của số nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + trăng tròn – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi tất cả bi xanh và bi đỏ, trong số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một cửa hàng có 95 quyển vở , cửa hàng đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách bao gồm 65 trang, Lan vẫn đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn yêu cầu đọc từng nào trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số gồm hai chữ số khác biệt ?Bài 8. Viết số phù hợp vào chỗ chấm: Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ nhất trong hàng số trên là số như thế nào ? b) Số lớn nhất trong hàng số bên trên là số nào ? c) sắp xếp các số theo lắp thêm tự tăng đột biến ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = …………90 – 80 = ………… b) Viết số phù hợp vào khu vực chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy chú ý vào các tờ lịch và điền vào nơi trống :

*
a) Nếu từ bây giờ là thứ tứ thì: Ngày hôm qua là sản phẩm công nghệ ……….. Sau này là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. Ngày hôm cơ là đồ vật ……………………………………………………………………….. Ngày cơ là đồ vật ……………………………………………………………………….. B) trang bị năm , ngày ..............., tháng ............. Máy .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê toàn bộ mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài bằng 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên có : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . phái nam có một số trong những bi là số lớn số 1 có nhị chữ số như là nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân bên Lan có một trong những gà và một vài chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân bao gồm mấy con gà, mấy nhỏ chó?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tìm kiếm số gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng lập tức trước số 1.Bài 5. công ty Mai bao gồm 30 cái bút, bà mẹ mua thêm một chục chiếc nữa. Hỏi nhà Mai có toàn bộ bao nhiêu loại bút?Bài 6. nhị hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp trang bị hai gồm bao nhiêu cái bút chì?Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng gồm chứa cả bốn số trên.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) những số gồm 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số tức khắc trước của 90 là ………… ; 17 tất cả ………… chục với …………đơn vị Số tức thời sau của 99 là ………… ; 50 có ………… chục cùng …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây khá dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu cái nhãn vở?Bài 6. trong mùa thi đua vừa qua bạn phái nam giành được số điểm 10 đúng bằng số bé dại nhất có hai chữ số tương đương nhau cộng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng ngay số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

*
Bài 8. trang bị năm của 1 tuần là ngày 21 vào tháng. Hỏi thiết bị sau của tuần lập tức sau là ngày làm sao trong tháng?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số tương đương nhau. B) Số mập nhất, nhỏ xíu nhất gồm 2 chữ số giống nhau là số nào? c) Số lớn nhất, bé nhất tất cả hai chữ số khác biệt là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) chuẩn bị xếp những số trên theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần. B) sắp xếp các số trên theo sản phẩm tự sút dần.Bài 3. Viết số tương thích vào khu vực chấm: - Số liền trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay tức thì sau số 28 là: ………- Số tức tốc sau số 88 là: ……... - Số tròn chục ngay lập tức trước số 33 là: …….Bài 4. Cho cha số 7; 3 và 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – đôi mươi = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm 1 số ít biết rằng rước số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình mẫu vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền lốt >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 cm = ...........40 centimet + 50 cm = ...........80 centimet - 50 centimet = ................ 62 cm - 12 cm = ...............Bài 4. a) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*
b) thời điểm 7 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Dịp 11 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Cơ hội 12 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo sản phẩm tự: a) Từ phệ đến bé: b) Từ bé nhỏ đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A bao gồm 24 học tập sinh. Lớp 1B gồm 21 học tập sinh. Hỏi cả nhì lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo cầm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình trụ không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số tương thích vào chỗ chấm.

Xem thêm: Download Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 17 Năm 2016, Doc, Đề Thi Violympic Môn Toán Lớp 1 Vòng 17

*
Hình tiếp sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp nhì số làm sao cho khi cộng hai số kia thì có tác dụng là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về