Bộ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 mang đến 5 đề thi, có đáp án, lý giải chấm và bảng ma trận 3 cường độ kèm theo. Góp thầy cô tham khảo, nhằm ra đề thi thân học kì 1 đến học sinh của chính bản thân mình theo lịch trình mới.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn toán

Bộ đề thi thân kì 1 môn Toán 6 này, có 3 đề thi sách Cánh diều, 1 đề thi Chân trời trí tuệ sáng tạo và 1 đề thi Kết nối trí thức với cuộc sống. Qua đó, còn giúp các em luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án dễ dàng hơn.


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạoĐề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tập vừa lòng A các số từ bỏ nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10

A. A = 6, 7, 8, 9

B. A = 5, 6, 7, 8, 9

C. A = 6, 7, 8, 9, 10

D. A = 6, 7, 8

Câu 2. Viết tập vừa lòng sau A = {x ∈ N | 9

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: Tìm xác định đúng vào các xác định sau:

A. Một vài chia hết đến 9 thì luôn luôn chia hết đến 3


B. Nếu như hai số phân chia hết mang lại 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết mang lại 9

C. Phần đa số chẵn thì luôn luôn chia hết cho 5

D. Số phân chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không có tính hóa học nào sau đây?

A. Nhị cạnh đối tuy nhiên song với nhau

B. Hai cạnh đối bằng nhau

C. Tứ cạnh bởi nhau

D. Nhì đường chéo cánh chính bởi nhau

Câu 8: diện tích s hình thoi có độ lâu năm hai đường chéo lần lượt bởi 10cm với 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. Triển khai các phép tính sau:

a) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A bao gồm 54 học sinh, lớp 6B có 42 học viên và lớp 6C gồm 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, tía lớp xếp thành những hàng dọc như nhau để diễu hành mà không có lớp như thế nào có fan lẻ hàng.

a. Tính số mặt hàng dọc các nhất rất có thể xếp được

b. Lúc đó mỗi hàng bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4: Viết

*
dưới dạng lũy vượt với cơ số 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022


I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánAAABBACA

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)> = 12 : 400 : <500 – (125 + 175)>

= 12 : 400 : <500 – 300> = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = trăng tròn – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: đến tập hợp

*
. Chọn khẳng định đúng.

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Tập hợp

*
có số thành phần là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa phân tách hết cho 3 vừa phân tách hết đến 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy vượt với số mũ tự nhiên có đặc thù nào sau đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: Cặp số phân chia hết mang đến 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm xác minh đúng vào các xác minh sau:


A. Một số trong những chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết mang lại 3

B. Ví như hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của hai số đó chia hết mang lại 9

C. Gần như số chẵn thì luôn chia hết cho 5

D. Số phân tách hết mang đến 2 là số gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. Hợp số

B. Không hẳn số nguyên tố

C. Số nguyên tố

D. Chưa hẳn hợp số

Câu 8: các cặp số nào dưới đây nguyên tố cùng nhau?

A. 3 cùng 11

B. 4 cùng 6

C. 2 và 6

D. 9 và 12

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: thực hiện các phép tính:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: Tìm x biết:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*
với x to nhất

Câu 3: một đội y tế bao gồm 280 nam, 220 bạn nữ dự định chia thành các nhóm làm thế nào để cho số nam cùng số thiếu nữ ở mỗi nhóm các nhau, biết số nhóm chia được không ít hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm. Hỏi rất có thể chia đội thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam, từng nào nữ?

Câu 4: Cho

*
. Minh chứng rằng A chia hết cho 13

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A2. C3. C4. D
5. B6. A7. C8. A

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

*

Câu 2:

a.

*

*

Vậy x = 28

b.

*

*


Vậy x = 5

c.

*

*

Vậy x = 11

d. Ta có:

*

Ta lại có:

*

Do x lớn nhất => x = 5

Câu 3:

Gọi số nhóm bắt buộc chia là x (x > 1)

Ta có: Đội y tế tất cả 280 nam, 220 phụ nữ dự định chia thành các nhóm làm thế nào để cho số nam và số thiếu nữ ở từng nhóm đông đảo nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) 1; 2; 4; 5; 10; 20

Do số đội chia được rất nhiều hơn 1 nhóm với không lớn hơn 5 nhóm

x∈ 2; 4; 5

Ta gồm bảng sau:

Số nhómSố người thanh nữ trong nhómSố phái nam trong nhóm
2110140
45570
54456

Câu 4

*

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

cấp cho độ Chủ đề Mức 1(Nhận biết)Mức 2Thông hiểuMức 3Vận dụng Cộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Tập hợp các số từ bỏ nhiên.

C1,4: Biết định nghĩa về tập hợp, thành phần của tập hợp.

C2,3: chỉ ra cặp số tự nhiên và thoải mái liền trước với liền sau, giá trị của chữ số trong một trong những tự nhiên

C(9,10,11): Cộng, trừ, nhân, phân tách số từ bỏ nhiên.

C21a,b: thực hiện được cộng trừ nhân phân chia STN

C21c: áp dụng linh hoạt các phép tính vào N.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(C1, 2, 3, 4)

1

10%

3 (C9, 10, 11)

0,75

7,5%

2/3 C21

1

10%

1/3 C21

1

10%

8

3,75

37,5%

Thành tố NL

C1, 2, 3, 4 - TD

C9, 10, 11 - GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. đặc điểm chia hết trong tập đúng theo số tự nhiên

C5,6: biết được t/c phân tách hết của 1 tổng

C7: Biết được đà nào là số nguyên tố.

C8: Biết khái niệm ƯCLN

C12. Hiểu phương pháp phân tích một vài ra thừa số nguyên tố

C13. Hiểu t/c phân tách hết của một tổng

C14. Hiểu quy tắc tra cứu BCNN

C22: Áp dụng quy tắc search ƯCLN vào giải câu hỏi thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(5, 6, 7, 8)

1

10%

3 (12, 13, 14)

0,75

7,5%

1 (C22)

1,5

15%

1(C24)

0,5

5%

9

3,75

37,5%

Thành tố NL

TD

C12,13:GQVĐ

C14 TD

TD-GQVĐ

TD-GQVĐ

3. Một số hình phẳng vào thực tiễn.

C15. Biết được số đo góc vào tam giác cân.

C16. Phân biệt được yếu tố trong hình vuông.

C17,18: Biết công thức tính chu vi hình chữ nhật. Diện tích hình bình hành

C19,20: rứa được bí quyết tính diện tích s hình thang cùng chu vi hình bình hành

C23: Áp dụng cách làm tính diện tích s và chu vi hình chữ nhật để giải việc thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (15,16, 17, 18)

1

10%

2(C19, 20)

0,5

5%

1(C23)

1

10%

7

2,5

25%

Thành tố NL

C15, 16: TD

C17, 18: TD, MHH

C19: GQVĐ

C20: MHH-GQVĐ

MHH-GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

9 + 2/3

4

40%

1+1/3

2,5

25%

1

0,5

5%

24

10

100%


Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I: Trắc nghiệm khách quan tiền (4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em đến là đúng nhất.

Câu 1: Tập đúng theo P những số từ nhiên lớn hơn 6 rất có thể viết là.


Câu 2: Chữ số 5 trong các 2358 có giá trị là.

A. 5000B. 500 C. 50 D. 5

Câu 3: chỉ ra cặp số thoải mái và tự nhiên liền trước và liền sau của số 99.

A. (97; 98) B. (98; 100) C. (100; 101) D. (97; 101)

Câu 4: Cho tập A= 2; 3; 4; 5. Phần tử nào dưới đây thuộc tập A.

A. 1 B. 3 C. 7 D. 8

Câu 5: Tổng 15 + 30 phân chia hết mang đến số làm sao sau đây:

A. 2 với 3B. 2 và 5C. 3 với 5D. 2; 3 với 5

Câu 6: mang lại 18 ⁝ x và 7 ≤ x B. 3 C. 6 D. 9

Câu 7: Trong những số thoải mái và tự nhiên sau số làm sao là số nguyên tố

A. 16B. 27C. 2D. 35

Câu 8: ƯCLN (3, 4) là:

A. 1 B. 3 C. 4 D. 12

Câu 9: hiệu quả phép tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11B. 12C. 8 D. 10

Câu 10: Kết trái phép tính 18: 32 . 2 là:

A. 18 B. 4 C. 1 D. 12

Câu 11: Kết trái phép tính 24 . 2 là:

A. 24 B. 23 C. 26 D. 25

Câu 12: Số 75 được phân tích ra vượt số nhân tố là:

A. 2 . 3 . 5 B. 3 . 5 . 7 C. 3 . 52 D. 32 . 5

Câu 13: đến x ∈ 5, 16, 25, 135 làm thế nào cho tổng trăng tròn + 35 + x không phân tách hết đến 5. Thì x là:

A. 5 B. 16C. 25D. 135

Câu 14: BCNN của 2.33 với 3.5 là:

A. 2 . 33 . 5 B. 2 . 3 . 5C. 3. 33D. 33

Câu 15: Trong tam giác những mỗi góc gồm số đo bằng:

A. 600 B. 450 C. 900D. 300

Câu 16: Trong hình vuông có:

A. Nhì cạnh đối bằng nhau B. Nhị đường chéo bằng nhauC. Tứ cạnh cân nhau D. Nhì đường chéo cánh vuông góc

Câu 17:


Cho H.1. Cách làm tính chu vi của hình chữ nhật là:

A. C = 4a B. C =

*
(a + b)C. C =
*
ab D. 2(a + b)Cho H.2. Phương pháp tính diện tích của hình bình hành là:

A. S = ab B. S =

*
ahC. S =
*
bh D. S = ah
II. Tự luận

Câu 21: Thực hiện tại phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230

b) 49. 55 + 45.49

c)

*

Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp thành 4; 5; 8 hồ hết vừa đầy đủ hàng. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? biết rằng số HS nhỏ tuổi hơn 45.

Xem thêm: Tổng Hợp Học Phí Thiết Kế Đồ Họa Văn Lang, Học Phí Đại Học Văn Lang Các Năm 2020

Câu 23: Mảnh vườn cửa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bởi 120m2. Tính chu vi miếng vườn hình chữ nhật đó?

Câu 24: Tìm tất cả các số tự nhiên n đống ý 5n + 14 phân tách hết mang đến n + 2?

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. Trắc nghiệm: từ bỏ câu 1 cho câu 20. Mỗi câu đúng 0,25 điểm


Câu12345678910
ĐADCBBCDCAAA
Câu11121314151617181920
ĐADCBAACDCAC

II. Từ bỏ luận

CâuĐiểm

21

Thực hiện phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800

0,5

b) 49. 55 + 45.49 =49(55+45) =4900

0,5

c)

*

*

*

1

22

Gọi số HS của lớp 6A là x (0(4;5;8)

0,5

BCNN(4;5;8) = 23.5 = 40

Do (0 5n+14=5n+10+4 ⁝ n+2 khi 4 phân chia hết mang đến n+2 cho nên n+2 trực thuộc Ư(4) =1,2,4

Giải từng trường thích hợp ta được: n= 0;2

0,5

.....