Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 3Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 3 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn toán

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 2


Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 5

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi toán lớp 3 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các số dưới đây, số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 102

B. 103

C. 100

D. 101

Câu 2: Có 368 + 183 = … Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 553

B. 552

C. 551

D. 550

Câu 3:

*
của 45m là:

A. 6m

B. 7m

C. 8m

D. 9m

Câu 4: Kết quả của phép tính 942 – 788 là:

A. 162

B. 154

C.148

D. 136


Câu 5: 36 giờ giảm đi 6 lần được … giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 4

B. 5

C. 6

D.7

Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7m 5dm = …cm là:

A. 755

B. 750

C. 705

D. 75

Câu 7: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 16 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

A. 112 ngày

B. 124 ngày

C. 135 ngày

D. 149 ngày

Câu 8: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

A. 10 hình

B. 9 hình

C. 8 hình

D. 7 hình

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 628 + 107

b) 927 – 881

c) 15 x 3

d) 49 : 7

Câu 10 (1 điểm): Tính:

a) 5 x 2 + 183

b) 93 – 17 x 2

Câu 11 (1 điểm): Tìm x, biết:

a) x × 6 = 42

b) x : 4 = 23

Câu 12 (2 điểm): Đội tuyển học sinh giỏi của một trường tiểu học có 30 học sinh, trong đó có là số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán?


Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: B

Câu 7: A

Câu 8: B

II. Phần tự luận

Câu 9: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

a) 628 + 107 = 735

b) 927 – 881 = 46

c) 15 x 3 = 45

d) 49 : 7 = 7

Câu 10:

a) 5 x 2 + 183 = 10 + 183 = 193

b) 93 – 17 x 2 = 93 – 34 = 59

Câu 11:

a) x × 6 = 42

x = 42 : 6

x = 7

b) x : 4 = 23

x = 23 × 4

x = 92

Câu 12:

Số học sinh giỏi Toán của trường tiểu học đó là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

Đáp số: 6 học sinh.

Xem thêm: 7 Bài Văn Tự Sự Lớp 8 Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi Về Mẹ Hay Nhất

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.


Download
Chia sẻ bởi:
*
Ma Kết
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 3 Download Xem
Chủ đề liên quan
Đề thi giữa học kì 1 lớp 3
Bản quyền ©2022 orsini-gotha.com