Bộ đề thi thân học kì 2 môn hóa học lớp 8 năm 2021 – 2022 có 6 đề kiểm tra unique 8 tuần học tập kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 8 giữa học kì 2

Qua kia giúp chúng ta lớp 8 ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực có tác dụng bài của bản thân và chuẩn bị cho bài bác kiểm tra thân học kì được tốt hơn. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề thi, mời chúng ta cùng trung học phổ thông Sóc Trăng tìm hiểu thêm trong nội dung bài viết dưới đây.


Nội dung

1 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn hóa học – Đề 12 Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn chất hóa học – Đề 23 Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn chất hóa học – Đề 34 Đề thi giữa kì 2 môn chất hóa học 8 – Đề 4

Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn chất hóa học – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa

Nội dung kiến thứcMức độ dìm thức
BiếtHiểuVận dụng thấpVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL
Chủ đề 1: Điều chế- call tên – phân nhiều loại oxitBiết được hợp chất dùng để làm điều chế khí oxi vào PTN, điện thoại tư vấn tên được các loại hợp chất oxit.Gọi được tên những hợp hóa học oxit cùng phân các loại được oxit.
Số câu4 câu3 câu1 câu
Số điểm1,0 điểm0.75

Bạn sẽ xem: cỗ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn hóa học năm 2021 – 2022


điểm

1,0 điểm
Tỉ lệ10 %7,5 %10%
Chủ đề 2: đặc điểm của oxi, quan niệm oxit, sự oxi hóa, phản bội ứng Phân huỷ, Hóa hợp. Sự cháy, sự oxi hóa chậm.Biết được đặc thù của oxi, hoá trị của oxi trong những hợp hóa học oxit, quan niệm phản ứng phân huỷ, sự cháy.Xác định được phản ứng phân hủy, bội nghịch ứng hóa hợp
Số câu4 câu1câu1 câu1 câu
Số điểm1,0 điểm1điểm0,25

điểm

2,0 điểm
Tỉ lệ10 %10 %2,5%10%
Chủ đề 3: Cân bằng, đo lường và thống kê theo PTHHCân bởi PTHH mang lại trước với giải vấn đề tìm thể tích chất khí hoặc trọng lượng sản phẩm chế tạo thành sau phản bội ứng.Giải việc tính theo PTHH (có tạp chất)
Số câu1 câu1 Câu
Số điểm2điểm1 điểm
Tỉ lệ20%10 %
Tổng số câu8 câu4 câu4câu2 Câu 1câu1 câu
Tổng số điểm2 điểm1điểm1 điểm3 điểm2 điểm1 điểm
Tỉ lệ20%10%10%30%20%10 %

Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa học

I Trắc nghiệm ( 3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cặp chất nào tiếp sau đây được dùng để làm điều chế khí Oxi trong chống thí nghiệm:

A. KMnO4 với Fe2O3B. KMnO4 với KClO3C. CaCO3 với KClO3 D. KClO3 và K2O

Câu 2: trong các dãy hợp hóa học oxit sau, hàng hợp chất nào toàn là oxit axit ?

A.P2O5, CO2, SO2B. P2O5, CO2, FeOC. CaO, Na2O, SO2D.SO2, CO2, FeO

Câu 3: Sự oxi hóa đủng đỉnh là

A. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt

B. Sự oxi hóa cơ mà không phát sáng

C. Sự oxi hóa tỏa nhiệt mà không phạt sáng

D. Sự tự bốc cháy

Câu 4: tên của hợp chất Na2O là:

A.ĐinatrioxitB. NatrioxitC. NatriđioxitD.Oxitđinatri

Câu 5: yếu tố của không gian gồm:

A.21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí không giống ( CO2, CO, khí hiếm…).
B.21% khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.
C.21% khí oxi, 78% khí khác, 1% khí nitơ.
D.21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% những khí không giống ( CO2, CO, khí hiếm…).

Câu 6: phản bội ứng như thế nào dưới đó là phản ứng hóa hợp

A. CuO + H2-> Cu + H2O

B. CaO +H2O -> Ca(OH)2

C. 2MnO4 -> K2MnO4+ MnO2 + O2

D. CO2 + Ca(OH)2-> CaCO3 +H2O

A. Na2O

B. CaO

C. Cr2O3

D. CrO3

Câu 8: trong các dãy hợp hóa học oxit sau, dãy hợp chất nào toàn là oxit bazơ :

A.P2O5, CO2, SO2B. P2O5, CO2, FeOC. CaO, Na2O, CuOD. Mn2O7 , Cr2O3, FeO

Câu 9: phương pháp hóa học nào viết sai:

A. NaO.B. FeO.C. Fe2O3.D. Fe3O4.

Câu 10: cho những cụm trường đoản cú sau: đốt nhiên liệu, sự hô hấp, sự oxi hóa, bội nghịch ứng. Chọn những cụm từ cân xứng để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a.Khí oxi đề nghị cho …1…của người, động vật hoang dã và bắt buộc để …2…trong đời sống với sản xuất.

Sự công dụng của oxi với một hóa học là …3…

II. Trường đoản cú luận:(7 đ)

Câu 1: (1 đ) làm phản ứng phân huỷ là gì? Viết phương trình hoá học minh hoạ.

Câu 2: ( 1đ) Hãy call tên những oxit sau:

a. CO2b. Mn2O7c.PbOd.SiO2

Câu 3: ( 2đ) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau và chỉ ra phản ứng làm sao thuộc các loại phản ứng phân huỷ ? bội phản ứng hóa thích hợp ?

………………….

Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn chất hóa học – Đề 2

TRƯỜNG THCS………..

TỔ HÓA – SINH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II (2021 – 2022)

Môn thi: HÓA HỌC LỚP 8

thời gian :45 phút; không nhắc phát đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Chọn đáp án đúng sinh hoạt mỗi câu cùng điền vào bảng lời giải trắc nghiệm bên trên.

Câu 1: Đốt cháy pirit fe FeS2 vào khí oxi, bội phản ứng xảy ra theo phương trình: FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2

Sau khi thăng bằng hệ số của các chất là giải pháp nào sau đây?

A. 2, 3, 2, 4

B. 4, 11, 2, 8

C. 4, 12, 2, 6

D. 4, 10, 3, 7

Câu 2: mang đến 6,5g Zn công dụng với dung dịch có chứa 12g HCl. Thể tích khí H2( đktc) nhận được là:

A. 1,12lít

B. 2,24 lít

C.3,36 lít

D. 2,42 lít

Câu 3: phản bội ứng nào dưới đây không buộc phải là phản nghịch ứng thế?

A. CuO + H2-> Cu + H2O

B. Mg +2HCl -> MgCl2+H2

C. Ca(OH)2+ CO2-> CaCO3 +H2O

D. Zn + CuSO4->ZnSO4+Cu

Câu 4: trong các các chất bao gồm công thức hoá học bên dưới đây, hóa học nào làm cho quì tím hoá đỏ:

A. H2O

B. HCl

C. NaOH

D. Cu

Câu 5: Thể tích khí hiđro bay ra (đktc) khi mang đến 9,8g kẽm tính năng với 9,8g Axit sunfuric là:

A. 22,4 lít

B. 44,8 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Câu 6: các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?

A. Dung dịch là láo lếu hợp đồng bộ của hóa học rắn và chất lỏng

B. Dung dịch là hỗn hợp nhất quán của chất khí và hóa học lỏng

C. Dung dịch là lếu láo hợp đồng hóa của hai chất lỏng

D. Dung dịch là lếu láo hợp đồng bộ của hóa học tan cùng dung môi

Câu 7: lúc tăng ánh sáng và sút áp suất thì độ tung của hóa học khí trong nước thay đổi như nắm nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Rất có thể tăng hoặc giảm

D. Không vắt đổi

Câu 8: Dãy hóa học nào chỉ toàn bao hàm axit:

A. HCl; NaOH

B. CaO; H2SO4

C. H3PO4; HNO3

D. SO2; KOH

Câu 9: Dãy chất nào chỉ toàn bao gồm muối:

A. MgCl; Na2SO4; KNO3

B. Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2

C. CaSO4; HCl; MgCO3

D. H2O; Na3PO4; KOH

Câu 10: cho thấy thêm phát biểu nào dưới đây là đúng:

A. Nơi bắt đầu sunfat SO4hoá trị I

B. Gốc photphat PO4hoá trị II

C. Cội Nitrat NO3hoá trị III

D. Nhóm hiđroxit OH hoá trị I

Câu 11: Ở 200C hoà rã 40g KNO3 vào vào 95g nước thì được hỗn hợp bão hoà. Độ tan của KNO3 ở ánh nắng mặt trời 200C là:

A. 40,1g

B. 44, 2g

C. 42,1g

D. 43,5g

Câu 12: Câu làm sao đúng khi nói tới nồng độ phần trăm?

Nồng độ xác suất là nồng độ mang lại biết:

A.Số gam hóa học tan bao gồm trong 100g dung dịch

B. Số gam hóa học tan bao gồm trong 100g dung dịch bão hoà

C. Số gam hóa học tan gồm trong 100g nước

D. Số gam hóa học tan có trong một lít dung dịch

Câu 13: Hoà rã 12g SO3 vào nước sẽ được 100ml dung dịch.Nồng độ của dung dịch H2SO4 nhận được là:

A. 1,4M

B. 1,5M

C. 1,6M

D, 1,7M

Câu 14: Trộn 2 lít hỗn hợp HCl 4M vào 1 lít dung dịch HCl 0,5M. độ đậm đặc mol của dung dịch mới là:

A. 2,82M

B. 2,81M

C. 2,83M

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Ở 200C, độ tan của hỗn hợp muối ăn uống là 36g. Nồng độ % của dung dịch muối nạp năng lượng bão hoà sinh sống 200C là:

A. 25%

B. 22,32%

C. 26,4%

D. 25,47%

Câu 16: Hợp chất nào sau đó là bazơ:

A. Đồng(II) nitrat

B. Kali clorua

C. Sắt(II) sunfat

D. Canxi hiđroxit

Câu 17: Cặp hóa học nào tiếp sau đây khi chảy trong nước chúng tác dụng với nhau tạo nên chất kết tủa?

A. NaCl với AgNO3

B. NaOH với HCl

C. KOH với NaCl

D. CuSO4và HCl

Câu 18: Hoà tung 124g Na2O vào 876ml nước, làm phản ứng tạo thành NaOH. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được là

A. 16%

B. 17%

C. 18%

D.19%

Câu 19: nồng độ mol/lít của hỗn hợp là:

A. Số gam chất tan trong một lít dung dịch

B. Số gam chất tan vào 1lít dung môi

C. Số mol chất tan vào 1lít dung dịch

D. Số mol chất tan vào 1lít dung môi

Câu 20: tất cả các sắt kẽm kim loại trong hàng nào sau đây tác dụng được cùng với H2O ở nhiệt độ thường?

A. Fe, Zn, Li, Sn

B. Cu, Pb, Rb, Ag

C. K, Na, Ca, Ba

D. Al, Hg, Cs, Sr

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2điểm) Bổ túc và cân bằng phương trình hóa học tiếp sau đây và cho biết thêm chúng thuộc các loại phản ứng làm sao (ghi điều kiện phản ứng, giả dụ có)?

1) Fe2O3 + H2 ? + ?

2) ? + H2O H3PO4

3) na + H2O ? + ?

4) phường + O2 ?

Câu 2: (2 điểm) đến săt công dụng vừa đầy đủ với 182,5 gam hỗn hợp HCl 5% đến khi phản ứng ngừng thu được V lít khí ở đktc?

a.Viết phương trình chất hóa học xảy ra?

b. Tính cân nặng sắt đang phản ứng cùng tính V?

c.Tính nồng độ xác suất của dung dịch muối thu được?

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa học

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu1234567891011121314151617181920
Đáp ánBBCBDDBCADCABCCDAACC

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (2đ) Bài giải:

1) w Fe2O3 + 3H2 →2Fe + 3H2O (phản ứng thế)

2) w P2O5 + 3H2O →2H3PO4 (phản ứng hóa hợp)

3) w 2Na + 2H2O→ 2NaOH + H2 (phản ứng thế)

4) w 4P + 5O2 → 2P2O5 (phản ứng cộng)

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 2

(2đ)

a. PTHH

Fe + 2 HCl →FeCl2 + H2

1 2 1 1

0,125 0,25 0,25 0,25

b. MHCl = 9,125 g

nHCl = 0,25 mol

mFe = 0,125. 56= 7g

VH2 = 0,25.22,4= 5,6 l

c. MFeCl2 = 0,25.127=31,75g

mdd sau pư= m sắt + mdd HCl – m H2

=7 +182,5-0,25.2= 189g

C%(FeCl2) =16,798%

0,5đ

0,5đ

……………………………..

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn chất hóa học – Đề 3

Ma trận đề thi thân kì 2 hóa học 8

TTNội dung con kiến thứcĐơn vị con kiến thứcMức độ con kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá

Số thắc mắc theo các mức độ thừa nhận thức
Nhận biếtThông hiểu
1Chương 4

Oxi – ko khí

Tính hóa học của oxi.Nhận biết

– tính chất vật lí của oxi: Trạng thái, màu sắc sắc, mùi, tính tung trong nước, tỉ khối so với không khí.

– tính chất hoá học của oxi : Oxi là phi kim hoạt động hóa học tập mạnh đặc biệt quan trọng ở ánh sáng cao: chức năng với phần lớn kim loại (Fe, Cu…), các phi kim (S, cùng hợp hóa học (CH4…).

– Hoá trị của oxi trong các hợp hóa học thường bởi II.

Thông hiểu

– Quan gần kề thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxi cùng với Fe, S, P, C, rút ra được nhận xét về đặc thù hoá học tập của oxi.

Vận dụng

– Viết được những PTHH.

– Tính được thể tích khí oxi (đktc) gia nhập hoặc tạo thành trong phản nghịch ứng.

Vận dụng cao

Lập bí quyết hóa học của oxit

2

1*

2Sự Oxi hóa, phản ứng hóa hợp, vận dụng của oxiNhận biết

Biết được:

– Sự oxi hoá là sự tính năng của oxi với một hóa học khác.

– tư tưởng phản ứng hoá hợp.

– nhận thấy được một số phản ứng hoá học rõ ràng thuộc nhiều loại phản ứng hoá hợp.

– Thông hiểu

Xác định được có sự oxi hoá trong một số hiện tượng thực tế.

Vận dụng

– ứng dụng của oxi trong đời sống với sản xuất.

2

3OxitNhận biết

Biết được:- Định nghĩa oxit.

– cách gọi tên oxit nói chung, oxit của kim loại có khá nhiều hóa trị, oxit của phi kim có không ít hóa trị.

– giải pháp lập CTHH của oxit.

– tư tưởng oxit axit, oxit bazơ.

– call được tên một vài oxit theo công thức hoá học tập hoặc ngược lại.

Thông hiểu

– Phân loại được oxit bazơ, oxit axit phụ thuộc CTHH của một vài chất vắt thể.

Vận dụng

– Vận dụng đặc điểm của Oxi để xử lý một số vấn đề trong thực tế liên quan mang đến chúng.

– Lập CTHH oxit khi biết hoá trị của thành phần và trái lại biết CTHH nạm thể, tìm hoá trị của nguyên tố.

Vận dụng cao

+ Lập được CTHH của oxit dựa vào hóa trị, phụ thuộc vào % những nguyên tố

3

4Điều chế Oxi, bội nghịch ứng phân hủy + thực hànhNhận biết

– cách thức điều chế oxi vào phòng thí điểm (hai biện pháp thu khí oxi) – định nghĩa phản ứng phân huỷ .

Thông hiểu

– khẳng định được một số trong những phản ứng ví dụ thuộc loại phản ứng phân hủy tuyệt phản ứng hóa hợp.

Vận dụng

– Viết được những PTHH pha chế khí oxi tự KMnO4 và trường đoản cú KClO3.

Vận dụngcao

– Tính thể tích khí oxi pha chế được (ở đktc) trong phòng thí nghiệm với trong công nghiệp.

2

5Không khí, sự cháy + luyện tập

Nhận biết

Biết được:

– yếu tắc của bầu không khí theo thể tích cùng theo khối lượng.

– Sự oxi hoá chậm là việc oxi hoá gồm toả nhiệt nhưng lại không phân phát sáng.

– Sự cháy là sự việc oxi hoá tất cả toả nhiệt với phát sáng.

– Ôn tập lại kỹ năng và kiến thức trong chủ thể oxi

 Phân biệt được sự oxi hoá chậm chạp và sự cháy trong một số trong những hiện tượng của đời sống cùng sản xuất

Thông hiểu

– các điều kiện phát sinh với dập tắt sự cháy; phương pháp phòng cháy và khống chế đám cháy trong tình huống cụ thể; biết cách khiến cho sự cháy hữu dụng xảy ra một biện pháp hiệu quả.

Vận dụng

– Sự ô nhiễm không khí và cách bảo đảm không khí tránh bị ô nhiễm.

3

1*

6

Chương 5. Hiđro – Nước

Tính chất, áp dụng của hiđro

Nhận biết

– đặc điểm vật lí của hiđro: Trạng thái, màu sắc, tỉ khối, tính tung trong nước.

– đặc thù hoá học tập của hiđro : công dụng với oxi, cùng với oxit kim loại. Khái niệm về sự việc khử và hóa học khử.

– vận dụng của hiđro : làm nhiên liệu, nguyên vật liệu trong công nghiệp.

– Tính được thể tích khí hiđro (đktc) gia nhập phản ứng và sản phẩm

Thông hiểu

– Quan gần cạnh thí nghiệm hoặc hình hình ảnh thực nghiệm, rút ra được trao xét về đặc thù vật lí và đặc điểm hoá học tập của hiđro.

Vận dụng

– Viết được PTHH minh hoạ tính khử của hiđro. – Tính được thể tích khí hiđro (đktc) thâm nhập phản ứng cùng sản phẩm

Vận dụng cao

– Tính được thể tích khí hiđro (đktc) thâm nhập phản ứng và sản phẩm. Biện luận lượng hóa học phản ứng còn dư

2

1*

7Điều chế

hiđro, phản

ứng thế

Nhận biết

– phương thức điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm giải pháp thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước cùng đẩy ko khí.

– bội phản ứng thế. Là làm phản ứng ứng trong những số đó nguyên tử đối chọi chất sửa chữa thay thế nguyên tử của nguyên tố không giống trong phân tử thích hợp chất.

– Viết được những PTHH pha trộn khí hiđro từ sắt kẽm kim loại (Zn, Fe) với dung dịch axit ( HCl, H2SO4 loãng).

Thông hiểu

– Quan gần cạnh thí nghiệm, hình ảnh… rút ra được trao xét về phương pháp điều chế và phương pháp thu khí hiđro.

Vận dụng

Phân biệt làm phản ứng núm với phản bội ứng oxi hoá – khử. Nhận thấy phản ứng thế trong các PTHH cố thể.

Vận dụng cao

– Tính được thể tích khí hiđro pha chế được làm việc đkc

2

1*

Tổng161,5
Tỉ lệ % từng nút độ nhấn thức40%30%
Tỉ lệ chung70%

Đề thi giữa kì 2 Hóa 8 năm 2021

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)

Em hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Phát biểu nào sau đó là đúng?

A. Oxi là chất khí không nhiều tan nội địa và nhẹ nhàng hơn không khí.

B. Oxi là hóa học khí tan vô hạn trong nước với nặng rộng không khí.

C. Khí oxi dễ dàng dàng tính năng được với tương đối nhiều đơn chất và phù hợp chất

D. Ở ánh sáng cao, khí oxi dễ dàng công dụng được với nhiều đơn hóa học (Kim loại, phi kim) cùng hợp chất.

Câu 2: Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy ko khí nhờ vào tính hóa học nào dưới đây của oxi?

A. Khí O2 nặng rộng không khí

B. Khí O2 là khí không mùi.

C.Khí O2 dễ hoà rã trongnước

D. Khí O2 nhẹ hơn không khí

Câu 3: Hai chất khí nhẹ nhàng hơn không khí là

A. H2và N2

B. H2và CO2

C. H2 và O2

D. H2 và SO2

Câu 4: Đâu là phản ứng hóa hợp trong số phản ứng hoá học sau?

A. MgCO3MgO + CO2

B. H2O + SO2 H2SO3

C. 2HCl + CaO →CaCl2+ H2O

D. Sắt + H2SO4FeSO4 + H2

Câu 5: Cho hồ hết chất sau: CaO, Mg(OH)2, Na2O, CuO, KOH, H3PO4 những hóa học là oxit?

A. CaO, Na2O, KOH, CuO

B. Mg(OH)2, KOH, H3PO4

C.CaO, Na2O, CuO

D. CuO, KOH, H3PO4

Câu 6: Dãy gồm những chất thuộc loại oxit axit là

A. CO2, SO2, Na2O,

B. CaO, CO2, SO2

C. SO2, SO3, P2O5

D. CO2, P2O5, Fe2O3

Câu 7: Công thức chất hóa học điphotpho pentaoxit là:

A. P2O5

B. P2O3

C.PO

D. P5O2.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được pha chế từ vật liệu nào?

A. KMnO4hoặc KClO3

B. KMnO4hoặc KCl

C. Không khí hoặc nước

D. Bầu không khí hoặc KMnO4

Câu 9: Phản ứng nào dưới đó là phản ứng phân hủy?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

C. CaO + H2O → Ca(OH)2

D. Ca(HCO3)2 → CaCO3+CO2+H2O

Câu 10: Điều xác định nào sau đó là đúng: Không khí là

A. Một chất

B. Một solo chất

C. Một thích hợp chất

D. Một hỗn hợp

Câu 11: Sự cháy là

A. Sự oxi hóa bao gồm tỏa nhiệt tuy vậy không phát sáng

B. Sự oxi hóa tất cả tỏa nhiệt và phát sáng.

C. Sự oxi hóa cơ mà không tỏa nhiệt.

D. Sự oxi hóa nhưng mà không phạt sáng.

Câu 12: Chọn câu vấn đáp đúng trong số câu tiếp sau đây về nguyên tố theo thể tích của không khí:

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% những khí khác (CO2, CO, khí hiếm…).

B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% những khí không giống (CO2, CO, khí hiếm…).

D.21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% nitơ.

Câu 13: Khí Hiđro được dùng làm nạp vào khinh khí ước vì:

A.khí H2 là đối kháng chất.

B. Khí H2 là khí nhẹ nhất.

C. Khí H2 khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

D. Khí H2 ít chảy trong nước.

Câu 14 : tất cả hổn hợp của hiđro cùng với oxi nổ mạnh nhất khi tỉ lệ H2: O2 là

A. 1:1

B. 3:1

C. 2:1

D. 4:1

Câu 15: Cho các chất sau: HCl, CaO, Mg, S, O2, NaOH, Fe. Các chất dùng để điều chế khí H2 là:

A. HCl, CaO.

B. Mg, NaOH, Fe.

C. HCl, S, O2.

D. HCl, Mg, Fe.

Câu 16: Trong các phản ứng sau, phản nghịch ứng cố là:

A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

B. 2KClO3 2KCl + 3O2

C. 3Fe + 2O2 Fe3O4

D. 2Al + 3Cl2 2AlCl3

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17: (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình bội phản ứng sau:

a . C4H10 + O2.→….. + ……..

b. Fe + ……….. →Fe3O4

c. H2+ O2…………….→

d. Al + O2…..→

Câu 18 : (1 điểm) Hãy lý giải hiện tượng sau: lúc quạt gió vào phòng bếp củi vừa bị tắt, lửa đang bùng cháy?

Câu 19: (3 điểm) Cho 13 gam kẽm phản bội ứng hoàn toàn với hỗn hợp axit clohiđric (vừa đủ).

a. Tính thể tích khí hidro xuất hiện (đktc)?

b. Giả dụ dùng toàn cục lượng hidro bay ra làm việc trên lấy khử 12 gam bột CuO ở ánh nắng mặt trời cao thì chất nào còn dư? Dư từng nào mol?

Cho biết: Cu = 64; Zn = 65; O = 16;

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 8

Hướng dẫn chung:

Chú ý: – Học sinh có thể giải theo những cách khác nhau, nếu đúng thì giám khảo vẫn mang đến điểm tối nhiều ứng với phần đó.

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

CâuĐáp án những mã đềĐiểm
Mã đề 01Mã đề 02
Câu 1DA0.25
Câu 2AA0,25
Câu 3AC0,25
Câu 4BA0,25
Câu 5CB0,25
Câu 6CC0,25
Câu 7AA0,25
Câu 8AD0,25
Câu 9DB0,25
Câu 10DD0,25
Câu 11BD0,25
Câu 12CC0,25
Câu 13BC0,25
Câu 14CD0,25
Câu 15DA0,25
Câu 16AB0,25

II. TỰ LUẬN (6,0điểm)

Câu 17 (2,0 điểm)Hoàn thành các phương trình phản bội ứng sau:

………………

Đề thi thân kì 2 môn hóa học 8 – Đề 4

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phương trình hóa học nào tiếp sau đây không xảy ra phản ứng.

A. 4P + 5O2 

*
 2P2O5

B. 4Ag + O2 

*
 2Ag2O

C. Co + O2 

*
 CO2

D. 2Cu + O2 

*
 2CuO

Câu 2. Tên hotline của oxit N2O5 là

A. Đinitơ pentaoxit

B. Đinitơ oxit

C. Nitơ (II) oxit

D. Nitơ (II) pentaoxit

Câu 3. Chất tính năng với nước tạo nên dung dịch axit là:

A. CaO

B. BaO

C. Na2O

D. SO3

Câu 4. Dãy chất dưới đây chỉ gồm những oxit:

A. MgO; Ba(OH)2; CaSO4; HCl

B. MgO; CaO; CuO; FeO

C. SO2; CO2; NaOH; CaSO4

D. CaO; Ba(OH)2; MgSO4; BaO

Câu 5. Dãy hóa chất nào dưới đây dùng để làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm

A. Ko khí, KMnO4

B. KMnO4, KClO3

C. NaNO3, KNO3

D. H2O, không khí

Câu 6. Phản ứng phân bỏ là

A. Tía + 2HCl → BaCl2 + H2

B. Cu + H2S → CuS + H2

C. MgCO3 → MgO + CO2

D. KMnO4 → MnO2 + O2 + K2O

Câu 7. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất.

A. Khí oxi tung trong nước

B. Khí oxi ít tan vào nước

C. Khí oxi khó hóa lỏng

D. Khí oxi nhẹ hơn nước

Câu 8. Thành phần những chất trong không khí:

A. 9% Nitơ, 90% Oxi, 1% những chất khác

B. 91% Nitơ, 8% Oxi, 1% những chất khác

C. 50% Nitơ, 1/2 Oxi

D. 21% Oxi, 78% Nitơ, 1% những chất khác

Câu 9. Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?

A. Quạt

B. Tủ chăn bông hoặc vải dày

C. Cần sử dụng nước

D. Cần sử dụng cồn

Câu 10. Tính cân nặng KMnO4 biết sức nóng phân thấy 2,7552 l khí bay lên

A. 38,678 g

B. 37,689 g

C. 38,868 g

D. 38,886 g

Phần 2. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành phản ứng những phương trình hóa học sau

a) P2O5 + H2O → ….

b) Mg + HCl → …..+ …..

c) KMnO4 → ……+ ……+ O2

d) K + H2O → ….

e) C2H4 + O2 → ……+ H2O

Câu 2. (2 điểm)

a. Trong dãy các oxit sau: H2O; Al2O3; CO2; FeO; SO3; P2O5; BaO. Phân một số loại oxit và gọi tên tương ứng với mỗi oxit đó?

b. Vào một oxit của kim loại R (hóa trị II), yếu tắc R chiếm phần 71,429% về khối lượng. Tìm cách làm phân tử và call tên của oxit trên.

Câu 3. (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 23,3 gam hỗn hơp 2 sắt kẽm kim loại Mg và Zn trong bình bí mật đựng khí oxi, sau phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 36,1 gam các thành phần hỗn hợp 2 oxit.

a) Viết phương trình chất hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã dùng làm đốt cháy lượng sắt kẽm kim loại trên

c) Tính khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp trên.

Đáp án Đề thi Hóa 8 thân học kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng 0,3 điểm

1B2A3D4B5B
6C7B8D9B10C

Phần 2. Từ luận (7 điểm)

Câu 1.

Xem thêm: Gao Bạc Tv Tên Thật Là Gì - Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Bạn Gái Gao Bạc Tv

a) P2O5 + H2O → H3PO4

b) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

c) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

d) 2K + H2O → 2KOH

e) C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

Câu 2. A

Oxit axitOxit bazoTên call tương ứng
Na2ONatri oxit
Al2O3Nhôm oxit
CO2Cacbonđioxit
N2O5Đinito pentaoxit
FeOSắt (II) oxit
SO3Lưu trioxit
P2O5Điphotpho pentaoxit

b.