Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm học tập 2020 - 2021 bao gồm 6 đề thi, bao gồm đáp án tất nhiên bảng ma trận đề thi. Giúp các em học viên lớp 7 luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận nhân tiện hơn siêu nhiều.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 7

Với bộ tài liệu này vẫn giúp chúng ta học sinh ôn tập, khối hệ thống lại kiến thức môn Toán lớp 7, nâng cao kỹ năng giải đề thi với tự tin phi vào kỳ thi học tập kì 2 đạt tác dụng cao nhất. Vậy sau đấy là nội dung bỏ ra tiết, mời những em thuộc theo dõi đề thi trên đây.


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi kì 2 môn Toán lớp 7

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao

Thống kê

Nhận diện được vết hiệu, lập bảng tần số

Tính được số trung bình cộng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

3

20%

Biểu thức đại số

Viết được dạng thu gọn gàng và bố trí đa thức một biến

Tìm được tổng hai nhiều thức một biến.

Tìm được nghiệm của nhiều thức một biến

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

20%

2

20%

3

40%

Tam giác

Giải ưa thích được nhị tam giác bởi nhau

Ứng dụng định lí Pytago vào giải việc thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2

20%

Quan hệ giữa các yếu tố, những đường đồng quy

Giải phù hợp được tia phân giác của tam giác

Chứng minh về tia phân giác, ba đường phân giác đồng quy

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2

10%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3

30%

4

40%

2

20%

1

10%

10

10đ

100%


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ……….

(gồm có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2020-2021

Môn thi: TOÁN 7

Ngày thi: …../…/2021

Câu 1 (2đ): Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng bên dưới đây:

85789789128
67779876128
87799796512

a/ dấu hiệu ở đây là gì? Số những giá trị là bao nhiêu?

b/ Lập bảng “tần số” .

c/ Tính số trung bình cùng (làm tròn một chữ số thập phân)

Câu 2(3đ): Cho hai nhiều thức f(x) = 5 +3x2 – x - 2x2 và g(x) = 3x + 3 – x – x2

a/ Thu gọn và bố trí hai nhiều thức theo lũy thừa bớt dần của biến.

b/ Tính h(x) = f(x) + g(x).

Câu 3(1đ): tra cứu nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 4x

Câu 4(3đ): Cho tam giác ABC nhọn và cân nặng tại A, đường cao AH (H∈BC).

a/ nhị tam giác ABH và ACH có cân nhau không? do sao?

b/ Tia AH có phải là tia phân giác của góc BAC không? vì sao?

c/ Kẻ tia phân giác BK (K ∈ AC) của góc ABC. Call O là giao điểm của AH với BK. Minh chứng rằng co là tia phân giác của góc ACB.

Câu 5(1đ): Một mảnh đất dạng hình chữ nhật ABCD có chiều dài với chiều rộng như hình 1. Hỏi một người hy vọng đi tự góc B đến góc D thì đi theo đường nào là ngắn nhất với độ dài con đường đó là bao nhiêu mét?


Đáp án đề đánh giá kì 2 lớp 7 môn Toán

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1 (2đ)

a/ - dấu hiệu là thời hạn làm một câu hỏi của 30 học sinh.

- Số các giá trị của dấu hiện là 30.

0,25

0,25

b/ Bảng tần số:

Giá trị (x)

5

6

7

8

9

12

Tần số (n)

2

3

9

7

6

3

N = 30

0,5

c/ X= 7,9

0,5 - 0,25 - 0,25

Câu 2 (3đ)

a/ f(x) = 5 +3x2 – x - 2x2 = x2 – x + 5

g(x) = 3x + 3 – x – x2 = - x2 + 2x + 3

1,0

1,0

b/ h(x) = f(x) + g(x) = x2 – x + 5 - x2 + 2x + 3 = x + 8

0,5 – 0,5

Câu 3 (1đ)

A(x) = x2 – 4x = 0

x(x – 4)

x = 0 hoặc x – 4 = 0

x = 0 hoặc x = 4

Vậy A(x) tất cả 2 nghiệm: x = 0; x = 4.

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4 (3đ)

a/ hai tam giác ABH và ACH cân nhau theo trường phù hợp cạnh huyền cạnh góc vuông.

Bởi bởi vì hai tam giác ABH với ACH là nhì tam giác vuông có

0,5

0,5

b/ Tia AH là tia phân giác của góc BAC.

Bởi vị tam giác ABC cân nặng tại A tất cả AH là đường cao.

0,5

0,5

c/ Ta tất cả AH và BK là hai tuyến phố phân giác của tam giác ABC cắt nhau trên O phải CO là con đường phân giác sản phẩm công nghệ ba. Vậy teo là tia phân giác của góc ACB.

0,5 – 0,5

Câu 5 (1đ)

Một người mong mỏi đi từ bỏ góc B đến góc D thì đi theo mặt đường thẳng tự B cho D là ngắn nhất, độ dài lối đi là độ dài đoạn trực tiếp BD.

Áp dụng định lý Py ta go vào tam giác vuông ABD ta có:

BD2 = AB2 + AD2 = 802 + 602 = 10 000

BD = 100.

Vậy độ dài mặt đường ngắn độc nhất vô nhị đi từ bỏ B mang lại D là 100m.

0,5

0,25

0,25


* Chú ý: học sinh có bí quyết giải không giống đúng vẫn đồng ý cho điểm buổi tối đa.

.....................

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi kì 2 môn Toán lớp 7

cấp cho độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
lever thấpCấp độ cao

1. Thống kê

Tìm tín hiệu , kiểu mẫu của vết hiệu.

Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.

Số câu

Số điểm tỉ lệ %

2

2

4

2đ =20%

2. Biểu thức đại số

Tìm bâc của 1-1 thức, hai đối kháng thức đồng dạng.

Cộng trừ hai đa thức một biến. Tính quý giá đa thức.

Tìm nghiệm của đa thức một biến.

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

2

3

1

6

4đ =40%

3. Tam giác, định lí Pita go

Nhận ra được các dạng đặc biệt của tam giác.

Tính độ lâu năm cạnh nhờ định lí Pitago.

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

1

1

2

2đ =20%

4.Quan hệ giữa các yếu tố trongtam giác

Áp dụng đặc điểm các cạnh của tam giác tìm độ dài cạnh của tam giác.

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

1

1

1đ =10%

5.Tính chất các đương đồng qui vào tam giác

Vận đụng đặc điểm ba đường trung tuyến trong tam giác ,tính độ lâu năm đoạn thẳng

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

1

1

1đ =10%

Tổng số câu

T.số điểm %

5

6

2 1

2đ 1đ

14

10đ=100%

Đề kiểm soát học kì 2 môn Toán lớp 7

Câu 1 ( 2đ) : .Một gia sư theo dõi thời hạn làm một việc ( tính theo phút) của 30 học viên lớp 7 (ai cũng có tác dụng được) và lưu lại bảng sau:

9 7 9 10 9 8 10 5 14 8 10 8 8 8 9

9 10 7 5 14 5 5 8 8 9 7 8 9 14 8


a/ tín hiệu ở đó là gì?

b/ Lập bảng “ tần số”

c/ Tính số trung bình cùng .

d/ tìm kiếm mốt của dấu hiệu.

Câu 2 ( 1 điểm) :

a/ tra cứu bậc của đối kháng thức -2x2y3

b/ Tìm các đơn thức đồng dạng trong những đơn thức sau:

5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3

Câu 3 (1,5điểm): mang đến hai đa thức

P(x) = 4x3 + x2 - x + 5.

Q(x) = 2 x2 + 4x - 1.

a/ Tính :P(x) + Q(x)

b/ Tính: P(x) - Q(x)

Câu 4 ( 1,5 điểm) : cho đa thức A(x) = x2 – 2x .

a/ Tính quý hiếm của A(x) trên x = 2.

b/ Tìm những nghiệm của nhiều thức A(x).

Câu 5 ( 2 điểm)

a/Trong những tam giác sau ,tam giác như thế nào là tam giác vuông cân,tam giác hồ hết .

Xem thêm: Đơn Vị Của Nguyên Tử Khối Trung Bình Hay, Chi Tiết, Xác Định Nguyên Tử Khối Trung Bình

b/ cho tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 6cm, . Search độ lâu năm cạnh BC, biết độ dài này là một vài nguyên.