26 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn toán có đáp án

Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.


Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 - Đề 1 Đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 - Đề 2 Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Bộ đề bồi dưỡng thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán gồm 26 đề thi giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 - Đề 1

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

a/ 102 x 12 – (343 : 7 + 285)

Bài 2: Tìm X, biết:

110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6

Bài 3: Trung bình cộng của ba số là 28, số thứ nhất là 14, số thứ hai hơn số thứ ba là 22. Tìm số thứ hai và số thứ ba.

Bài 4: Hai tỉnh A và B cách nhau 60km. Lúc 7 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 10km/giờ. Cùng lúc đó một người đi xe gắn máy từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 30km/ giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài 5: Hai anh em Tuổi và Thơ chia nhau một miếng đất hình thang vuông ABCD có đường cao 45m. Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và hiệu giữa hai đáy là 42m .

a/ Tính diện tích miếng đất hình thang vuông ABCD.

b/ Tìm diện tích đất đã chia cho Tuổi và Thơ.

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 - Đề 2

Bài 1:

Tính giá trị các biểu thức sau:

a/ 2000 + (32,4 : 3 – 2,8) x 0,25

b/ 97 x 29 + 29 x 2 + 29

c/ 200 : 2 x 29

Bài 2:

Tìm X, biết:

42 – X = 105 : 15 + 18

Bài 3:Trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai. Tìm số đó.

Bài 4: Một tủ sách có 3 ngăn chứa tất cả 200 quyển sách. Ngăn thứ nhất chứa nhiều hơn năng thứ hai 12 quyển. Số ngăn sách trong ngăn thứ ba bằng 2/5 tổng số sách trong tủ. Tìm số sách trong mỗi ngăn tủ đó.

Xem thêm: Đặt Tên Con Gái Họ Phan Đặt Tên Con Gái Là Gì, Đặt Tên Con Họ Phan

Bài 5: Một miếng đất hình thang vuông ABCD có đáy lớn 126m, đáy bé 24m và chiều cao kém đáy lớn 58m, người ta cắt một phần của miếng đất để mở đường (như hình vẽ).

Tìm diện tích phần đất ABCE đã bị cắt, biết EC = 1/3 DC

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 1 - Nghỉ dịch Corona Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 2 - Nghỉ dịch Corona Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 3 - Nghỉ dịch Corona Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 4 - Nghỉ dịch Corona Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 5 - Nghỉ dịch Corona Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 6 - Nghỉ dịch Corona Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 7 - Nghỉ dịch Corona Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 8 - Nghỉ dịch Corona Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 9 - Nghỉ dịch Corona