Đề orsini-gotha.com test vào lớp 10 môn Toán trường trung học phổ thông Chuyên khoa học tự nhiên và thoải mái - ĐH KHTN ĐHQGHN năm 2019 tổ chức orsini-gotha.com thử đợt 3 có đáp án.

Đề orsini-gotha.com thử vào lớp 10 môn Toán siêng KHTN 2019 đợt 3 

Cho tam giác ABC bao gồm đường tròn nội tiếp (I) xúc tiếp với những cạnh BC, CA, AB thứu tự tại D, E, F. K là hình chiếu vuông góc của B trên phố thẳng DE. L là hình chiếu vuông góc của C lên đường thẳng DE. M, N theo sản phẩm công nghệ tự là trung điểm của DF, DE.

1.Chứng minh rằng hai tam giác BKM với DEF đồng dạng.

2. Minh chứng rằng MK // NL

*

*

Đáp án đề orsini-gotha.com test vào lớp 10 môn Toán chuyên KHTN 2019 dịp 3 

*

*

Theo TTHN
Bạn đang xem: Đề thi thử vào 10 chuyên khtn 2019

Đề orsini-gotha.com demo vào lớp 10 năm 2022


Đề orsini-gotha.com test vào lớp 10 môn Toán 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề orsini-gotha.com thử vào lớp 10 năm 2022


Đề orsini-gotha.com demo vào lớp 10 môn Toán 2022


Viết bình luận: Đề orsini-gotha.com thử vào lớp 10 môn Toán chuyên KHTN 2019 đợt 3


Các tin bắt đầu nhất


Đang quan lại tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài xích tập - có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
orsini-gotha.com.COM


Xem thêm: How To Use Auto

ĐIỂM orsini-gotha.com
*