Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 10 năm học tập 2020 - 2021 có 3 đề kiểm tra gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề đánh giá cuối kì 2 môn Toán.

Qua đó giúp các em học sinh lớp 10 gồm thêm nhiều tư liệu tham khảo, ôn luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án vô cùng thuận tiện. Từ bỏ đó những em sẽ làm quen với kết cấu đề thi. Đề thi bao gồm các việc thường gặp với cường độ từ cơ bạn dạng tới cải thiện trong đề thi học tập kì 2 lớp 10. ở bên cạnh đề thi môn Toán, các em có thể đọc thêm bộ đề thi môn Ngữ văn lớp 10.

Bạn đang xem: Đề thi toán cuối kì 2 lớp 10


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 - 2021


Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT………

----------------

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: TOÁN 10

Thời gian có tác dụng bài:90 phút;

(Thí sinh không được thực hiện tài liệu)


A. MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 10 ( 2020 - 2021)

Chủ đề/chuẩn KTKNCấp độ tư duy
Nhận biếtThông hiểuVD thấpVD caoCộng

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

Biết kiếm được tập nghiệm của bpt hoặc hệ bpt bậc nhất

Câu 1

1

2. Nhị thức- bpt và hệ bpt bậc nhất 2 ẩn

Biết xét vệt nhị thức , hiểu lấy điểm thuộc miền nghiệm của hệ bpt số 1 2 ẩn

Câu 2

Câu 3

2

3. Tam thức bạc tình hai, bpt bậc hai

Biết được định lí vệt tam thức bậc hai,hiểu và kiếm được tập nghiệm của bpt bậc nhì một ẩn, vận dụng định lí vệt tam thức nhằm tìm quý hiếm tham số thỏa điều kiện cho trước

Câu 4

Câu 5

Bài 1

Câu 6

3

4. Thống kê

Biết được số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của chủng loại số liệu

Câu 7

1

5. Góc cùng cung lượng giác

Biết được dấu của các giá trị lượng giác

Câu 8

1

6. Quý giá lượng giác của cung (góc) cùng cung (góc) liên quan đặc biệt

Biết bí quyết lượng giác cơ bản, quý hiếm lượng giác của các cung(góc)liên quan đặc biệt quan trọng và áp dụng được nhằm tính cực hiếm biểu thức lượng giác

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Bài 2b

Bài 2a

3

7. Phương pháp lượng giác

Biết cùng hiểu được các công thức lượng giác

Câu 12

Câu 13

2

8. Phương trình con đường thẳng

Biết những khái niệm vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương và viết được phương trình mặt đường thẳng lúc biết một số trong những yếu tố

Câu 14

Câu 15

Bài 3

Câu 16

3

9. Phương trình đường tròn

Biết định nghĩa phương trình con đường tròn, phương trình tiếp con đường của con đường tròn và tìm được tâm, nửa đường kính của đường tròn đến trước

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Bài 4

3

10. Phương trình Elip

Biết phương trình chính tắc và kiểu dáng của Elip

Câu 20

1

Tổng

10

6

2 + bài bác 1,2b,3

2 + bài xích 4

20


B. BẢNG MÔ TẢ đưa ra TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI

Chủ đềCâuMô tả

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

1

Nhận biết : tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất

2. Nhị thức- bpt và hệ bpt bậc nhất 2 ẩn

2

Nhận biết :dấu của nhị thức

3

Thông hiểu: điểm nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình số 1 2 ẩn

3. Tam thức bậc hai, bpt bậc hai

4

Nhận biết: định lí vệt tam thức bậc hai

5

Thông gọi : tìm tập nghiệm của bất phương trình bậc hai

6

Vận dụng cao: tìm đk của tham số nhằm bpt bậc nhị nghiệm đúng cùng với mọi

Bài 1

Vận dụng:tìm tập nghiệm của bpt dạng tích, mến của nhị thức cùng tam thức

4. Thống kê

7

Nhận biết: số trung bình cộng của mẫu mã số liệu

5. Góc với cung lượng giác

8

Nhận biết: dấu của các giá trị lượng giác

6. Quý giá lượng giác của cung (góc) và cung (góc) liên quan đặc biệt

9

Nhận biết:công thức lượng giác cơ bản

10

Thông hiểu: bí quyết cung(góc) tương quan đặc biệt

11

Vận dụng: tính cực hiếm biểu thức lượng giác khi mang lại trước một quý giá lượng giác

Bài 2a

Vận dụng cao: chứng tỏ đẳng thức lượng giác

Bài 2b

Vận dụng: tính 2 giá trị lượng giác khi biết trước 1 quý giá lượng giác

7. Phương pháp lượng giác

12

Nhận biết : cách làm cộng

13

Thông hiểu: công thức nhân đôi, phương pháp hạ bậc

8. Phương trình con đường thẳng

14

Nhận biết: VTCP của mặt đường thẳng

15

Thông hiểu: viết phương trình bao quát của mặt đường thẳng trải qua 2 điểm

16

Vận dụng cao: viết phương trình đường thẳng thỏa điều kiện cho trước

Bài 3

Vận dụng:viết phương trình con đường trung tuyến đường của tam giác

9. Phương trình con đường tròn

17

Nhận biết: chổ chính giữa và bán kính của con đường tròn

18

Thông hiểu: tìm bán kính đường tròn tiếp xúc với con đường thẳng đến trước

19

Vận dụng: tìm phương trình tiếp đường của con đường tròn thỏa đk cho trước

Bài 4

Vận dụng cao: viết phương trình con đường tròn thỏa đk cho trước

10. Phương trình Elip

20

Nhận biết: tiêu điểm của Elip


Đề soát sổ học kì 2 lớp 10 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm)

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình

*

*

Câu 2: Biểu thức f(x)=3 x+5 nhân quý giá dương khi còn chỉ khi:

*

*

*

Câu 3: mang đến hệ bất phương trình

*

A. P(3 ;-1).

B. N(2 ; 2).

C. M(2 ; 3).

D. Q(-1 ;-5)

Câu 4: cho biểu thức

*
với
*
. Chọn xác minh đúng?

A. Lúc

*

Câu 5: tìm tập nghiệm của bất phương trình

*

*

B.

*

C.

*

D. <-1 ; 2017>.

Câu 6: Tìm toàn bộ các cực hiếm của thông số m đề bất phương trình

*

A.

*

B.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Ôn Tập Văn Học Dân Gian Việt Nam Ngắn Gọn, Soạn Bài Ôn Tập Văn Học Dân Gian Việt Nam

*

Câu 7: Kết quả điểm kiểm soát môn Toán của 40 học viên lớp 10A được trình diễn ở bảng sau

Điểm45678910Cộng
Tần số2871083240

Tính số trung bình cộng của bảng trên.( làm cho tròn công dụng đến một chữ số thập phân).