Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 - 2021 theo Thông tứ 22 có 7 đề thi, có đáp án với bảng ma trận kèm theo.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 3 học kì 2 năm 2021

nhằm mục tiêu giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận luôn tiện hơn.

Thông qua 7 đề Toán kì 2 lớp 3 này, cũng giúp thầy cô xem thêm để ra đề thi học kì 2 cho những em học sinh theo những mức chuẩn chỉnh kiến thức Thông tư 22. Kề bên môn Toán, thầy cô cùng các em gồm thể tìm hiểu thêm cả môn giờ đồng hồ Việt. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới phía trên của orsini-gotha.com:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề bình chọn môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: tìm số ngay tức khắc sau, so sánh các số gồm bốn hoặc năm chữ số; triển khai các phép tính cộng, trừ những số có bốn hoặc năm chữ số; nhân, chia số tất cả bốn hoặc năm chữ số cùng với (cho) số có một chữ số. Số La Mã

Số câu

2

1

1

1

3

2

Câu số

1,7

2

8

9

1,2,7

8,9

Số điểm

2

1

1

1

3

2

Đại lượng và đo đại lượng: quan hệ giữa một số đơn vị đo phổ cập (thời gian, độ dài, diện tích, …). Giải bài toán có liên quan đến rút về solo vị.

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

4

5

10

4,5

10

Số điểm

1

1

1

2

1

Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

1

1

2

Câu số

6

3

3,6

Số điểm

1

1

2

Tổng

Số câu

3

2

1

2

1

1

10

Số điểm

3

2

1

2

1

1

10


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021

UBND HUYỆN………..

TRƯỜNG PTDTBT TH – trung học cơ sở

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC 2020- 2021

Môn: Toán - Lớp 3Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn giao bài)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1: Số 13 được viết bằng chữ số La Mã như vậy nào

A. XIII B. XIVC. XIIVD. IIIX

Câu 2: Điền dấu: >, 2 B. 32 cm2 C. 56 cm2 D. 49 cm2

Câu 4: 3km 6m =…………….m

A. 3006B. 3600C. 306D. 360

Câu 5: 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút B. 615 phútC. 75 phút D. 65 phút

Câu 6: hình vuông ABCD có cạnh lâu năm 5cm. Chu vi của hình vuông vắn là?

A. Trăng tròn cmB. 10 cmC. 25 cm2 D. 25 cm

Câu 7: Số to nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576 B. 8 765C. 8 756D. 8 675

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính:


3680 + 5306

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


7648 – 1545

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………Câu 9: search X:

X : 7 = 63 : 7

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 10: tất cả 7 thùng dầu tương đồng đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi có 774 lít dầu thì nên bao nhiêu thùng như thế để đựng hết?


Tóm tắt

…………………

…………………

…………………

…………………


Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số 13 được viết bằng văn bản số La Mã như vậy nào? (1 điểm).

A. XIII

Câu 2: Điền lốt >, 17 698


C. 47 526 = 47 520 + 6

D. 92 569 2

Câu 4: 3km 6m =………………….m

A. 3006

Câu 5: 1 tiếng 15 phút = … phút. (1 điểm).

C. 75

Câu 6: hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh dài 5cm. Chu vi của hình vuông là? (1 điểm).

A. 20 cm

Câu 7: Số mập nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là: (1 điểm).

B. 8 765

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (1 điểm).

Câu 9: search X: (1 điểm).

X : 7 = 63 : 7

X : 7 = 9

X = 9 x 7

X = 63

Câu 10: bao gồm 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì nên bao nhiêu thùng như vậy để đựng hết? (1 điểm).Tóm tắt (0.25 điểm)

63 l dầu: 7 thùng

774 l dầu: … thùng?


Bài giải

Mỗi thùng đựng số lít dầu là: (0.25 điểm)

63 : 7 = 9 (l dầu)

Số thùng để đựng 774 lít dầu là:

774 : 9 = 86 (thùng) (0.5 điểm)

Đáp số: 86 thùng


Lưu ý: Học sinh hoàn toàn có thể dùng nhiều giải mã khác nhau.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề kiểm soát môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 000; nhân, phân tách số có đến năm chữ số cùng với (cho) số có một chữ số.

Số câu

2

1

1

1

4

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-gam, gam; tiền Việt Nam.

Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

0,5

1,0

0,5

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và ăn diện tích hình vuông. Hình tròn, bán kính, mặt đường kính.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

0,5

1,0

0,5

Giải việc bằng nhị phép tính.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

TổngSố câu222111164
Số điểm2,02,03,01,00,51,00,56,04,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học tập 2020 - 2021

Trường: ……..…………….….…

Họ với tên:……..…………………

Lớp: ……..………………………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ IILỚP 3 - NĂM HỌC: 2020 – 2021MÔN: Toán - THỜI GIAN: 40 PHÚT

Ngày kiểm tra: ………. Tháng ….. Năm …….


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. trong các số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là: M1

A. 82350 B. 82305C. 82503D. 82530

Câu 2. quý giá của chữ số 7 trong số 57104 là: M1

A. 70 B. 700C. 7000D. 70 000

Câu 3. X : 8 = 1096 (dư 7). Quý hiếm của X là: M3

A. 8768 B. 137 C. 144 D. 8775

Câu 4. Điền phép tính nhân và chia thích hợp vào ô trống : M4

24 ☐ 6 ☐ 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8C. 24 x 6 : 2 = 8B. 24 : 6 : 2 = 8D. 24 x 6 x 2 = 8

Câu 5. Châu có 10 000 đồng. Châu sở hữu hai quyển vở, giá mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Châu còn sót lại bao nhiêu tiền? M2

A. 5500 đồngB. 14500 đồngC. 1000 đồng

Câu 6. Một mảnh đất hình vuông vắn có cạnh 6cm . Diện tích s mảnh đất đó là: M2

A. 36cm2 B. 24cm2C.12cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính: M2


c. 5438 x 8 d. 14889 : 7

........................... ...........................

........................... ...........................

........................... ...........................


Câu 8. Điền dấu >, Câu123456Đáp ánD. 82530C. 7000D. 8775A.24 : 6 x 2 = 8C.1000 đồngA. 36Biểu điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 ĐIỂM

Câu 7. (1 điểm) Mỗi phép tính đặt tính cùng tính đúng ghi 0,25 điểm.

a. 71584- 65739 = 5845

b. 37426 + 7958 = 29468

c. 5438 x 8 = 43504

d. 14889 : 7 = 2127

Câu 8. (0,5 điểm), từng câu biến đổi đơn vị đúng với điền vết đúng ghi 0,25 điểm. Không chuyển đổi đơn vị chỉ điền vết ghi 0,25 điểm cả bài.

a. 2 kilogam > 1998 g

2000g

b. 450 g = 500g – 50g.

450g

Câu 9.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Năm 2016, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1 Năm 2016

(0,5 điểm)

Độ dài cạnh hình vuông vắn ABCD dài là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10. việc (2 điểm)

Bài giải:

Số gạch ốp xếp lên từng xe tải là: (0,5)

16560: 8 = 2070( viên gạch) (0,5)

Số gạch xếp lên 3 xe sở hữu là: (0,25)

2070 x 3 = 6210( viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch ốp (0,25)


Chia sẻ bởi:
*
Nguyen Minh Loc
tải về

Lượt tải: 97.891 Lượt xem: 440.000 Dung lượng: 244,6 KB