Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (123.46 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 5 năm 2016

trường TH…………………KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2016-2017Lớp: 5Môn: TOÁN LỚP 5Họ với tên: ………………………ĐIỂM(Thời gian làm bài bác 40 phút)GIÁM THỊGIÁM KHẢO1.1.2.2.Nhận xét:Câu 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng: (mỗi câu 0,5đ )a) Chữ số 5 trong các thập phân 879,457 có giá trị là:A.510
B.510000C.5100D.51000b) Số béo nhất trong những số: 0,6; 0,32; 0,047; 0,205 là:A. 0,32B. 0,6C. 0,047D. 0,205c) diện tích s của một hình chữ nhật tất cả chiều dài 2,18dm, chiều rộng 1,5dm là :A. 3,247dm2B. 32,7 dm2
C. 3,27 dm2D. 3,207 dm2d) 30% của 97 là̀:A. 0,291B. 291C. 2,91D. 29,1đ) kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái y sao cho: 3,4 x y = 20,4A. Y = 5B. Y = 6C. Y = 7D. Y = 8e) Số phù hợp chỗ gồm dấu chấm: 4dm2 25mm2 = ………………….mm2A. 40025B. 40250C. 42500D. 4250
Câu 2. Đặt tính rồi tính: ( 2đ )a) 397,45 + 32,473b) 627,50 – 461,39c) 34,05 x 4,6d) 45,54 : 1,8………………….………………….……………….……………….………………….………………….……………….……………….………………….………………….
……………….……………….………………….………………….……………….……………….Câu 3. Tính : ( 1,5đ )3,9 x 100 = ………………23,1 : 100 = …………………30,09 x 1000 = ………………Câu 4. ( 1,5đ )VnDoc - cài tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu mã miễn phía) search xb) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất:7,9 – X = 2,5 + 0,326,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5
………………………………..………………………………………...………………………………..………………………………………...………………………………..………………………………………...………………………………..………………………………………...Câu 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm 28m, chiều rộng lớn 15m. Bạn ta dành riêng 20%diện tích nhằm trồng rau. Tính diện tích s phần đất trồng rau? (2đ )Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………VnDoc - cài đặt tài liệu, văn bạn dạng pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5Câu 1: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng đắn mỗi câu được 0,5đCâuabcdđeKhoanh đúngCBCDBA
Câu 2. Đặt tính đúng mỗi bài xích 0,5 điểm. Giữ phép nhân nên xem từng tích riêng;phépchia phải xem số dư khớp ứng với từng chữ số của thương.a) 1,833b) 53,108c) 37,281d) 25,3Câu 3. Tính: (1,5đ )3,9 x 100 = 390 (0,5đ)23,1 : 100 = 0,231 (0,5đ)30,09 x 1000 = 30090 (0,5đ)Câu 4. ( 1,5đ )a) tìm kiếm x:b) Tính bằng cách thuận nhân thể nhất:7,9 – X = 2,5 + 0,37,9 – X = 2,826,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5(0,25đ)X = 7,9 – 2,8(0,25đ)
X = 5,1(0,5đ)= 26,34 x (0,5 + 0,5) (0,25đ)= 26,34 x 1 = 26,34 (0,25đ)Câu 5. (2 điểm)Giải:Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:28 x 15 = 420 (m2)Diện tích phần đất trồng rau là :420 x trăng tròn : 100 = 84 (m2)(0,5đ)(0,5đ)(0,5đ)(0,5đ)Đáp số: 84 mét vuông .VnDoc - thiết lập tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu miễn giá tiền


*
đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 8 năm năm trước 1 861 1
*
20 bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm học 2014 2015 trăng tròn 433 0
*
Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 12 năm năm trước tỉnh nam giới Định 4 536 0
*
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm năm trước - thpt Văn tiệm 5 515 3
*
Đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 11 năm 2014 Trường THPT chu văn an (P1) 3 917 3
*
20 bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm học năm trước 2015 đề kiểm tra học kì i môn toán lớp 12 đôi mươi 344 0


Xem thêm: Ý Nghĩa Các Thông Số Trên Bình Ắc Quy 12V 7Ah Là Gì, Chỉ Số Ah Là Gì

*
Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 ngôi trường tiểu học Thanh An, Điện Biên năm học năm ngoái - năm nhâm thìn 4 662 0