Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học năm 2016 – 2017 được sưu tầm, tổng hợp các bộ đề ôn tập gồm đáp án và bảng ma trận đề thi học kì 1 theo TT 22 dĩ nhiên giúp những em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức cơ bản đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy giáo viên tham khảo ra đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5. Sau đây mời thầy cô cùng những em cùng tham khảo, tải về xem bản đầy đủ.

Bạn đang xem: "bộ 20 đề thi toán lớp 5 cuối học kì 1

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Trường TH Nguyễn Huệ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I


Họ với tên:……………… Môn: Toán

Lớp: ……… Năm học: 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ dòng trước câu trả lời đúng nhất:

a. Hỗn số

*
chuyển thành số thập phân là:

A. 5,02 B. 5,15 C. 5,2 D. 5, 26

b. Giá bán trị của chữ số 5 trong số 63,539 là:

*

c. Số lớn nhất trong những số: 9,85; 9,58; 98,5; 8,95 là:

A. 9,85 B. 9,58 C. 98,5 D. 8,95

d. Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45 B. 4,5 C. 0,045 D. 450

Bài 2. Điền số đam mê hợp vào chỗ chấm:

a. 9km 78m =……………..m b. 5m2 64dm2 = . . . . ……………dm2

c. 5 kg 23 g = …………….kg d. 231 ha = ……………. Km2

Bài 3. Điền dấu (>; BàiĐáp ánĐiểmHướng dẫn1a) C; b) B; c) C; d) A1Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm2

a) 9km 78m = 9078 m

b) 5m264dm2= 564 dm2

c) 5kg 23 g = 5,023kg

d) 231ha = 2,31 km

1Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm3a. 32,10 c. 45,1 > 45,098 d. 79,12 > 32,981Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm4
*
2Mỗi câu có tác dụng đúng được 0,5 điểm5

Bài giải

Số học sinh 10 tuổi của lớp 5B là:(0,25đ)

32: 100 × 75 = 24 (Học sinh) (0,25đ)

Số học sinh 11 tuổi của lớp 5B là:(0,25đ)

32- 24 =8 (Học sinh) (0,25đ)

Đáp số: 8 Học sinh (0,25đ)

1,25

Phép tính đúng, lời giải không đúng không ghi điểm. Phép tính sai, lời giải đúng ghi điểm lời giải.

Sai đơn vị trừ toàn bài xích 0,5điểm

6

Bài giải

Chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật đó là: (0,25đ)

6,5 – 2,25 = 4,25 (dm) (0,5đ)

Diện tích của tấm bìa hình chữ nhật đó là: (0,25đ)

6,5 × 4,25 = 27,625 (dm) (0,5đ)

Đáp số: 21,5 dm; 27,625 dm(0,25đ)

1,75

Phép tính đúng, lời giải sai không ghi điểm. Phép tính sai, lời giải đúng ghi điểm lời giải.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Nói Về Quan Sát, Tưởng Tượng, So Sánh Và Nhận Xét Trong Văn Miêu Tả

Sai đơn vị trừ toàn bài0,5điểm

7

a. = 4,7 × (5,5 – 4,5) (0,5 điểm)

= 4,7 × 1 (0,25 điểm)

= 4,7 (0,25 điểm)

b. = 23,5 × (4,6 + 5,4) (0,5 điểm)

= 23,5 × 10 (0,25 điểm)

= 235 (0,25 điểm)

2HS không sử dụng tính chất giao hoán cùng tính chất kết hợp để thực hiện phép tính thì ko ghi điểm.

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

*