Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán được orsini-gotha.comsưu tầm, chọn lọc trong thư viện đề thi lớp 5 bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đề thi theo thông bốn 22. Đề thi học kì 2 lớp 5 này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập, củng vắt kiến thức, chuẩn bị cho bài bác thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5 theo thông tư 22 có đáp án

hơn nữa, đó cũng là tài liệu quality cho các thầy cô lúc ra đề học kì 2 cho các em học tập sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và các em cùng tham khảo.


Đề thi Toán lớp 5 cuối học tập kì 2

1. 20 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 20223. 10 Đề thi Toán lớp 5 cuối học tập kì 2 thiết lập nhiều

50 đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án với biểu điểm chấm mang lại từng đề từng nấc độ chuẩn chỉnh theo Thông tứ 22. Các bậc phụ huynh gắng được cấu trúc đề, cài về cho con trẻ của mình mình ôn luyện. 

1. đôi mươi Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 1

Khoanh tròn trước chữ cái vấn đáp đúng trong mỗi câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm 55 đối kháng vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có hiệu quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào vị trí chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học bao gồm 18 thiếu phụ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một bạn đi xe thiết bị từ phát xuất từ A thời gian 8 giờ 1/2 tiếng và mang đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng mặt đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe thiết bị với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang tất cả đáy phệ 150 m với đáy nhỏ nhắn bằng 3/5 lòng lớn, chiều cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích s đám khu đất hình thang đó?

Câu 10: tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và tác dụng của phép tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Kết quả các phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe thiết bị đi từ A mang lại B là (0,25 Điểm)

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ nửa tiếng = 1 giờ 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe sản phẩm là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) bao gồm lời giải, phép tính với tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ xíu hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 mét vuông (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) tìm kiếm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

10 × x = 20 (0,25 Điểm)

x = 20 : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 sở hữu nhiều

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 2

Ghi lại vần âm trước câu vấn đáp đúng (từ câu 1 mang đến câu 6) - trường đoản cú câu 7 trình diễn bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số phệ nhất trong những số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) láo số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 3,5m; chiều rộng lớn 2m; chiều cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu đồ vật hình quạt bên cho thấy thêm tỉ số phần trăm các phương tiện được áp dụng để đến trường học tập của 1600 học viên tiểu học. Số học tập sinh đi dạo đến trường là:

A. 160 học sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

25% của 1 giờ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tra cứu x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một tín đồ đi xe pháo máy xuất xứ từ A thời gian 8 giờ trong vòng 30 phút và mang lại B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe sản phẩm công nghệ với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) mang lại hình bên. Tính diện tích hình thang, biết cung cấp kính hình trụ là 5cm cùng đáy mập gấp 3 lần lòng bé.

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: Đ - S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 mét vuông = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS để tính đúng từng câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ đồng hồ 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút = 7 tiếng 85 phút - 5 tiếng 40 phút = 2 tiếng 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) bao gồm lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe đồ vật đi tự A đến B là

9 giờ 42 phút - 8 giờ 1/2 tiếng = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe trang bị là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé xíu chính là bán kính của hình tròn

Vậy đáy bé nhỏ = 5 cm

Đáy phệ hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ xíu là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông vắn là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang mập là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, lòng lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022Đề thi Toán lớp 5 cuối học kì 2 năm 2022Đề thi Toán lớp 5 cuối học tập kì 2 năm 2022 hay

Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số từ nhiên, phân số, số thập phân và những phép tính với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ dài, diện tích s và thời gian, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình sẽ học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải câu hỏi về vận động đều, tìm hai số khi biết tổng hiệu của hai số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

2. đôi mươi Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ có đường kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang có trung bình cộng hai lòng là 5cm và độ cao là 3,2 cm thì diện tích s hình thang kia là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một ô tô đi quãng con đường AB lâu năm 120 km mất 2 tiếng 30 phút. Tốc độ ô tô là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

a. 3 giờ 45 phút =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác gồm độ nhiều năm đáy là 45 cm. Độ dài đáy bằng

*
chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi cần đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã sẽ được một bình nước muối chứa 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =5,08 m2

II- Phần từ bỏ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối hạt trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau thời điểm đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã buộc phải đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

Đề, bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5: 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 những môn

3. 10 Đề thi Toán lớp 5 cuối học kì 2 cài đặt nhiều

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho những câu bên dưới đây.

a. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc hàng nào?

A. Hàng 1-1 vị

B. Mặt hàng trăm

C. Sản phẩm phần trăm

D. Mặt hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương gồm cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Bí quyết tính diện tích s hình thang gồm đáy phệ là 25 cm, đáy nhỏ tuổi 21 cm và độ cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với dấu (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhì xe xe hơi khởi hành cùng một lúc, một xe cộ đi tự A mang đến B với gia tốc 43 km/ giờ, một xe cộ đi từ bỏ B cho A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng mặt đường AB nhiều năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ nhì ô tô chạm mặt nhau?

Câu 7. (1 điểm) đến hai số thập phân gồm tổng bằng 69,85. Nếu chuyển dấu phẩy làm việc số bé sang bắt buộc một mặt hàng ta được số lớn. Tìm hai số đang cho?

Trả lời:

- Số bự là: …………

- Số nhỏ bé là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 1

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý đến cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng từng ý đến 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ô trống cho 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kg 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng từng phép tính đến 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được quãng con đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời hạn hai ô tô gặp nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

* giả dụ thiếu hoặc sai danh số một đợt trở lên toàn bài trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số mang đến 0,5 điểm.

Số to là: 63,5

Số nhỏ xíu là: 6,35

Lời giải đưa ra tiết: 

Nếu gửi dấu phẩy của số nhỏ nhắn sang nên 1 hàng ta được số lớn, cùng số béo gấp 10 lần số bé

Ta bao gồm sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần đều nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số béo là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số nhỏ nhắn là:

69,85 - 63,5 = 6,35

Các đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài xích làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số nhỏ xíu nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa đủ một fan thợ làm cho một thành phầm hết 1 giờ đồng hồ 30 phút. Người đó có tác dụng 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 tiếng 30 phút

b. 7 giờ 50 phút

c. 6 tiếng 50 phút

d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) tất cả bao nhiêu số thập phân trọng tâm 0,5 cùng 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Tương đối nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) láo lếu số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một trong những biết 20% của nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không nên điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính với tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng mặt đường AB nhiều năm 180 km. Dịp 7 giờ 30 phút, một xe hơi đi trường đoản cú A cho B với vận tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe máy đi từ B mang đến A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe gặp mặt nhau cơ hội mấy giờ?

b. Nơi 2 xe gặp mặt nhau biện pháp A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm mặt nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm mặt nhau lúc:

2 tiếng + 7 giờ 1/2 tiếng = 9 giờ 1/2 tiếng (0,5 điểm)

Chỗ gặp nhau giải pháp A số cây là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4.

Xem thêm: G63 Là Gì - Đánh Giá Xe Mercedes

Tính nhanh (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề cương, đề ôn tập học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Bảng xây cất ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời hạn và toán vận động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong các 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 solo vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: láo số được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

Câu 3: 5840g = .... Kg (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, trong các số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1 tháng 5 số viên bi gồm màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút mang đến 9 giờ trong vòng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. Trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện gồm 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha khu đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tìm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người đi xe cộ máy khởi thủy từ A dịp 8 giờ 30 phút và cho B lúc 9h 30 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe vật dụng với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Tín đồ ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và chỉ dẫn giải môn Toán học kì 2 lớp 5 Số 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: kiếm tìm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một tín đồ đi xe pháo máy căn nguyên từ A thời điểm 8 giờ 30 phút và mang đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe vật dụng với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe thiết bị đi không còn quảng con đường AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc trung bình của xe trang bị là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Để xem toàn bộ đề thi học kì 2 lớp 5, mời các bạn tải tệp tin về nhằm ôn tập thêm những môn khác. Không tính ra, mời các bạn tham khảo thêm các đề thi môn Toán lớp 5 học tập kỳ 2 trên Thư viện đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 trên tra cứu Đáp Án, giao hàng tốt mang đến kỳ thi đặc trưng sắp ra mắt trong thời hạn tới!

Để sẵn sàng cho những đề thi học tập kì 2 lớp 5, chúng ta học sinh xem thêm các cỗ đề thi sau đây:

5. Các đề thi học tập kì 2 lớp 5 khác

Đề khám nghiệm học kì 2 môn Toán lớp 5 năm năm ngoái trường Tiểu học tập số 2 Ân Đức, Bình Định