Top 3 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao hàm 3 đề thi, có kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục đích đạt kết quả tốt nhất mang đến kì thi thân kì. Mời các em tham khảo


Đề khám nghiệm giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 13. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 24. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

1. Ma trận đề soát sổ môn Toán lớp 5 thân học kì 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1Số họcSố câu02010101010501
Câu số1, 23495
Số điểm1,5 đ01 đ01 đ02 đ01 đ4,5 đ02 đ
2Đại lượng và đo đại lượngSố câu010102
Câu số76
Số điểm01 đ0,5 đ1,5 đ
3Yếu tố hình họcSố câu0101
Câu số10
Số điểm01 đ01 đ
4Số đo thời gianSố câu0101
Câu số8
Số điểm01 đ01 đ
Tổng số câu0202020101020604
Tổng số0202030310
Số điểm1,5 đ02 đ3,5 đ03 đ10 đ

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Trường:.........................

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn toán 2021

Lớp: 5....

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2020 - 2021MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Chữ số 5 trong các 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có công dụng đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65

Câu 3: Lớp học tất cả 32 học viên số học đàn bà 12. Hỏi số học viên nữ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: quý hiếm của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 cố gắng kỷ .............năm. Số tương thích điền vào nơi chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số phù hợp điền vào nơi chấm để 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào vị trí chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: kiếm tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 tiếng 32 phút + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5

d) nửa tiếng 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang bao gồm đáy mập 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.


2.1. Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Câu1234567
Ý đúngABDDABC
Điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm0,5 điểm1 điểm

Câu 8: tìm kiếm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 tiếng 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9h 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang bao gồm đáy bự 120dm, đáy bé bỏng 80dm, độ cao 40dm. Tính diện tích s hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Bài 1. (0,5đ): Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số phù hợp điền vào khu vực chấm: 12m3 40dm3 = ..... M3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân thích hợp để điền vào khu vực chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4. (0,5đ): Một hình thang gồm độ lâu năm hai lòng lần lượt là 26cm với 64cm, chiều cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5. (0,5đ): Số phù hợp vào chỗ chấm: 2,4 tiếng =…phút

A. 90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 9dm, chiều rộng 8dm, chiều cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Từ bỏ luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):


a, 3h 9 phút + 8 giờ đồng hồ 12 phút

b, 15 giờ 42 phút -7 giờ đồng hồ 30 phút

c, 3 phút 15 giây x 3

d, 18 giờ 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện

9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): 1 căn phòng làm ra hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 4m. Fan ta quét vôi tường xung quanh căn phòng với trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.

Bài 4 (1đ).Hình vỏ hộp chữ nhật phường được xếp bởi các hình lập phương bé dại bằng nhau. Trường hợp sơn màu tất cả các khía cạnh của hình p. Thì số hình lập phương nhỏ dại được sơn nhì mặt là từng nào hình?

3.1. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Từ luận:

Bài 1 (2 điểm): mỗi phép tính hợp lý cho 0,5 đ

a. 11 giờ đồng hồ 21 phút

b. 8 giờ đồng hồ 12 phút

c. 9 phút 45 giây

d. 3 giờ 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích bao phủ căn phòng kia là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích trằn của căn nhà đó là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích đề nghị quét vôi của căn nhà đó là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): đôi mươi hình

4. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

“Năm phẩy ko trăm linh bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3

B. 5,007 m3

C. 5,07 m3

D. 5,7 m3

Câu 2: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2

Chữ số 5 trong các 254,836 chỉ:

A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 3 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2


Số thập phân gồm: “Ba mươi hai đối chọi vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805

B. 32810,50

C. 32,85

D. 85,32

Câu 4 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M3

Tìm x: x + 2,7 = 8,9 + 9,4

A. X = 15,76

B. X = 15,6

C. X = 14,67

D. X = 16,6

Câu 5: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Số phù hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... M3 là:

A. 3,76

B. 3,760

C. 37,6

D. 3,076

Câu 6: (1đ) Đặt tính cùng tính: M3

a/ 5 phút 6 giây x 5

b/ 30 phút 15 giây : 5

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S: M3

a/ 8 năm 4 mon – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 tháng

b/ 12 tiếng 24 phút – 5 giờ đồng hồ 37 phút = 6 giờ 47 phút

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

Một bánh xe ô tô có bán kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe ô tô là:

A. 1,69 m

B. 2,6 m

C. 2,8 m

D. 1,3 m

Câu 9 (1đ) Có tía xe chở gạo, xe thứ nhất chở được 10,5 tấn, xe trang bị hai chở được nhiều hơn xe đầu tiên 1,7 tấn và ít hơn xe thứ tía 1,1 tấn. Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào tấn? M3

Câu 10: (1đ) Một phòng học làm ra hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 10m, chiều rộng 6m, độ cao 5m . Tín đồ ta quét vôi bên phía trong bốn bức tường bao bọc phòng học cùng trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

4.1. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn lớp 5 môn Toán số 3

Câu 1. Lựa chọn B

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn C

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Lựa chọn D

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 mon S

b/ 12 giờ 24 phút – 5 giờ đồng hồ 37 phút = 6 giờ đồng hồ 47 phút Đ

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 giờ đồng hồ 28 phút Đ

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây S

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe ô tô có bán kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe ô tô là: chọn B

Câu 9 (1đ) Có tía xe chở gạo, xe trước tiên chở được 10,5 tấn, xe thiết bị hai chở được không ít hơn xe trước tiên 1,7 tấn và thấp hơn xe thứ cha 1,1 tấn. Hỏi trung bình mỗi xe chở được từng nào tấn? M3

Bài giải

Số tấn gạo xe trang bị hai chở được:

10,5 + 1,7 = 12,2 (tấn)

Số tấn gạo xe thứ cha chở được:

12,2 + 1,1 = 13,3 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở là:

(10,5 + 12,2 + 13,3) : 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 10: (1đ) Một chống học mẫu mã hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng lớn 6m, chiều cao 5m. Bạn ta quét vôi bên trong bốn bức tường bao quanh phòng học với trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2. M4

Bài giải

Diện tích bao bọc phòng học:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích trần nhà:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích đề xuất quét vôi là:

160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)


Đáp số: 212,2 m2

* xem xét cho các bài giải toán:

- Nếu giải mã sai, phép tính đúng thì quanh đó điểm phép tính đó.

- Nếu giải thuật đúng phép tính không nên thì tính điểm giải mã bằng một phần số điểm của phép tính đó.

Sai đơn vị chức năng trừ 0,25 điểm toàn bài.

Xem thêm: Định Luật 1 2 3 Newton: Nội Dung, Công Thức Định Luật 2 Niu Tơn Là

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu mã nhé.