Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 gồm đáp án năm 2022 sách bắt đầu (30 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 thân kì 2 lựa chọn lọc, gồm đáp án, cực giáp đề thi bao gồm thức bám đít nội dung chương trình của ba bộ sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mong muốn bộ đề thi này để giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6.Bạn đang xem: Đề thi lớp 6 giữa học kì 2

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 gồm đáp án (30 đề) - sách mới


*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 giữa kì 2

Đề thi giữa kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số bởi nhau trong số phân số sau:


*

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2:Phân số biểu lộ số phần tô màu sắc trong hình vẽ sau đây là:


*

*

Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Câu 3: làm cho tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ bên dưới đây. Xác định nào sau đó là đúng?


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp hàng. B. Cha điểm A, B, D thẳng hàng.C. Bố điểm B, C, D thẳng hàng.D. Tía điểm A, C, D trực tiếp hàng.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Hai tia tầm thường gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không có điểm chung

C. Hai tia thuộc nằm bên trên một con đường thẳng và tất cả chung nơi bắt đầu thì đối nhau

D. Nhị tia Ox cùng Oy sinh sản thành con đường thẳng xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, gồm 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho thấy thêm bạn nào trả lời đúng.

A. Khi yên = IN

B. Lúc MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN và IM = IN

D. Lúc I nằm trong lòng M cùng N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính (tính cấp tốc nếu gồm thể):


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học tập sinh xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học tập sinh giỏi của lớp.

b)
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> số học sinh khá bằng 80% số học viên giỏi. Kiếm tìm số học sinh khá của lớp.

c) Biết lớp chỉ bao gồm học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp.

Bài 4 (2 điểm): mang lại đoạn thẳng AB = 8 cm. Trên tia AB lấy điểm C làm sao để cho AC = 4 cm.

a) Điểm C có nằm giữa hai điểm A và B không? bởi sao?

b) Tính độ lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? do sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Tìm cặp phân số bằng nhau trong số phân số sau:


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Áp dụng quy tắc đều nhau của nhị phân số, ta có:

+)
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> bởi vì 1. 5 ≠ 2 . 4 (1. 5 = 5; 2 . 4 = 8).

+)
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 3. 2 ≠ 1 . 4 (3. 2 = 6; 1 . 4 = 4)

+)
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì chưng 1. 4 = 2 . 2 (1. 4 = 2 . 2 = 4)

+)
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 2 . 8 ≠ 3 . 3 (2 . 8 = 16; 3 . 3 = 9).

Vậy chọn C.

Câu 2:Phân số bộc lộ số phần tô màu sắc trong hình vẽ sau đây là:


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Trong mẫu vẽ trên, hình chữ nhật được phân thành 5 phần đều nhau và tô màu 2 phần.

Do đó, số phần tô màu sắc trong hình vẽ là
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> .

Vậy lựa chọn D.

Câu 3: làm cho tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Giải thích:

- Chữ số sản phẩm phần mười của số 312,163 là 1.

- Chữ số bên đề nghị liền nó là 6 > 5 buộc phải chữ số sản phẩm phần mười tạo thêm một đơn vị là 2 và bỏ những chữ số tự hàng tỷ lệ trở đi.

Do đó, số 312,163 làm cho tròn đến hàng phần mười là: 312,2.

Câu 4: Cho hình vẽ bên dưới đây. Xác định nào sau đó là đúng?


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Cha điểm A, B, C trực tiếp hàng.

B. Tía điểm A, B, D thẳng hàng.

C. Bố điểm B, C, D trực tiếp hàng.

D. Ba điểm A, C, D trực tiếp hàng.

Giải thích:

Trong mẫu vẽ trên, ta thấy cha điểm A, B, C cùng nằm trê tuyến phố thẳng d và điểm D ko thuộc mặt đường thẳng d.

Do đó, cha điểm A, B, C thẳng sản phẩm và các bộ cha điểm (A, B, D); (B, C, D); (A, C, D) ko thẳng hàng.

Vậy lựa chọn A.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng trong số câu sau đây:

A. Nhì tia chung gốc là nhì tia đối nhau.

B. Hai tia đối nhau thì không có điểm chung.

C. Nhị tia cùng nằm bên trên một đường thẳng và tất cả chung gốc thì đối nhau.

D. Hai tia Ox cùng Oy sinh sản thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Giải thích:

- tuyên bố A sai. Vì hai tia OA cùng OB bình thường gốc O nhưng rất có thể không buộc phải là hai tia đối nhau (như hình vẽ).


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- tuyên bố B sai do hai tia đối nhau gồm một điểm thông thường là nơi bắt đầu của tia.

- tuyên bố C sai vì chưng hai tia OA và OB thuộc nằm trên một đường thẳng và có chung gốc O có thể không đề nghị là hai tia đối nhau. 

Trong hình dưới, nhị tia OA và OB là hai tia trùng nhau.


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- tuyên bố D đúng.

Vậy lựa chọn D. 

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, tất cả 4 bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm bạn nào vấn đáp đúng.

A. Khi yên = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Lúc MI + IN = MN cùng IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M cùng N.

Giải thích:

Điểm I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN lúc điểm I nằm trong lòng hai điểm M với N (hay mi + IN = MN) và IM = IN.

- Câu vấn đáp A chưa đúng vị còn thiếu đk điểm I nằm trong lòng hai điểm M với N (hay mày + IN = MN).

- Câu vấn đáp B không đúng vì chưng còn thiếu đk IM = IN.

- Câu vấn đáp C đúng. Khi I nằm trong lòng M với N (hay ngươi + IN = MN) cùng IM= IN thì I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

- Câu vấn đáp D sai do còn còn thiếu điều kiện IM = IN.

Vậy lựa chọn C.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm):


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

= 54,7 . 2

= 109,4.

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) x – 22, 6 = 15,28

x = 15,28 + 22, 6

x = 37,88.

Vậy x = 37,88.


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): 

a) Số học sinh tốt của lớp là:


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học sinh tốt của lớp là 15 học sinh.

b) 80% số học tập sinh giỏi của lớp là:


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học viên khá của lớp là 18 học sinh.

c) Tổng số học sinh của lớp là:

15 + 18 = 33 (học sinh)

Vậy tổng số học sinh của lớp là 33 học sinh.

Bài 4 (2 điểm): 


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

a) Ta tất cả điểm C nằm tại đoạn thẳng AB.

Mà AC b


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Phòng giáo dục và Đào chế tác ...

Đề thi giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 2: mang đến biểu vật tranh diễn tả số cây hoa trồng vào vườn của phòng bốn chúng ta Mai; Lan; Huy; An


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm xác minh sai trong các xác minh sau: 

A) bên An trồng những hoa nhất.

B) bên Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) bên Lan với nhà Mai trồng số hoa bởi nhau.

D) toàn bô hoa nhà Lan với Mai trồng được bởi tổng số hoa bên Huy với An trồng được.

Câu 3: mang lại đoạn trực tiếp AB = 12cm. Hotline O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: trường hợp gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, tất cả 4 lần xuất hiện mặt 5 chấm thì xác suất thực nghiệm lộ diện mặt 5 chấm là: 


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: đặc điểm của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả bố đáp án trên

Câu 7: xác định nào tiếp sau đây đúng: 

A) hai tia thông thường gốc thì đối nhau.

B) nhị tia phổ biến gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình có điểm O và 1 phần đường thẳng bị chia vì điểm O.

D) Tia không bị giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng chủng loại số nhì phân số
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được công dụng lần lượt là:


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính: 


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua tía tổ lao đụng của một đội sản xuất được những thống kê như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) mỗi tổ lao động bao gồm bao nhiêu người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số lao động tốt của cả đội nhiều hơn thế nữa số lao rượu cồn khá với đạt của tất cả đội là 12 người. Đội trưởng thông tin đúng tuyệt sai.

Bài 4 (2 điểm): mang lại đoạn thẳng AB tất cả độ nhiều năm 20cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm C cùng D làm sao cho AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính độ lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? vày sao?

Bài 5 (0,5 điểm): chứng tỏ rằng phân số
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> tối giản với tất cả số tự nhiên n.

Đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tổng
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2: mang lại biểu vật dụng tranh diễn tả số cây hoa trồng trong vườn của nhà bốn chúng ta Mai; Lan; Huy; An


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm khẳng định sai vào các xác minh sau: 

A) đơn vị An trồng những hoa nhất.

B) công ty Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) đơn vị Lan và nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) tổng cộng hoa nhà Lan và Mai trồng được bởi tổng số hoa bên Huy với An trồng được.

Lời giải:

Nhà Mai trồng 5 cây hoa; bên Lan trồng 5 cây hoa; đơn vị Huy trồng 3 cây hoa; nhà An trồng 6 cây hoa.

Khẳng định A đúng bởi vì nhà An trồng những hoa độc nhất (6 cây).

Khẳng định B đúng vày nhà Huy trồng không nhiều hoa độc nhất vô nhị (3 cây) .

Khẳng định C đúng bởi nhà Lan cùng nhà Mai trồng số lượng km hoa bởi nhau( 5 cây).

Khẳng định D sai vị nhà Lan cùng nhà Mai trồng được 10 cây hoa còn bên nhà Huy cùng An trồng được 9 cây hoa.

Câu 3: mang đến đoạn thẳng AB = 12cm. Hotline O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm

C) 10cm

D) 18cm

Lời giải: 

Vì O là trung điểm của AB buộc phải
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 4: Số đối của phân số
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Hai phân số được điện thoại tư vấn là đối nhau nếu như tổng của chúng bằng 0.


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: giả dụ gieo một nhỏ xúc sắc 10 lần liên tiếp, gồm 4 lần mở ra mặt 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Xác suất thực nghiệm lộ diện mặt 5 chấm là: 


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: tính chất của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả ba đáp án trên

Lời giải: 

Phép nhân có cả ba đặc thù trên

Câu 7: xác minh nào sau đây đúng: 

A) nhị tia phổ biến gốc thì đối nhau

B) hai tia bình thường gốc thì trùng nhau

C) Tia là hình gồm điểm O và 1 phần đường thẳng bị chia do điểm O.

D) Tia không bị giới hạn về nhị đầu.

Lời giải: 

A) không đúng vì yêu cầu thêm điều kiện hai tia đó yêu cầu nằm về nhị phía của gốc

B) sai vì đề xuất thêm đk hai tia đó đề xuất nằm về một bên của gốc

C) đúng vị nó là định nghĩa về tia

D) sai vày tia bị số lượng giới hạn 1 đầu là cội của tia

Câu 8: Quy đồng mẫu mã số hai phân số
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được công dụng lần lượt là:


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Trường đoản cú luận

Bài 1: thực hiện phép tính: 


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Bài 3: 

a) Số tín đồ lao cồn của tổ 1 là: 

8 + 3 + 1 = 12 (người)

Số fan lao động của tổ 2 là: 

9 + 2 + 1 = 12 (người) 

Số người lao cồn của tổ cha là: 

7 + 4 + 1 = 12 (người) 

b) Số lao động xuất sắc của cả team là: 

8 + 9 + 7 = 24 (người) 

Số lao rượu cồn khá của cả đội là: 

3 + 2 + 4 = 9 (người) 

Số lao động đạt của tất cả đội là: 

1 + 1 + 1 = 3 (người)

Số lao động tốt nhiều rộng số lao rượu cồn khá cùng đạt của đội số bạn là: 

24 – (9 + 3) = 24 – 12 = 12 (người) 

Vậy team trưởng đã nói đúng.

Bài 4: 


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

a) vị C nằm tại đoạn thẳng AB đề nghị AC + CB = AB

Thay số: 6 + CB = 20

CB = 20 – 6 = 14cm

Vì AC = 6cm và AD = 12 cm phải AC *)


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy phân số vẫn cho tối giản.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong những phân số sau là phân số về tối giản


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: công dụng của phép tính
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: trong hình bên dưới có từng nào cặp đường thẳng tuy vậy song


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: công dụng so sanh nhì phân số
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> là:


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 6: láo lếu số
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> bằng


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (1,5 điểm): thực hiện phép tính


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): Cường có 3h để đùa trong công viên. Cường dành riêng
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> thời hạn để chơi ở vườn thú;
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> thời gian để ăn kem, giải khát; số thời hạn còn lại để nghịch ở khu cây xanh và những loài hoa. Hỏi Cường sẽ chơi bao nhiêu giờ sống khi cây trồng và các loài hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ con đường thẳng b

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b

c) sử dụng kí hiệu cùng để viết miêu tả sau:

“Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M ko thuộc con đường thẳng b”

d) mang lại đoạn thẳng AB và điểm O nằm trong lòng hai điểm A và B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): chứng tỏ phân số sau là phân số tối giãn với mọi số nguyên n


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong những phân số sau là phân số về tối giản


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Lời giải:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác hầu như được biểu diễn dưới hình sau


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến phố chéo.


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình vuông vắn là giao điểm của tía đường chéo.


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình lục giác hầu như là giao điểm của ba đường chéo cánh chính.

Xem thêm: 160 Gợi Ý Đặt Tên Con Gái Họ Trần Năm 2020 Thật Ngầu, Kiêu Sa Và Ý Nghĩa

Câu 3: tác dụng của phép tính
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4: trong hình dưới có từng nào cặp con đường thẳng tuy nhiên song


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải:

Cặp 2: đường thẳng c tuy nhiên song với mặt đường thẳng d.


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): 


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 2 (1 điểm): 


Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">


Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): 

Số phần thời hạn Cường đã dùng để chơi quần thể vường thú; chơi những trò chơi; ăn uống kem với giải khát là: