... Www.VNMATH.com ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ NĂM 2011-2012 Môn: Toán siêng thời hạn làm bài: 150 phút Câu 1: (3,0 điểm)...

Bạn đang xem: Đề thi trường chuyên lý tự trọng cần thơ


*

... GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO CẦN THƠ TRƯỜNG thpt CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNGĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014Môn: HÓA HỌC; Khối AThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 132Họ, tên ... Polime phần đa không tác dụng với axit xuất xắc bazơ.(3) Protein là một loại polime thi n nhiên.(4) cao su buna-S tất cả chứa giữ huỳnh.Số tuyên bố đúng là:A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Trang 3/6 - Mã đề thi ... 31,76%. B. 46,67%. C. 25,41%. D. 40,00%. Trang 5/6 - Mã đề thi 132Câu 33: Hoà tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X gồm FeS2 và Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X chỉ chứa...
*

... Says he will bởi vì something, you know that he will do. A. Dependent B. Independent C. Depending D. Dependable 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN một năm học: 2013 – năm trước Mã Đề: 139 Mark the letter ... Evaporation would reduce levels. Mr. Melville said the general outlook 7 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN một năm học: 2013 – năm trước Mã Đề: 298 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate ... 19 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN 1 năm học: 2013 – 2014 Mã Đề: 470 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate...

Xem thêm: Công Thức Tính Suất Điện Động Cảm Ứng, Công Thức Tính Suất Điện Động


*

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠTRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNGĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014Môn: TOÁN; Khối A cùng khối A1Thời gian có tác dụng bài: 180 phút, không nói phát đề ĐỀ THI THỬPHẦN bình thường ... )id(1;2; 3i Œ) thỏa mãn khoảng cách từ A đến những đường thẳng ( )idđều bởi 4 và khoảng cách từ B đến những đường trực tiếp ( )idđều bởi 6.Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz ... Œ) thỏa mãn khoảng cách A mang đến ( )idbằng 4 và khoảng cách từ B đến ( )idbằng 6.Từ trả thi t ta suy ra các đường thẳng ( )id(1; 2; 3i Œ) đó là các tiếp tuyến chung của hai...
*

... 7 1,647 16
*

6 808 3
8 678 3
7 1,256 1
7 768 1