Trong phần 1 cỗ đề thi violympic toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 8 những em đã mày mò bộ đề thi năm học tập 2015-2016. Vào phần 2 của cục đề thi violympic toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 8 này orsini-gotha.com gửi tới những em cỗ đề thi và câu trả lời năm học 2014-2015.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 8


Với những kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 4 đang học trên trường cùng những bài tập giờ Anh và những cỗ đề soát sổ tiếng Anh khác nhau mong muốn các em tất cả thể xong xuôi những văn bản của bài bác thi violympic toán tiếng Anh này.

Đề thi violympic toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 8 (P2)

Đối với học giờ đồng hồ Anh con trẻ em thì xong xuôi những bài bác thi toán tiếng Anh sẽ khá khó khăn nếu những em ko được ôn luyện thường xuyên. Để học tiếng Anh lớp 4 nói riêng cùng học tiếng Anh trẻ nhỏ nói tầm thường các bạn cũng có thể cho các em học tập ngay trên orsini-gotha.com.vom.vn – trang web học giờ đồng hồ Anh online cho trẻ em công dụng nhất hiện tại nay.

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the comma" between number part and fraction part. Ex: 0,5)

Question 1:

A pillow costs trăng tròn dollars. Sophia has lớn pay ......... Dollar for 12 such pillows.

Question 2:

How many hours are in 1/4 of two days?

Answer: .......... Hours.

Question 3:

What could you địa chỉ cửa hàng to 35 khổng lồ make 60?

Answer: This number is ...............

Question 4:

A girl can play 66 notes every minute on average. She can play ........ Notes in đôi mươi minutes.

Question 5:

15 boxes of chocolate candies have 420 candies in the total. How many candies are there in each box?

Answer: .......... Candies.

Question 6:

Angela is learning lớn play the violin. She practices 50 minutes a day on Tuesday and Thursday. On Saturday she practices for one và a half hours. How much times per week Angela spend practicing violin?

Answer: .......... Minutes.

Question 7:

There are ........... Six - digit numbers.

Question 8:

The sum of these numbers:

*

is .............

Question 9:

The last digit of the product: 1 x 3 x 5 x ....... X 999 is ...........

Question 10:

The pages of a book are numbered consecutively from 1 through 120. There are ............ Digits are there in this numbering.

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)

*

Answer:

(1) = ......; (2) = ........; (3) = .....; (4) = .......; (5) = ........; (6) = .......; (7) = ......; (8) = ......; (9) = ......; (12) = ......

Exam number 3: Your car has khổng lồ pass 5 obstacles khổng lồ finish. (Vượt chướng ngại vật vật)

Question 1:

What number should replace the question mark ?

67 + ? = 230

a. 153

b. 133

c. 163

d. 143

Question 2:

What would result is the greatest number?

a. 1450 + 7245

b. They are the same

c. 7245 + 1450

d. 7250 + 1445

Question 3:

John played a total of 30 soccer games during the months of June, July & August.

He played 9 games in June and 10 in July. Which month did he play the most games?

a. May

b. June

c. August

d. July

Question 4:

What fraction of the fence is orange?

*

Answer: .....................

Question 5:

A football team has $140 to buy balls. Once ball costs $8. What is the largest number of balls the team can buy?

Answer: .............. Balls.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Có Đáp Án Lớp 6, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the comma" between number part and fraction part. Ex: 0,5)

Question 1: 240

Question 2: 12

Question 3: 25

Question 4: 1320

Question 5: 28

Question 6: 190

Question 7: 900000

Question 8: 520

Question 9: 5

Question 10: 252

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)

(1) = (20); (2) = (14); (3) = (19); (4) = (13); (5) = (10); (6) = (18); (7) = (11); (8) = (17); (9) = (16); (12) = (15)

(20); (14); (19); (13); (10); (18); (11); (17); (16); (15)

Exam number 3: Your car has to lớn pass 5 obstacles lớn finish. (Vượt chướng ngại vật vật)

Question 1: c. 163

Question 2: b. They are the same

Question 3: c. August

Question 4: 1/5

Question 5: 17

Để bài viết liên quan những bộ tài liệu học tập tiếng Anh lớp 4 cho trẻ em các chúng ta cũng có thể tham khảo ngay lập tức tại orsini-gotha.com.

Học giờ đồng hồ Anh lớp 4 nói tầm thường và học toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 nói riêng yên cầu các em phải bao gồm một quá trình học tập tráng lệ và tài liệu tiếp thu kiến thức theo chuẩn chỉnh tiếng nước anh tế. Hãy cho trẻ học tập ngay những bài học tiếng Anh con trẻ em trên Aloiddy nhằm trẻ triển khai xong các kĩ năng tiếng Anh của bản thân mình một cách hiệu quả nhất nhé!