Dưới đây là trăng tròn bài ôn thi học kì 1 lớp 8 phần Hình học tổng hợp từ những đề thi HK1 Toán lớp 8 của những trường trung học cơ sở trong cả nước.

Bạn đang xem: Đề toán hình lớp 8

Bài 1: Cho tam giác ABC. Qua trung điểm M của cạnh AB, kẻ MP tuy nhiên song với BC cùng MN tuy vậy song với AC (P thuộc AC và N thuộc BC).

a) Chứng minh các tứ giác MNCP với BMPN là hình bình hành.

b) Gọi I là giao điểm của MN với BP, Q là giao điểm của MC với PN. Chứng minh rằng IQ = 1/2 MP.

c) Tam giác ABC tất cả điều kiện gì thì từ giác BMPN là hình chữ nhật.

Trích: THCS thành công – Hà Nội

Bài 2: mang lại hình chữ nhật ABCD, nhị đường chéo AC với BD cắt nhau tại O.

a) Biết AB = 4cm, BC = 3cm. Tính BD, AO.

b) Kẻ AH vuông góc với BD. Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của AH, DH, BC. Chứng minh rằng MN = BI.

c) Chứng minh BM tuy vậy song với IN.

d) Chứng minh góc ANI là góc vuông. Trích: Đề thi quận Phú Nhuận TP HCM năm 2016 – 2017

Bài 3 : cho tam giác ABC (AB  AC). O là trung điểm của AC. Bên trên tia đối tia OB lấy điểm D làm thế nào cho OB = OD.

a) chứng minh ABCD là hình chữ nhật.

b) Gọi M, N, p. Lần lượt là trung điểm của HB, HA, CD. Chứng minh CMNP là hình bình hành.

c) Chứng minh góc BNP = 90o.

Trích: thcs Võ Trường Toản – TP HCM.

Bà toán 11 : Cho hình bình hành ABCD gồm 2 đường chéo cánh AC, BD cắt nhau tại O. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AD cùng BC.

a)chứng minh : AECF là hình chữ nhật.

b)BD cắt AF, CE lần lượt tại M, N. Chứng minh BM = MN = ND.

c)Chứng minh EM // FN.

d) Tia AN cắt DC tại I. Gọi K là giao điểm của IF cùng EC. Chứng minh : DKME là hình bình hành.

Trích: thcs Chu Văn An.

Bài 12: mang lại tam giác ABC vuông tại A. Gồm AB = a. Gọi M, N, D lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

a) Chứng minh ND là đường vừa phải của tam giác ABC với tính độ nhiều năm ND theo a.

b) Chứng minh tứ giác ADNM là hình chữ nhật.

c) Gọi Q là điểm đối xứng của N qua M. Chứng minh AQBN là hình thoi.

d) bên trên tia đối của tia BD lấy điểm K thế nào cho DK = KB. Chứng minh cha điểm Q, A, K thẳng hàng.

Trích: đề thi HKI quận 10 – THHCM năm nhâm thìn – 2017

Bài 13: mang lại tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Lấy điểm F là điểm đối xứng với M qua AC, E là trung điểm của AB. Gọi I là giao điểm của MF cùng AC.

a) chứng minh tứ giác AEMI là hình chữ nhật.

b) Chứng minh tứ giác AMCF là hình thoi.

c) Chứng minh tứ giác ABMF là hình bình hành.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Giải Hệ Pt, Giải Hệ Phương Trình Lớp 9 Hay, Chi Tiết

d) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để AEMI là hình vuông.

Trích: Đề thi học kì I quận 11 TPHCM 2016 – 2017