Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 8 gồm 60 đề kiểm tra quality học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo được tổng đúng theo từ đề thi chính thức của các năm học trước.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 8 học kì 1

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán giúp mang đến quý thầy cô và các em ôn tập củng vắt kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng mang lại kì thi học tập kì 1 lớp 8 chuẩn bị tới. Đề thi có đáp án kèm theo các em sẽ thuận lợi so sánh với kết quả của mình. Đồng thời đây cũng là tư liệu có lợi giúp cô giáo ra đề ôn tập cho chúng ta học sinh. Trong khi các bạn học sinh lớp 8 tìm hiểu thêm đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể mời chúng ta cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây.


Bộ đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 8


Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) học viên chn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy có tác dụng bài

Câu 1 . Biểu thức còn thiếu của hằng đẳng thức:

*
 là:

A. 4 xy

B. - 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. công dụng của phép nhân:

*
bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. hiệu quả của rút gọn biểu thức :

*

A. X2 + 4x - 2

B. X2 - 4x + 4

C. X2 + 4x + 4

D. X2 - 4x - 4

Câu 4 . Phân thức nghịch đảo của phân thức

*
 là phân thức nào tiếp sau đây :

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức

*
là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả A, B, C hầu như đúng

Câu 6 . Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . cho hình thang ABCD có AB/ / CD, thì nhị cạnh đáy của chính nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . Cho hình bình hành ABCD bao gồm số đo góc

*
, vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng khu đất hình chữ nhật tất cả độ lâu năm 2 cạnh lần lượt là 4m và 6m ; fan ta làm bồn hoa hình vuông vắn cạnh 2m, phần đất còn lại để trồng cỏ, hỏi diện tích trồng cỏ là bao nhiêu m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc vào của ngũ giác phần đông là từng nào độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử


a)

*

b)

*

Bài 2 (1,25 điểm) mang đến 2 nhiều thức :

*
với B=2 x+1

a) Tìm đa thức thương và dư vào phép chia A mang đến B

b) tìm m nhằm A phân chia hết cho B

Bài 3. (1,5 điểm) thực hiện rút gọn những biểu thức:

a)

*

b)

*

Bài 4. (3,5 điểm) cho tam giác ABC, call D, E, F thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, AC, BC; và M, N, P, Q theo thiết bị tự là trung điểm các đoạn thẳng DA, AE, EF, FD.

a) hội chứng minh: EF là đường trung bình của tam giác ABC

b) chứng minh: các tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành

c) lúc tam giác ABC vuông tại A thì các tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? chứng minh?

d)Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) học sinh chọn câu vấn đáp đúng mang đến mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm cho bài:

Câu 1. Vế cần của hằng đẳng thức:

*
. . Là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 tác dụng của phép phân chia

*
bằng :

A.

*

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

*

Câu 3: Rút gọn gàng biểu thức

*
 được công dụng nào sau đây?

A.

*


B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức

*
 là phân thức :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Điều kiện xác định của phân thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. Hình nào sau đây không có trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. cho hình thang ABCD gồm AB // CD, thì độ dài con đường trung bình của hình thang được xem theo bí quyết nào tiếp sau đây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8 . Tứ giác ABCD bao gồm số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông có diện tích s bằng diện tích s một hình chữ nhật gồm chiều rộng 2 m và chiều dài 8 m, độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình đa giác lồi 6 cạnh bao gồm bao nhiêu đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2,0 điểm)

*

*

Bài 3: (3,5 điểm ) mang đến

*
trung tuyến đường AD, điện thoại tư vấn E là trung điểm của AB,
*
là vấn đề đối xứng của điểm D qua E.


1. Chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. Gọi M là giao điểm của NC với AD, chứng minh

*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là bố số khác 0 cùng

*
. Tính giá trị của biểu thức :

*

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học sinh khoanh tròn vào đáp án bao gồm câu trả lời đúng

Câu 1 . Vế còn lại của hằng đẳng thức :

*
 là

*

Câu 2. Phân tích nhiều thức :

*
 thành nhân tử ta được hiệu quả là:

*

*

*

*

Câu 3. Kết trái của phép tính:

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 4. Điều kiện xác minh của phân thức

*
 là :

*

*

*

D. Cả B với C

Câu 5. Phân thức nghịch đảo của phân thức

*
là :

*

*

*

*

Câu 6. Hình nào tiếp sau đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần phải có thêm điều kiện gì để đổi thay hình thoi

A. Hai đường chéo cánh vuông góc

B. Hai cạnh tiếp tục bằng nhau

C. Tất cả một góc vuông

D. Cả A với B rất nhiều đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ có 2 lòng MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài con đường trung bìnhcủa hình thang kia bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 20 cm

Câu 9. Diện tích hình vuông tăng lên vội 4 lần, hỏi độ lâu năm mỗi cạnh hình vuông vắn đã tănglên vội vàng mấy lần đối với lúc ban đầu ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi tất cả độ lâu năm hai đường chéo lân lượt bởi 8 centimet và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bởi bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 20 cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

*

*

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép chia để tính

*


Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn gàng biểu thức

*

Bài 4 : (3,5 điểm) mang lại tam giác ABC vuông tại A, AB

A. 0

B. -1

C. 4

D. Không xác định

Câu 5: mẫu thức bình thường của nhì phân thức:

*
là:

*

*

*

Câu 6: Hiệu của biểu thức

*
bằng:

*

*

*

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức

*
 sau lúc rút gọn gàng được:

*

*

*

*

Câu 8: đến

*
. Đa thức p là:

*

*

*

*

Câu 9: Tam giác ABC vuông trên A. Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết

*
thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong tất cả các tứ giác sẽ học, hình gồm 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang có đáy lớn bằng 10 cm đường vừa đủ của hình thang bằng 8 cm. Đáy nhỏ của hình thang gồm độ lâu năm là:

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: nhì đường chéo cánh hình thoi gồm độ lâu năm 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi tất cả độ dài là:

A. 6 cm

*

*

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

*

Bài 2: (2đ) thực hiện phép tính:

*

*

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm quý hiếm của x để quý giá phân thức

*
 bằng 0 .

Bài 4: (3đ) đến hình bình hành ABCD tất cả AB = AC. điện thoại tư vấn I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) chứng tỏ ABEC là hình thoi.

b) bác minh D, C, E trực tiếp hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm điều kiện của tam giác ADE nhằm tứ giác ABEC biến hóa hình vuông

.............

Xem thêm: Soạn Văn 11 Bài: Thao Tác Lập Luận Phân Tích Lớp 11, Soạn Bài Thao Tác Lập Luận Phân Tích

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 6

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh có tác dụng bài trên chứng từ làm bài xích kiểm tra)

I. Chọn vần âm đứng trước câu trả lời đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu chọn phương án A của câu 1 thì ghi là một trong - A.

Câu 1: hiệu quả của phép nhân: x(x – 2)

*

*

*

*

Câu 2: Biểu thức

*
được khai triển thành:

*

*

*

*

Câu 3: Kết trái của phép tính:

*
bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: Phân tích đa thức

*
ta gồm kết quả:

*

*

*

*

Câu 5: Rút gọn phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 7: Tổng những góc của một tứ giác bởi bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: mang lại AM là con đường trung con đường của tam giác ABC vuông tại A với AM = 3cm. Độ nhiều năm cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân ABCD tất cả đáy nhỏ AB cùng số đo góc B bằng 100 . Lúc đó số đo góc A bằng: