Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án năm 2021 (10 đề)

orsini-gotha.com biên soạn và tham khảo Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án năm 2021 (10 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 9 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện tự đó lấy điểm cao trong số bài thi Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 9 có đáp án

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Triển khai phép tính.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

2. Tìm đk của x để những biểu thức sau tất cả nghĩa:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

Bài 2 (2,0 điểm).

1.Phân tích đa thức thành nhân tử.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

2 Giải phương trình:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Bài 3 (2,0 điểm).

Cho biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

a) Rút gọn gàng biểu thức A.

b) search x nhằm

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Bài 4 (3,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông trên A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, bh = 2cm.

a)Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b)Trên cạnh AC lấy điểm K (K ≠ A, K ≠ C), hotline D là hình chiếu của A trên BK. Minh chứng rằng: BD.BK = BH.BC

c)Chứng minh rằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Bài 5 (0,5 điểm).

Cho biểu thức p. = x3 + y3 - 3(x + y) + 1993.

Tính giá trị biểu thức p với:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

.................... Hết .....................

ĐÁP ÁN

Bài 1


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

= 9 - √16 = 9 - 4 = 5

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

2.a

0.5đ

Biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

⇔ x ≤ 1

0.25

2.b

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

⇔ ( x - 1)2 > 0 ⇔ x ≠ 1

0.25


Bài 2 (2,0 điểm)


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

2

1.0đ

ĐK :x ≥ - 1

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

⇔ x + 1 = 25 ⇔ x = 24 ( T/m ĐKXĐ)

0.25

Vậy phương trình gồm nghiệm tốt nhất x = 24

0.25


Bài 3 (2,0 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.25đ

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> (với x > 0; x ¹ 1)

0.25

b

0.75đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy cùng với x = 9 thì

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> .

0.25


Bài 4 (3,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.5đ

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

+ ΔABC vuông tại A, con đường cao AH => AB2 = BH.BC = 2.8 = 16

0.25

=> AB = 4 cm ( bởi vì AB > 0 )

0.25


Ý

Nội dung

Điểm

+ BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pitago trong tam giác vuông ABC)

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

+ bao gồm HB + HC = BC HC = BC – HB = 8 – 2 = 6 cm

AH2 = BH.CH = 2.6 - 12

0.25

=> AH = √12 = 2√3 cm ( vì chưng AH > 0)

0.25

b

1.0đ

+ Δ ABK vuông tại A có đường cao AD => AB2 = BD.BK (1)

0.5

+ mà lại AB2 = BH.BC ( minh chứng câu a) (2)

0.25

Từ (1) với (2) => BD.BK = BH.BC

0.25

c

1.0đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25


Bài 5 (0,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

0.5đ

Ta có: x3 = 18 + 3x => x3 - 3x =18

y3 = 6 + 3y => y3 - 3y = 6

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25


Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm cho bài:60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

1. Giá trị lớn nhất của biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

A. 2020 B. 2019

C. 2018 D. - 2019

2. Với x, y là số đo những góc nhọn. Chọn nội dung sai trong các câu sau:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

3. Cho ΔABC vuông trên A ,đường cao AH, ta có:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

4. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> bằng:

A. -11 B. 121 C. -121 D. 11

5. Căn bậc nhị số học tập của 4 là

A. 2 B. 8 C. 16 D. 4

6. Chọn xác định đúng:

A. cot720 = cot180 B. cos250 = sin650

C. sin670 = sin230 D. tan310 = cot310

7. Trong một tam giác vuông. Biết

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> . Tính sinx.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

8. Điều kiện để

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> bao gồm nghĩa là:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

9. Trục căn thức ở mẫu mã

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> ta được:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

10. Cho tam giác DEG vuông trên E, cosG bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

11. Căn bậc bố của -27 là:

A.9 B.3 C.-3 D.-9

12. Nếu sin α =

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> thì cot α bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

13. Cho

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

14. Nếu cos x = sin 350 thì x bằng:

A.350 B.450 C.650 D.550

15. Tìm điều kiện để

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> có nghĩa, ta có:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

16. Tìm điều kiện để

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> bao gồm nghĩa, ta có:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

17. Biểu thức phối hợp của biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> là:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

18. Căn bậc nhì của 16 là:

A. -4 và 4 B. 16 C. -16 với 16 D. 4

19. Rút gọn biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

A. 10 B. √40 C. 4√36 D. 40

20. Nếu α = 250 18" thì cot α khoảng:

A. 0,47 B. 0,43 C. 0,9 D. 2,12

21. Cho tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A, BC = 25; AC = 20, số đo của góc C bằng:

A. 530 B. 370 C. 360 D. 540

22. Cho tam giác BDC vuông trên D, sinC bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

23. Các tia nắng mặt trời tạo ra với mặt đất một góc bằng 400 và nhẵn của tháp cùng bề mặt đất dài trăng tròn m. Tính độ cao của tháp (làm tròn mang đến mét)

A. 24 m B. 20 m C. 17 m D. 13 m

24. Cho tam giác MNP vuông trên M, con đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ nhiều năm MH bằng:

A. 4 B. 4,5 C. 7 D.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

25. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Phần II. Trường đoản cú luận(5 điểm)

Câu 26 (2,5 điểm)

a) So sánh:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

b) Tìm đk để

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> gồm nghĩa.

c) Khử căn ở mẫu

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

d) Tính cực hiếm biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 27(2 điểm): đến tam giác ABC vuông tại A, AB = 3(cm), AC = 4(cm), con đường cao AH. Kẻ HK vuông góc cùng với AC trên K, kẻ HG vuông góc với AB trên G.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Câu 28(0,5 điểm): Giải phương trình

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đ.án

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

Câu

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đ.án

D

B

B

B

A

A

D

B

C

C

D

C

II. Phần tự luận

Câu

Lời giải

Điểm

26

(2,5đ)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,25

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0,25

0,5

0,25

27

(2đ)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,25

0,25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

28

(0,5đ)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.125

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.125

Phương trình (2) gồm nghiệm khi: 6 - x ≥ 0 ⇔ x ≤ 6

Khi đó: 2 vế của (2) không âm

Ta bình phương 2 vế của (2) được 16(3x – 5) = 36 - 12x + x2

⇔ X2 - 60x + 116 = 0

⇔ ( x - 2)(x - 58) = 0

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.125

Vậy: Tập nghiệm của phương trình là

0,125

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1:(2 điểm) tiến hành tính:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 2:(1 điểm) Rút gọn

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Câu 3:(2 điểm) search x, biết:

a) x2 -1=3

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

Câu 4:(2 điểm) cho biểu thức:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a)Hãy rút gọn biểu thức P.

b)Tìm quý giá của x để biểu thức P=2

Câu 5:(3 điểm) mang đến tam giác ABC vuông tại A có đường cao AK phân chia cạnh huyền BC thành nhì đoạn KB=2cm với KC=6cm.

a)Tính độ dài các đoạn thẳng: AK, AB, AC

b)Trên cạnh AC lấy điểm M ( M không giống A và C) call H là hình chiếu của A bên trên BM. Chứng tỏ rằng BH.BM=BK.BC

c)Chứng minh rằng:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1:

(2điểm)

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2: (1,0 điểm)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,5

0,5

Câu 3:

a) tìm kiếm x, biết x2 -1=3

⇔ x2 = 4

⇒ x = -2 hoặc x = 2

Vậy x = -2 hoặc x = 2

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0,25

0.5

0,25

0,25

0,25

0.25

0.25

Câu 4:

Cho biểu thức:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a) Hãy rút gọn biểu thức A.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

b) Tìm quý giá của x nhằm biểu thức P=2

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 5:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0.25

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1: (1,0 đ) : Tìm điều kiện của x để những căn thức sau gồm nghĩa.

Xem thêm: Sinh Ngày 12 Tháng 1 Là Cung Gì ? Tháng 1 Cung Gì

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Bài 2 : (2,0 đ) Tính :

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Bài 3 : (1,0 đ) đến biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a)Rút gọn A.

b)Tìm x nhằm A = 6

Bài 4 : (2,0 đ): mang đến biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a) Rút gọn gàng biểu thức M

b) Tính giá trị của M lúc

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

c) Tìm giá trị của x nhằm M > 0

Bài 5 (3,0 đ): mang lại tam giác ABC vuông trên A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : bh = 4 centimet và HC = 6 cm.