bác bỏ làm nghề chở đò đang năm năm ...ay. Với mẫu thuyền ...an ...ênh đênh phương diện nước, ngày ...ày qua mon khác, chưng chăm ...o đưa khách qua ...ại trên sông.

Bạn đang xem: Đi qua chỗ có nước

b) v hoặc d


Đi đâu nhưng ...ội mà lại ...àng

Mà ...ấp yêu cầu đá, cơ mà quàng yêu cầu ...ây

thư thả như bọn chúng em đây

Chẳng đá làm sao ...ấp, chẳng ...ây nào quàng.

Lời giải đưa ra tiết:

a)

bác làm nghề chở đò sẽ năm năm nay. Với dòng thuyền nan lênh đênh mặt nước, ngày này qua mon khác, bác bỏ chăm lo gửi khách qua lại trên sông.

b) 

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp cần đá, cơ mà quàng phải dây

thảnh thơi như chúng em đây

Chẳng đá nào vấp, chẳng dây như thế nào quàng.


Câu 2

Tìm các từ :

a) chứa tiếng ban đầu bằng n hoặc l, bao gồm nghĩa như sau :

- Vật dùng làm nấu cơm trắng : ........

- Đi qua chỗ tất cả nước : ........

- không đúng sót, điểm yếu : ........

b) cất tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, gồm nghĩa như sau :

- Ngược với buồn : ........

- Mềm nhưng lại bền, cạnh tranh làm đứt : ........

- phần tử cơ thể nối tay với thân mình : ........

Xem thêm: Củ Sạc Hoco Hk2 Chính Hãng 3, Hướng Dẫn Học Vật Lý 10 (Hk2)

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 

- Vật dùng để nấu cơm trắng : nồi

- Đi qua chỗ tất cả nước : lội

- sai sót, lỗi : lỗi

b)

- Ngược với buồn : vui

- Mềm nhưng lại bền, khó làm đứt: dai

- phần tử cơ thể nối tay với thân mình : vai

orsini-gotha.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 bên trên 9 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

Báo lỗi - Góp ý

TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp orsini-gotha.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện orsini-gotha.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.