Đĩa xích của xe đạp điện có 50 răng ,đĩa líp có đôi mươi răng. Tính tỉ số truyền i và đến biết cụ thể nào quay nhanh hơn ? 

Lời giải đưa ra tiết

Áp dụng bí quyết ta có:

(i = n_2 over n_1 = Z_1 over Z_2)

Vậy tỉ số truyền tại đây là: (i = Z_1 over Z_2 = 50 over 20 = 2,5)

Vậy cụ thể đĩa líp quay cấp tốc hơn đĩa xích 2,5 lần.

orsini-gotha.com
Bạn đang xem: Đĩa xích của xe đạp có 50 răng đĩa líp có 20 răng

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com
Xem thêm: Soạn Bài Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Ngữ Văn 8 Đánh Nhau Với Cối Xay Gió

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng orsini-gotha.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.