Điểm chuẩn chỉnh Đại Học khoa học Tự Nhiên thành phố hồ chí minh Trực ở trong Đại Học đất nước Thành Phố sài gòn Là một trong những Trường Đại học Trọng Điểm quốc gia Thông Báo Điểm chuẩn chỉnh Vào các Ngành Như Sau


Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCMhệ Đại học chính quy xét tuyển vào các chuyên ngành tuyển chọn sinh cùng với điểm chuẩn chỉnh nguyện vọng một theo thông báo điểm chuẩn chính thức bên dưới đây

*

Điểm chuẩn Đại Học kỹ thuật Tự Nhiên thành phố hồ chí minh 2021

Sinh học

Mã ngành: 7420101

Điểm chuẩn: 19.00

Sinh học (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7420101_CLC

Điểm chuẩn: 19.00

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 25.00

Công nghệ sinh học tập

(Chương trình chất lượng cao)

Mã ngành: 7420201_CLC

Điểm chuẩn: 25.00

Vật lý học

Mã ngành: 7440102

Điểm chuẩn: 18.00

Hóa học

Mã ngành: 7440112

Điểm chuẩn: 25.65

Hóa học

(Chương trình chất lượng cao)

Mã ngành: 7440112_CLC

Điểm chuẩn: 24.50

Hóa học tập

(Chương trình links Việt - Pháp)

Mã ngành: 7440112_VP

Điểm chuẩn: 22.00

Khoa học vật liệu

Mã ngành: 7440122

Điểm chuẩn: 19.00

Địa chất học

Mã ngành: 7440201

Điểm chuẩn: 17.00

Hải dương học

Mã ngành: 7440208

Điểm chuẩn: 18.00

Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Điểm chuẩn: 17.50

Khoa học môi trường xung quanh

(Chương trình chất lượng cao)

Mã ngành: 7440301_CLC

Điểm chuẩn: 17.50

Toán học

Mã ngành: 7460101

Điểm chuẩn:

Máy tính và technology thông tin

- hệ thống thông tin

- khoa học máy tính

- kỹ thuật phần mềm

- công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201_NN

Điểm chuẩn: 27.40

Công nghệ thông tin

- chương trình CLC

Mã ngành: 7480201_CLC

Điểm chuẩn: 26.90

Khoa học vật dụng tính

(Chương trình tiên tiến)

Mã ngành: 7480101_TT

Điểm chuẩn: 28.00

Công nghệ thông tin

- Chương trình links Việt – Pháp

Mã ngành: 7480201_VP

Điểm chuẩn: 25.25

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

- Chương trình chất lượng cao

Mã ngành: 7510401_CLC

Điểm chuẩn: 24.60

Công nghệ thứ liệu

Mã ngành: 7510402

Điểm chuẩn: 22.00

Công nghệ nghệ thuật Môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm chuẩn: 18.00

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm chuẩn: 25.35

Kĩ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

(Chương trình chất lượng cao)

Mã ngành: 7520207_CLC

Điểm chuẩn: 23.00

Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành: 7520402

Điểm chuẩn: 19.00

Kỹ thuật địa chất

Mã ngành: 7520501

Điểm chuẩn: 17.00

Vật lý y khoa

Mã ngành: 7520403

Điểm chuẩn: 24.00

Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Điểm chuẩn: 26.85

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201_ZLD

Điểm chuẩn:

Lời Kết: Trên đấy là điểm chuẩn đại học khoa học thoải mái và tự nhiên TP HCM tiên tiến nhất do kênh tuyển sinh 24h .vn cập nhật.