Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học tài chính Đà Nẵng thông tin mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường địa thế căn cứ theo kết quả của kỳ thi THPT đất nước năm 2022


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Đà Nẵng Xét Theo học Bạ 2022

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.5

Thống kê tởm tế

Mã ngành: 7310107

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.5

Quản lý công ty nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.5

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.5

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.8

Tài bao gồm - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.3

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.8

Hệ thống tin tức quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Khoa học tài liệu và đối chiếu kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.5

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.5

Luật khiếp tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.5

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Đà Nẵng Xét Theo Điểm Thi 2021

Đại học kinh tế tài chính Đà Nẵng đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn năm nay. Nấc điểm chuẩn dao động từ 24,75 cho tới 26.75.Sau phía trên là cụ thể điểm chuẩn Đại học kinh tế Đà Nẵng năm 2021:

Ngành gớm tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 25

Ngành quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 26

Ngành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành marketing quốc tế(chuyên ngànhNgoại thương)

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành marketing thương mại(chuyên ngànhQuản trị marketing thương mại)

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 26,25

Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Thống kê tởm tế(chuyên ngành Thống kê tài chính xã hội)

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành dịch vụ thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 26,5

Ngành Khoa học dữ liệu và so với kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm chuẩn: 25,5

Ngành quản ngại trị nhân lực(chuyên ngànhQuản trị mối cung cấp nhân lực)

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 26

Ngành quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 24,25

Ngành Luật(chuyên ngànhLuật học)

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Luật kinh tế (chuyên ngành Luật gớm doanh)

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25,5


Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học kinh tế tài chính Đà Nẵng bên trên đây chúng ta thí sinh gồm thể cập nhật ngay trên đây. Năm 2021, nấc điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào trường dao động từ 24,25 cho 26,75. Ngành tất cả mức điểm chuẩn tối đa là ngành kinh doanh và sale quốc tế.