Năm 2022, trường Đại học tài chính quốc dân tuyển chọn 6.100 tiêu chuẩn với 4 phương thức, trong số đó xét tuyển chọn theo thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông là 35%.

Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào ĐHCQ năm 2022 của trường Đại học kinh tế quốc dân áp dụng cho cách làm xét tuyển mã 100 là 20 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2022 sẽ được ra mắt đến các thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn kinh tế quốc dân 2019

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học tài chính Quốc Dân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài chủ yếu công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài chủ yếu doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinh tế phân phát triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học sản phẩm tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật tởm tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê khiếp tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất đụng sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học tập quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công và chính sách (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định phí Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học tài liệu trong kinh tế & kinh doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích kinh doanh (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị quality và Đổi bắt đầu (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài chủ yếu (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích hợp hội chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinh tế học tài chủ yếu (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn thế giới (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu bốn tài chính (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng tích hợp bệnh chỉ quốc tế (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách hàng sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị ghê doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu quý mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài chính công ---
13 CT3 Tài thiết yếu doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế vạc triển ---
18 7310108 Toán tởm tế ---
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học máy tính ---
22 7380107 Luật gớm tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê ghê tế ---
25 7340116 Bất động sản ---
26 7340401 Khoa học tập quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường ---
30 7850103 Quản lý khu đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) ---
38 POHE Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE - giờ Anh thông số 2) ---
39 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) ---
41 EP02 Định giá thành Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học tài liệu trong kinh tế tài chính & kinh doanh (DSEB) ---
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích marketing (BA) ---
45 EP07 Quản trị quản lý điều hành thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị quality và Đổi mới (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài thiết yếu (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp bệnh chỉ thế giới (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tài bao gồm (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp và phát triển sale (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) ---
53 EP10 Đầu bốn tài bao gồm (BFI) ---
54 EP14 Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng tích hợp bệnh chỉ nước ngoài (LSIC) ---
học viên lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị ghê doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu quý mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài chủ yếu công ---
13 CT3 Tài chủ yếu doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế phân phát triển ---
18 7310108 Toán gớm tế ---
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học thứ tính ---
22 7380107 Luật ghê tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê tởm tế ---
25 7340116 Bất động sản ---
26 7340401 Khoa học quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường ---
30 7850103 Quản lý đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) ---
38 POHE Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE - giờ đồng hồ Anh hệ số 2) ---
39 EBBA Quản trị sale (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) ---
41 EP02 Định tầm giá Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học tài liệu trong kinh tế tài chính & marketing (DSEB) ---
43 EP05 Kinh lợi nhuận (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích kinh doanh (BA) ---
45 EP07 Quản trị quản lý và điều hành thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị chất lượng và Đổi bắt đầu (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài thiết yếu (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp chứng chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp bệnh chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tập tài bao gồm (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp với phát triển marketing (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME) ---
53 EP10 Đầu tư tài thiết yếu (BFI) ---
54 EP14 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ thế giới (LSIC) ---
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tư duy ĐHBKHN

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá tiền nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tuổi Kỷ Dậu Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Đá Phong Thủy Nào? Đá Phong Thủy Nào

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc ghê Te Quoc Dan 2021-2022 chính xác nhất trên orsini-gotha.com