STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Sư phạm khoa học tự nhiên và thoải mái Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247A00, B00, D900
2 Sư phạm Tiếng trung quốc Sư phạm Tiếng china 7140234D01, D040
3 giáo dục đào tạo Đặc biệt giáo dục đào tạo Đặc biệt 7140203D01, C00, C150
4 giáo dục và đào tạo Chính trị giáo dục Chính trị 7140205D01, C00, C190
5 giáo dục đào tạo Thể hóa học giáo dục đào tạo Thể chất 7140206T00, XDHB27.03Học bạ
6 giáo dục đào tạo Tiểu học tập giáo dục đào tạo Tiểu học tập 7140202A00, A01, D010
7 ngôn từ Trung Quốc ngữ điệu Trung Quốc 7220204D01, D040
8 ngôn ngữ Hàn Quốc ngữ điệu Hàn Quốc 7220210D01, D96, D780
9 technology thông tin công nghệ thông tin 7480201A00, A010
10 Sư phạm lịch sử Sư phạm lịch sử dân tộc 7140218C00, C140
11 Sư phạm tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh 7140231D010
12 Sư phạm Toán học tập Sư phạm Toán học tập 7140209A00, A010
13 làm chủ giáo dục làm chủ giáo dục 7140114A00, D01, C000
14 Sư phạm Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn 7140217D01, C00, D780
15 Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học 7140213B00, D080
16 Sư phạm hóa học Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D070
17 Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý 7140219C00, C04, D780
18 giáo dục đào tạo Mầm non giáo dục Mầm non 7140201M00, XDHB24.48Học bạ
19 công tác làm việc xã hội công tác làm việc xã hội 7760101A00, D01, C000
20 Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học 7140210A00, A010
21 Sư phạm đồ Lý Sư phạm đồ vật lý 7140211A00, A01, C010
22 ngôn ngữ Nhật ngôn ngữ Nhật 7220209D01, D060
23 thế giới học quốc tế học 7310601D01, D14, D780
24 ngữ điệu Pháp ngữ điệu Pháp 7220203D01, D030
25 việt nam học việt nam học 7310630D01, C00, D780
26 ngữ điệu Nga ngôn từ Nga 7220202D01, D78, D02, D800
27 ngôn ngữ Anh ngữ điệu Anh 7220201D010
28 tư tưởng học tư tưởng học 7310401B00, D01, C000
29 hóa học Hoá học 7440112A00, B00, D070
30 Văn học Văn học tập 7229030D01, C00, D780
31 Sư phạm khoa học tự nhiên Sư phạm khoa học tự nhiên và thoải mái 7140247A00, B00, D90, XDHB0
32 Sư phạm Tiếng trung hoa Sư phạm Tiếng trung hoa 7140234D01, D04, XDHB0
33 tâm lý học tâm lý học 7310403A00, D01, C00, XDHB0
34 giáo dục và đào tạo Đặc biệt giáo dục và đào tạo Đặc biệt 7140203D01, C00, C15, XDHB0
35 giáo dục và đào tạo Chính trị giáo dục và đào tạo Chính trị 7140205D01, C00, C19, XDHB0
36 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập giáo dục đào tạo Tiểu học tập 7140202A00, A01, D01, XDHB0
37 ngôn từ Trung Quốc ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D04, XDHB0
38 ngôn từ Hàn Quốc ngôn từ Hàn Quốc 7220210D01, D96, D78, XDHB0
39 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201A00, A01, XDHB0
40 Sư phạm tiếng Anh Sư phạm giờ Anh 7140231D01, XDHB0
41 Sư phạm Toán học tập Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, XDHB0
42 quản lý giáo dục làm chủ giáo dục 7140114A00, D01, C00, XDHB0
43 Sư phạm Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn 7140217D01, C00, D78, XDHB0
44 Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập 7140213B00, D08, XDHB0
45 Sư phạm chất hóa học Sư phạm chất hóa học 7140212A00, B00, D07, XDHB0
46 Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý 7140219C00, C04, D78, XDHB0
47 công tác làm việc xã hội công tác làm việc xã hội 7760101A00, D01, C00, XDHB0
48 Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học 7140210A00, A01, XDHB0
49 Sư phạm đồ gia dụng Lý Sư phạm trang bị lý 7140211A00, A01, C01, XDHB0
50 ngôn từ Nhật ngữ điệu Nhật 7220209D01, D06, XDHB0
51 nước ngoài học quốc tế học 7310601D01, D14, D78, XDHB0
52 ngữ điệu Pháp ngữ điệu Pháp 7220203D01, D03, XDHB0
53 việt nam học việt nam học 7310630D01, C00, D78, XDHB0
54 ngôn từ Nga ngữ điệu Nga 7220202D01, D78, D02, D80, XDHB0
55 ngôn ngữ Anh ngôn ngữ Anh 7220201D01, XDHB0
56 chất hóa học Hoá học tập 7440112A00, B00, D07, XDHB0
57 Văn học Văn học 7229030D01, C00, D78, XDHB0
58 giáo dục đào tạo Quốc phòng - bình an giáo dục và đào tạo Quốc chống - bình yên 7140208C00, C19, A080
59 giáo dục Quốc phòng - an toàn giáo dục và đào tạo Quốc chống - bình an 7140208C00, C19, A08, XDHB0
60 tư tưởng học giáo dục đào tạo tư tưởng học giáo dục đào tạo 7310403A00, D01, C000
61 tâm lý học giáo dục tâm lý học giáo dục 7310403A00, D01, C00, XDHB0
62 Sư phạm lịch sử vẻ vang - Địa lý Sư phạm lịch sử Địa lý 7140249C00, C19, C20, XDHB0
63 giáo dục học giáo dục đào tạo học 7140101B00, D01, C00, C01, XDHB0
64 Sư phạm lịch sử hào hùng - Địa lý Sư phạm lịch sử Địa lý 7140249C00, C19, C200
65 giáo dục học giáo dục học 7140101B00, D01, C00, C010Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường sư phạm tphcm


*Xem thêm: Nêu Công Thức Tính Động Năng Đơn Vị Của Động Năng Là Đơn Vị Nào Sau Đây?

*