Ví dụ 1: Đặt vào nhị đầu tụ năng lượng điện một hiệu điện cầm cố 10V thì tụ tích được một điện lượng là 20.10-9 C. Điện dung của tụ là:

Hướng dẫn:

Ta có:


Bạn đang xem: Lý thuyết tụ điện

*

Ví dụ 2: Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào nhị đầu tụ một hiệu điện vậy là 2V. Để tụ kia tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải kê vào nhị đầu tụ một hiệu điện thế:

Hướng dẫn:

Ta có điện dung của tụ là

*

*

Ví dụ 3: Một tụ điện được tích điện bằng một hiệu điện thay là 10V thì năng lượng của tụ là 10mJ. Trường hợp muốn năng lượng của tụ là 22,5mJ thì phải để vào hai đầu tụ một hiệu điện thế:


*

*

Ví dụ 4: Một tụ điện bao gồm điện dung C1 = 0,2 μF khoảng cách giữa hai bạn dạng là d1 = 5 cm được hấp thụ điện cho hiệu điện nắm U = 100 V.

a) Tính năng lượng của tụ điện.

b) Ngắt tụ thoát khỏi nguồn điện. Tính độ biến hóa thiên tích điện của tụ lúc dịch 2 phiên bản lại sát còn giải pháp nhau d2 = 1 cm.

Hướng dẫn:

a) tích điện của tụ điện:


+ Điện tích của tụ dịp đầu: q1 = C1U1 = 0,2.10-6.100 = 2.10-5 C

+ vì chưng ngắt tụ thoát ra khỏi nguồn phải điện tích ko đổi, vị đó: quận 2 = Q1

+ năng lượng lúc sau:

*

*

*
Xem thêm: Hình Ảnh Về Nhóm Bts - Top 64+ Hình Ảnh Bts, Ảnh Nhóm Nhạc Bts Đẹp Nhất

Ta có:

Bài 3: nhị đầu tụ bao gồm điện dung là 20 μF thì hiệu điện thế là 5V thì năng lượng tích được bằng bao nhiêu?