Hiện nay, bao gồm rất nhiều chúng ta học sinh không chũm được điện trở tương tự là gì? phương pháp tính điện trở tương đương như vậy nào? chính vì vậy, trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ công thức tính năng lượng điện trở tương đương của mạch nối tiếp, tuy nhiên song và hỗn hợp kèm theo bài xích tập có lơi giải để các bạn cùng tham khảo


Điện trở tương đương là gì?

Điện trở tương tự là năng lượng điện trở rất có thể thay thế cho các điện thay đổi phần làm sao để cho với và một hiệu điện chũm thì cường độ cái điện là như nhau.

Bạn đang xem: Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Cách tính năng lượng điện trở tương đương

a) Mạch nối tiếp


*

Cấu trúc mạch: R1 nt R2 nt … nt Rn

Khi đó:

Điện trở tương tự của mạch bằng tổng các điện trở thành phần: R = R1 + R2 + … + RnCường độ cái điện chạy trong mạch chính bằng cường độ mẫu điện chạy qua từng điện trở: I = I1 = I2 = … = InHiệu điện gắng của mạch bởi tổng hiệu điện nỗ lực của từng năng lượng điện trở: U = U1 + U2 +…+Un

b) Mạch tuy vậy song

*

Cấu trúc mạch: R1 // R2 // … // Rn

Khi đó:

Điện trở tương tự của mạch được xem như sau: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + …+ 1/RnCường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua từng năng lượng điện trở: I = I1 + I2 + … + InHiệu điện vậy của mạch bởi hiệu điện vắt của từng điện trở: U = U1 = U2 = … = Un

c) Mạch lếu láo hợp

Giả sử có một mạch điện các thành phần hỗn hợp như hình (mạch điện bao hàm các điện trở được thông liền và song song)

*

Để tìm kiếm được điện trở tương đương của mạch láo hợp, ta cần:

Bước 1: tách bóc mạch thành những mạch nhỏ đơn giảnBước 2: đo lường và thống kê các thông số kỹ thuật từ mạch đơn giản và dễ dàng đó, dần dần đến mạch tinh vi hơn rồi đến mạch chính.

Bài tập tính điện trở tương tự của mạch nối tiếp, tuy vậy song cùng hỗn hợp bao gồm lời giải

Ví dụ 1: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết mỗi điện vươn lên là phần tất cả độ phệ 10Ω.

*

Lời giải

Đây là sơ đồ vật hai điện trở mắc nối tiếp

Áp dụng công thức tính năng lượng điện trở tương đương

Rtđ = R1 + R2 = 10 + 10 = 20 (Ω)

Ví dụ 2: Cho bố điện trở mắc nối liền với nhau. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Tính điện trở tương tự của mạch.

Lời giải

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtd = R1 + R2 + R3 = 10 + 15 + 35 = 60Ω.

Ví dụ 3: mang đến hai năng lượng điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc thông suốt với nhau.

a) Tính năng lượng điện trở tương tự R12

b) Mắc thêm R = 30 Ω vào nối liền hai điện trở trên. Tính điện trở tương tự của toàn mạch. So sánh điện trở tương đương toàn mạch với mỗi điện vươn lên là phần.

Lời giải

a) Điện trở R1 nối tiếp điện trở R2 nên R12 = R1 + R2 = 15 + 10 = 25Ω.

b) Mắc thêm R = 30 Ω, nối tiếp, năng lượng điện trở tương đương từ bây giờ là

Rtd = R12 + R = 25 + 30 = 55 Ω.

Điện trở tương đương của đoạn mạch thông suốt luôn to hơn các điện thay đổi phần.

Ví dụ 4: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường thích hợp sau, biết mỗi điện đổi mới phần bao gồm độ mập 10 Ω.

*

Lời giải

Đây là sơ thiết bị hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song

Áp dụng cách làm tính điện trở tương đương

*

Ví dụ 5: mang đến hai năng lượng điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song cùng với nhau.

a) Vẽ sơ thiết bị mạch điện. Tính điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R3 = 2Ω tuy vậy song với 2 điện trở trên. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện cùng tính R123.

Lời giải

a) Sơ thiết bị mạch điện

*

Cách 2: Coi 2 năng lượng điện trở R1 với R2 sẽ được sửa chữa bằng điện trở tương đương R12 được xem ở ý a) và mắc tuy nhiên song cùng với R3. Ta có:

*

Ví dụ 6: đến mạch điện gồm R1 = R3 = 6Ω; R2 = 4Ω bao gồm sơ đồ như hình vẽ

Hãy tính điện trở tương đương.

*

Lời giải

Viết sơ đồ dùng mạch điện: R3 nt (R1 // R2)

Với câu hỏi mắc tất cả hổn hợp này, ta tìm điện trở tương tự của thành phần trong ngoặc đối chọi trước, rồi tìm năng lượng điện trở tương đương toàn mạch.

Ta có:

*

Ví dụ 7: mang đến mạch điện như hình vẽ. Trong những số ấy R1 = R2 = 4Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

*

Lời giải

Sơ đồ mạch điện: R1 nt <(R2 nt R3) // R5> nt R4

Điện trở tương tự R23 = R2 + R3 = 4 + 6 = 10 (Ω).

Điện trở tương đương R235 là:

*

Điện trở tương tự toàn mạch AB là

Rtd = R1 + R235 + R4 = 4 + 5 + 3 = 12 (Ω).

Xem thêm: Mặt Cầu Là Gì ? Công Thức Diện Tích Hình Cầu (Hình Cầu) Đầy Đủ & Chính Xác Nhất

Ví dụ 8: Có các điện trở cùng R1 = 5 Ω. Hãy mắc chúng để được các điện trở tương đương có mức giá trị 3 Ω cùng với ít điện trở nhất.

Lời giải

Vì Rtđ nhỏ tuổi hơn điện đổi mới phần nên những điện trở R mắc theo kiểu song song

Gọi R1 là điện trở của nhánh mắc song song R

Rtd = R.R1/R + R1 = 3 Ω

⇒ R.R1 = 3(R + R1) ⇔ 5R1 = 15 + 3R1 ⇒ R1 = 7,5

Vì R1 > R phải nhánh R1 bao gồm R nối liền R2

R1 = R + R2 ⇒ R2 = 2,5 .Vậy mạch điện được mắc như sau (hình 2)

*

Hy vọng với những tin tức mà cửa hàng chúng tôi vừa share có thể giúp các bạn biết cách tính điện trở tương tự của mạch nối tiếp, tuy vậy song và hỗn hợp nhé