tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Người ta pha chế phân đạm urê từ đá vôi,không khí, nước, chất xúc tác theo sơ đồ đổi khác sau :

H2O điện phânH2 (1)

không khí hoalongN2(2) (1)+(2)NH3

CaCO3 toCO2 NH3CO(NH2)2

a)Viết các PTHH vào sơ đồ chuyển đổi trên.

Bạn đang xem: Điều chế urê

b)Muốn điều chế được 6 tấn urê rất cần phải dùng bao nhiêu tấn NH3 và CO2?m3 khí NH3 và CO2 làm việc đktc?

GIÚP MÌNH VỚI Ạ


*

a) (H_2O-^đpdd ightarrow H_2+dfrac12O_2)

Hóa lỏng bầu không khí (Trong công nghiệp, khí Nito được điều chế bằng phương thức chưng đựng phân đoạn không khí lỏng. Ko khí sau khi đã đào thải CO2 và tương đối nước sẽ tiến hành hóa lỏng sinh hoạt áp suất cao và nhiệt độ thấp. Nâng dần ánh sáng không khí lỏng cho -196 độ C thì nito sôi và tách khỏi được oxy vì khí oxy có nhiệt độ sôi cao hơn nữa (-183 độ C).) => thu được N2

(N_2+3H_2-^t^o,p,xt ightarrow2NH_3)

(CaCO_3-^t^o ightarrow CaO+CO_2)

(2NH_3+CO_2-^t^o,p ightarrowleft(NH_2 ight)_2CO+H_2O)

b)(2NH_3+CO_2-^t^o,p ightarrowleft(NH_2 ight)_2CO+H_2O)

(n_left(NH_2 ight)_2CO=dfrac6.10^660=10^5left(mol ight))

Ta tất cả : (n_NH_3=2n_left(NH_2 ight)_2CO=2.10^5left(mol ight))

(n_CO_2=n_left(NH_2 ight)_2CO=10^5left(mol ight))

=> (V_NH_3=2.10^5.22,4=4,48.10^6left(lít ight)=4480left(m^3 ight))

(V_CO_2=10^5.22,4=2,24.10^6left(lít ight)=2240left(m^3 ight))

 


Đúng 1
phản hồi (1)
Các thắc mắc tương từ
*

Trong công nghiệp, bạn ta pha trộn phân đạm urê bằng phương pháp cho khí amoniac NH 3 tác dụng với khí cacbon đioxit teo 2 :

2 NH 3 + co 2 → co NH 2 2 + H 2 O

Để rất có thể sản xuất được 6t urê, rất cần phải dùng bao nhiêu m 3 khí NH 3 và co 2 (đktc) ?


Lớp 9 chất hóa học
1
0

Trong công nghiệp, bạn ta pha chế phân đạm urê bằng phương pháp cho khí amoniac NH 3 tính năng với khí cacbon đioxit co 2 :

2 NH 3 + teo 2 → teo NH 2 2 +  H 2 O

Để tất cả thê tiếp tế được 6 tấn urê, rất cần phải dùng

Bao nhiêu tấn NH 3 và co 2 ?


Lớp 9 chất hóa học
1
0

a) xác minh công thức phân tử hóa học A.


Lớp 9 chất hóa học
1
0

Hình sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Z. Khí Z hoàn toàn có thể là khí nào trong số các khí sau: H2, NH3, SO2, CO2. Viết phương trình hóa học minh họa còn chỉ rõ các chất X, Y trong làm phản ứng.

Xem thêm: Cách Vẽ Lọ Hoa Và Quả - Lớp 7 Bài 11 : Vẽ Theo Mẫu, Mi Thuat Lop 7 Bai 11 Lo Hoa Va Qua

*


Lớp 9 hóa học
1
0

(a) Viết phương trình phản ứng cháy của C11H7S.


Lớp 9 hóa học
1
0

3- cho các khí sau bị lẫn tương đối nước (khí ẩm): N2, H2, CO2, SO2 và NH3. Khí nào có thể làm khô bởi dd H2SO4 đặc. ? Khí nào hoàn toàn có thể làm khô bởi CaO. Viết PTHH?


Lớp 9 hóa học
1
0

Bài 1: tự cc chất: Fe, Cu(OH)2, HCl, Na2CO3, hãy viết những PTHH điều chế:a)Dd FeCl2.b)Dd CuCl2.c)Khí CO2.d)Cu kim loại.Bài 2: Từ các chất: CaO, Na2CO3 với H2O, viết PTHH điều chế dd NaOH.Bài 3: Từ đầy đủ chất: Na2O, BaO, H2O, dd CuSO4, dd FeCl2, viết những PTHH điều chế:a)Dd NaOH.b)Dd Ba(OH)2.c)BaSO4.d)Cu(OH)2.e)Fe(OH)2


Lớp 9 hóa học
1
0

Những đội oxít tác dụng được với nước là(5 Điểm)Na2O, CaO,CO2CaO, CuO, SO2SO2, Fe2O3, BaOCO2, FeO, BaO4.Phân biệt hai dung dịch HCl với H2SO4 loãng bạn ta dùng(5 Điểm)ZnCuOBa(OH)2Fe(OH)25.Khí SO2 được pha trộn từ cặp phản bội ứng(5 Điểm)H2SO4 đặc, nguội và CuNa2SO3 và HClK2SO3 cùng KOHNa2SO4 và H2SO46.Oxit nào tiếp sau đây khi tính năng với nước tạo ra dung dịch bazơ(5 Điểm)CO2CaOP2O5SO2


Lớp 9 hóa học
0
0

Từ NaCl, FeS2 , H2O, ko khí, đá vôi và các điều kiện cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế các chất sau: Na2SO3 , Fe(OH)3 , Fe2(SO4)3 , Ca(OH)2


Lớp 9 hóa học
1
0

Lớp học trực đường

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

giờ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)