Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài bác tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài xích tậpToán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bài xích họcII. Những dạng bài xích tập
Cách tìm điều kiện để phân thức được xác minh cực hay, gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Cách tìm đk để phân thức được khẳng định cực hay, gồm đáp án

A.Phương pháp giải

*

B.Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm đk để phân thức sau tất cả nghĩa


*

a, Để phân thức gồm nghĩa: x + 3 ≠ 0 ⇔ x ≠ - 3

b, Để phân thức có nghĩa: x – 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1

c, Để phân thức gồm nghĩa: 2x + 6 ≠ 0 ⇔ 2x ≠ - 6 ⇔ x ≠ - 3

Ví dụ 2: Tìm đk để phân thức sau xác định

*

a, Ta có:

*

Vậy điều kiện để phân thức xác định là x ≠ 0 cùng x ≠ 1.

Bạn đang xem: Điều kiện xác định của phân thức x-1/x-y

b,Ta có: x2 – 4x + 4 ≠ 0 ⇔ (x - 2)2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2

Vậy đk để phân thức khẳng định là x ≠ 2

c, Để phân thức xác định:

*

Vậy điều kiện để phân thức xác định là x ≠ -2 với x ≠ 1

Ví dụ 3: Tìm điều kiện của các biến để những phân thức sau gồm nghĩa


*

a, Để phân thức gồm nghĩa:

x2 + 3x – 4 ≠ 0

⇔ (x + 4)(x – 1) ≠ 0

⇔ x ≠ -4 với x ≠ 1

Vậy đk để phân thức có nghĩa là x ≠ - 4 và x ≠ 1

b, Để phân thức bao gồm nghĩa:

x2 + 5x + 4 ≠ 0

⇔ (x + 4)(x + 1) ≠ 0

⇔ x ≠ -4, x ≠ -1

Vậy điều kiện để phân thức xác định là x ≠ -4 cùng x ≠ -1

c, Để phân thức xác minh ta có:

*
tất cả nghĩa:

*

Vậy cùng với x ≠ -3 và x ≠ ½ thì phân thức đã đến được xác định

C.Bài tập vận dụng

Bài 1: Phân thức xác minh khi

 A. X = -3

 B. X ≠ 3

 C. X ≠ 0

 D. X ≠ -3


Quảng cáo
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phân thức xác minh khi x + 3 ≠ 0 ⇔ x ≠ -3


Bài 2: Điều khiếu nại của x để phân thức được khẳng định là:

 A. X ≠ 7

 B. X ≠ 0

 C. X = 0 và x = 7

 D. X ≠ 0 và x ≠ 7

Hiển thị đáp án

Đáp án: A.

phân thức được xác định khi x – 7 ≠ 0 ⇔ x ≠ 7


Bài 3: Điều kiện nhằm phân thức được xác định là:

*

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

phân thức được xác minh khi 2x +1 ≠ 0 ⇔ 2x ≠ -1 ⇔

*


Bài 4: Điều kiện để phân thức

*
khẳng định là


Bài 5: Điều kiện để phân thức

*
xác minh là

 A. X ≠ 0, x ≠ 5

 B. X ≠ 0, x ≠ -5

 C. X ≠ 2, x ≠ 5

 D. X ≠ -2, x ≠ -5

Hiển thị đáp án

a, Điều kiện để phân thức xác minh là x - 5 ≠ 0 ⇔ x ≠ 5

b, Điều kiện để phân thức xác minh là x2 - 9 ≠ 0 ⇔ x2 ≠ 9⇔ x ≠ 3, x ≠ -3


a, Điều kiện nhằm phân thức xác minh là:

*

Vậy với x ≠ 3y và x ≠ -3y thì phân thức đang cho có nghĩa

b, Điều kiện để phân thức xác định là:

*


a, ta có: x3 – 1 ≠ 0 ⇔ x3 ≠ 1 ⇔ x ≠ 1

Vậy với x ≠ 1 phân thức đã đến được xác định

b, Ta có:

x3 + 2x2 - x - 2 ≠ 0

⇔ x2(x + 2) – (x + 2) ≠ 0

⇔ (x + 2)(x2 -1) ≠ 0

⇔ x + 2 ≠ 0 với x2 – 1 ≠ 0

⇔ x ≠ - 2, x ≠ -1, x ≠ 1.

Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Có Chí Thì Nên Lớp 7, Chứng Minh Câu Tục Ngữ Có Chí Thì Nên (9 Mẫu)

Vậy với x ≠ - 2, x ≠ -1, x ≠ 1 thì phân thức đã cho được xác định.


Ta có:

(a + b+ c)2 – (ab + bc + ca) = 0

⇔ a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca = 0 ⇔ 2.(a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca) = 0

⇔ (a2 + 2ab + b2) + (b2 + 2bc + c2) + (a2 + 2ac + c2) = 0

⇔ (a + b)2 + (b + c)2 + (c + a)2 = 0

⇔ a + b = b + c = c + a = 0

⇔ a = b = c = 0

Vậy đk để phân thức được khẳng định là a, b, c không đồng thời bằng 0


Giới thiệu kênh Youtube orsini-gotha.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, orsini-gotha.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 8 mang lại con, được tặng ngay miễn tầm giá khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!