Hai đoạn thẳng AB và CD điện thoại tư vấn là tỉ lệ thành phần với nhị đoạn thẳng $A'B'$ và $C'D'$ nếu bao gồm tỉ lệ thức:

$dfracABCD = dfracA'B'C'D'$ giỏi $dfracABA'B' = dfracCDC'D'$.

Bạn đang xem: Định lí ta lét đảo

2. Định lí Ta-lét trong tam giácNếu một mặt đường thẳng song song với 1 cạnh của tam giác và giảm hai cạnh còn sót lại thì nó định ra trên hai cạnh đó phần đông đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ.


Ví dụ: Ở hình 1 ta bao gồm $Delta ABC,,,DE//BC $$Rightarrow dfracADAB = dfracAEAC$ với $dfracADDB = dfracAEEC$


*

3. Định lí Ta-lét hòn đảoNếu một con đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác với định ra trên hai cạnh này các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó tuy nhiên song cùng với cạnh còn lại của tam giác.


*

Ví dụ: $Delta ABC$có (dfracADDB = dfracAEEC Rightarrow DE m//BC) (h.2)

4. Hệ trái của định lí Ta-létNếu một mặt đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh còn lại thì nó sản xuất thành một tam giác new có cha cạnh khớp ứng tỉ lệ với bố cạnh tam giác sẽ cho.


(Delta ABC,DE//BC )(Rightarrow dfracADAB= dfracAEAC = dfracDEBC) (h.2)

Chú ý: Hệ trái trên vẫn đúng cho trường hợp mặt đường thẳng (a) tuy vậy song với 1 cạnh của tam giác và cắt phần kéo dãn của hai cạnh còn lại.


Ở nhì hình bên trên (Delta ABC) gồm (BC m//B'C')( Rightarrow dfracAB'AB = dfracAC'AC = dfracB'C'BC.)

2. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng, chu vi, diện tích s và các tỉ số.

Phương pháp:

Sử dụng định lí Ta-lét, hệ trái định lí Ta-lét, tỉ số đoạn thẳng để tính toán.

+ Định lý: Nếu một mặt đường thẳng tuy nhiên song với cùng 1 cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn sót lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ.

+ Hệ quả: Nếu một mặt đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh còn sót lại thì nó tạo nên thành một tam giác bắt đầu có tía cạnh tương xứng tỉ lệ với tía cạnh tam giác vẫn cho.

Xem thêm: Cách Cày View Đúng Cách Mới Nhất 2021, Những Cách Cày View Cho Idol Của Giới Trẻ

+ quanh đó ra, ta còn áp dụng đến tính chất tỉ lệ thức:

Nếu (dfracab = dfraccd)thì ( left{ eginarraylad = bc\dfracac = dfracbd\dfraca + bb = dfracc + dd;,dfraca - bb = dfracc - dd\dfracab = dfraccd = dfraca + cb + d = dfraca - cb - dendarray ight.)

Dạng 2: minh chứng hai mặt đường thẳng tuy vậy song, minh chứng các đẳng thức hình học.