Greek alphabet

Ααalpha/’ælfə/
Ββbeta/’bi:tə/
Γγgamma/’gæmə/
Δδdelta/’deltə/
Εεepsilon/’epsilən/
Ζζzeta/’ziːtə/
Ηηeta/’iːtə/
Θθtheta/’θiːtə/
Ιιiota/aɪ’əʊtə/
Κκkappa/’kæpə/
Λλlamda/’læmdə/
Μμmu/’mjuː/
Ννnu/’njuː/
Ξξxi/’ksaɪ/
Οοomicron/’əʊmɪkrən/
Ππpi/’paɪ/
Ρρςrho/’rəʊ/
Σσsigma/’sɪgmə/
Ττtau/’tɑʊ/
Υυupsilon/’jʊpsɪlən/
Φφphi/’faɪ/
Χχchi/’kaɪ/
Ψψpsi/’psaɪ/
Ωωomega/’əʊmɪgə/

View original

XỜ-PAM LUNG TUNG

Like this:

Số lượt mê thích Đang tải…Số lượt đam mê Đang download …
Bạn đang xem: Δ đọc là gì

Có liên quan

Bạn nghĩ về gì về nội dung bài viết này ?Posted in LUYỆN NÓI, LUYỆN NGHE, LUYỆN VIẾT, TOÀN BỘ – ALL POSTS, TRÌNH ĐỘ A1 – A2, TRÌNH ĐỘ B1 – B2, TRÌNH ĐỘ C1 – C2, Uncategorized và tagged cách đọc vần âm Hy Lạp, cách đọc ký kết hiệu trong giờ Anh, English vocabulary, học tiếng Anh tại Hà Nội, how khổng lồ read Greek alphabet, how lớn read symbols, luyện nói, luyện nghe, luyện viết, luyện đọc, trường đoản cú vựng tiếng anh. Bookmark the permalink. ← giải pháp đọc cam kết hiệu toán học và khoa học trong tiếngAnhCách phát âm phân số, thập phân, lốt mũ, số đếm, số vật dụng tự trong tiếngAnh →

LƯU Ý: CHÉM GIÓ BÊN DƯỚI ! diệt trả lời

Nhập phản hồi của các bạn tại đây…Posted in LUYỆN NÓI, LUYỆN NGHE, LUYỆN VIẾT, TOÀN BỘ – ALL POSTS, TRÌNH ĐỘ A1 – A2, TRÌNH ĐỘ B1 – B2, TRÌNH ĐỘ C1 – C2, Uncategorized & tagged giải pháp đọc vần âm Hy Lạp, bí quyết đọc ký hiệu trong giờ đồng hồ Anh, English vocabulary, học tập tiếng Anh trên TP. Hà Nội, how to lớn read Greek alphabet, how lớn read symbols, luyện nói, luyện nghe, luyện viết, luyện đọc, từ vựng tiếng anh. Bookmark the permalink. ← phương pháp đọc cam kết hiệu toán học tập và khoa học trong tiếngAnhCách hiểu phân số, thập phân, vệt mũ, số đếm, số thứ tự trong tiếngAnh → Nhập bội phản hồi của người tiêu dùng tại đây …Mời các bạn điền tin tức vào ô tiếp sau đây hoặc kích vào một hình tượng để đăng nhập :

*
Thư điện tử (bắt buộc) (Địa chỉ của doanh nghiệp được giấu kín)Tên (bắt buộc)Trang web

E-Mail ( buộc phải ) ( Địa chỉ của bạn được giấu kín ) thương hiệu ( cần ) Trang web

Bạn đang comment bằng tài khoản bloginar.net.com(Đăng xuất/Thay đổi)

Bạn đang comment bằng tài khoản Google(Đăng xuất/Thay đổi)

Bạn đang comment bằng tài khoản Twitter(Đăng xuất/Thay đổi)

Bạn đang comment bằng tài khoản Facebook(Đăng xuất/Thay đổi)VỌỌC NGAY

Tìm tìm cho:

Đăng cam kết để nhận thông báo bài mới

Tìm kiếm cho :Nhập địa chỉ cửa hàng email của doanh nghiệp vào ô bên dưới để được thông tin khi có bài mới .

Địa chỉ thư điện tử:

Xem thêm: Đại Học Công Nghệ Thông Tin Thái Nguyên Điểm Chuẩn, Thông Tin Tuyển Sinh Năm 2021

Nhận bài xích mới

NHÓM BẠN

Blog tại bloginar.net.com .Send to thư điện tử AddressYour NameYour thư điện tử Address

*
Post was not sent – kiểm tra your email addresses!Email check failed, please try againSorry, your blog cannot chia sẻ posts by email.Privacy và Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree lớn their use. To lớn find out more, including how lớn control cookies, see here:Cookie Policy %d bloggers lượt thích this: Send to thư điện tử AddressYour NameYour e-mail AddressHủy bỏPost was not sent – kiểm tra your e-mail addresses ! Email check failed, please try againSorry, your blog cannot giới thiệu posts by email. Privacy và Cookies : This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to lớn their use. To lớn find out more, including how to control cookies, see here : Cookie Policy % d bloggers lượt thích this :
Source: https://orsini-gotha.com Category: Hỏi Đáp