" class="title-header">Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu? A. Bảng, biểu mẫu B. Chủng loại hỏi, báo cáo C. Báo cáo D.


Bạn đang xem: Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu

*

45 điểm

Trần Tiến


Đối tượng nào sau đây không thể update dữ liệu?A. Bảng, biểu mẫu B. Chủng loại hỏi, report C. Báo cáo D. Bảng
*Xem thêm: Độ Muối Hay Độ Mặn Trung Bình Của Nước Biển Và Đại Dương Là Bao Nhiêu ?      A

+ báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình diễn và in dữ liệu theo một mẫu cho trước.+ mẫu hỏi thường được thực hiện để bố trí các phiên bản ghi, chọn các trường nhằm hiển thị, triển khai tính toán, chọn các phiên bản ghi vừa lòng điều kiện mang lại trước, tổng hợp và hiển thị thông tin từ khá nhiều bảng hoặc chủng loại hỏi khác → chủng loại hỏi, report không thể update dữ liệu.Đáp án: B