Giả sử ta đặt hai quả ước điện tích trái vệt trong một bình kín đáo rồi hút hết không khí ra. Ta vẫn biết, lực hút của nhì quả ước không phần lớn yếu đi và lại mạnh lên. Do vậy phải có một môi trường xung quanh nào đó truyền shop điện giữa hai quả cầu. Môi trường đó là điện trường.

Bạn đang xem: Đơn vị của cường độ điện trường

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên (dạng đồ chất) phủ bọc điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tính năng lực năng lượng điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Nơi nào gồm điện tích thì bao quanh điện tích đó tất cả điện trường.

Một điện tích Q nằm tại một điểm trong không gian sẽ gây nên xung xung quanh nó một điện trường. Một năng lượng điện q nằm trong điện trường đó sẽ bị Q tính năng một lực điện với ngược lại, q cũng công dụng lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường độ năng lượng điện trường

1. Tư tưởng cường độ điện trường

Giả sử bao gồm một năng lượng điện điểm Q nằm tại điểm O. Điện tích này tạo ra một năng lượng điện trường bao quanh nó. Để phân tích điện ngôi trường của Q tại điểm M, ta để tại đó một điện tích điểm q, điện thoại tư vấn là điện tích thử cùng xét lực điện công dụng lên q (Hình 3.2). Theo định dụng cụ Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta nói năng lượng điện trường tại các điểm càng xa Q càng yếu. Chính vì thế cần đề xuất xây dựng một khái niệm đặc thù cho sự mạnh, yếu hèn của năng lượng điện trường tại một điểm. Khái niệm đó là cường độ điện trường.

*

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm minh chứng rằng lần lượt các điện tích test q1, q2,… khác biệt tại một điểm thì:

(dfracF_1q_1=dfracF_2q_2=...)

Ta có thể thấy độ to của lực điện tác dụng lên năng lượng điện thử q = +1C để đặc trưng cho cường độ điện trường tại điểm nhưng mà ta xét. Tuy nhiên theo phương pháp (1.1), độ lớn F của lực năng lượng điện tỉ lệ thuận cùng với q, buộc phải thương số (fracFq) đó là độ bự của lực điện chức năng lên năng lượng điện 1C. Vị đó, ta sẽ lấy mến số này làm số đo của độ mạnh điện trường. Vậy ta có định nghĩa sau:


Cường độ năng lượng điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho chức năng lực của năng lượng điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ to lực năng lượng điện F chức năng lên một năng lượng điện thử q (dương) đặt tại đặc điểm này và độ bự của q.

(E=dfracFq) (3.1)

3. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô hướng, đề xuất cường độ năng lượng điện trường E cũng là 1 trong đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ hotline là vectơ cường độ điện trường. Từ phương pháp (3.1), ta có:

Vectơ độ mạnh điện ngôi trường (overrightarrowE) có:

+ Phương và chiều trùng với phương với chiều của lực điện tính năng lên năng lượng điện thử q dương.

+ Chiều dài (môđun) màn trình diễn độ to của cường độ điện ngôi trường theo một tỉ trọng xích làm sao đó.

4. Đơn vị đo độ mạnh điện trường.


Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính cường độ điện trường tại một năng lượng điện điểm

Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm Q:

(E= dfracFq=k.dfracvarepsilon .r^2) (3.2)

6. Nguyên lí ck chất năng lượng điện trường

Giả sử có hai năng lượng điện điểm Q­1­ cùng Q2­ tạo ra tại điểm M hai vec tơ cường độ điện trường (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

Nguyên lí ck chất năng lượng điện trường: các điện trường E1 cùng E2 đồng thời chức năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cách tự do với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng vừa lòng của (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

(overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2) (3.3)

Các vectơ cường độ điện trường trên một điểm được tổng thích hợp theo nguyên tắc hình bình hành.


III. Đường mức độ điện

1. Hình ảnh các con đường sức điện

Người ta minh chứng được rằng, những hạt nhỏ dại đã bị nhiễm điện và nằm dọc theo phương của lực điện. Tập hợp các hạt nhỏ dại sẽ nằm dọc theo các đường mà lại tiếp tuyến tại mỗi điểm ở theo phương của vectơ cường độ điện trường trên đó. Mỗi mặt đường đó gọi là một đường sức điện.

2. Định nghĩa

Đường sức điện là đường nhưng mà tiếp tuyến tại từng điểm của nó là giá chỉ của vectơ độ mạnh điện trường tại điểm đó. Nói giải pháp khác, mặt đường sức điện là đường nhưng mà lực điện tính năng dọc theo nó.

3. Các đặc điểm của con đường sức điện

+ Qua mỗi điểm trong năng lượng điện trường tất cả một và có một đường mức độ điện nhưng thôi.

+ Đường sức năng lượng điện là phần lớn đường tất cả hướng. Hướng của đường sức năng lượng điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

+ Đường sức điện của năng lượng điện trường tĩnh năng lượng điện là hàng không khép kín. Nó rời khỏi điện tích dương và hoàn thành ở điện tích âm.

+ Tuy các đường mức độ từ là xum xuê nhưng bạn ta chỉ vẽ một số ít đường theo phép tắc sau : Số mặt đường sức đi sang một điện tích nhất định đặt vuông góc với con đường sức năng lượng điện tại điểm cơ mà ta xét thì tỉ lệ thành phần với độ mạnh điện trường tại điểm đó.

4. Điện trường đều

Điện trường số đông là năng lượng điện trường cơ mà vectơ cường độ điện ngôi trường tại hầu như điểm đều sở hữu cùng phương, thuộc chiều, và cùng độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng tuy nhiên song bí quyết đều.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Phát Triển Qua Biến Thái Và Không Qua Biến Thái

Điện trường vào một điện môi đồng chất nằm ở giữa hai phiên bản kim nhiều loại phẳng đặt song song với nhau cùng điện tích bằng nhau, trái dấu là 1 trong những điện ngôi trường đều.