Trong hệ thống kê giám sát quốc tế 1u = 1/NA gram = 1/(1000NA)kg (Với NA là hằng số Avogadro)

1u ≈ 1.66053886 x 10-27kg

1u ≈ 1.6605 x 10-24g

Công thức tính cân nặng riêng của nguyên tử là d = m/V

1mol nguyên tử chứa N = 6,02.1023 nguyên tử

- trọng lượng của các hạt cấu tạo nên nguyên tử:

+) trọng lượng của một electron: me = 9,1094.10-31 kg.

Bạn đang xem: Đơn vị tính khối lượng nguyên tử là gì

+) khối lượng của một proton: mp = 1,6726.10-27 kg.

+) trọng lượng của một nơtron: mn = 1,6748.10-27 kg.

Vậy biện pháp tính khối lượng nguyên tử hóa 10 là bí quyết sau

m (nguyên tử) = m (p) x n (p) + m (n) x n (n)

Cùng top lời giải tham khảo thêm về các công thức khác liên quan đến nguyên tử và bài bác tập tính cân nặng nguyên tử nhé

*

Cần nhớ

- 1u = 1,6605. 10-27 kg

- 1Å = 10-8cm = 10-10 m

- cân nặng nguyên tử tương đối và khối lượng nguyên tử tuyệt đối :

+ khối lượng tuyệt đối (m) của nguyên tử là khối lượng thực của nguyên tử (rất nhỏ)

+ cân nặng tương đối của nguyên tử (M) là khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị Cacbon (đvC) hay còn gọi là trọng lượng mol.

Quy ước: 1đvC = 1u = 1/12 khối lượng tuyệt đối của 12C = 1,66 . 10-24 g

+ mối quan hệ giữa trọng lượng tương đối và cân nặng tuyệt đối :

m = 1,66.10-24M (gam) hoặc m = M/(6,023.1023) (gam)

- Nguyên tử có mẫu mã cầu có thể tích V = 4/3πr3 (r là nửa đường kính nguyên tử).

- khối lượng riêng của nguyên tử d = m/V .

- 1 mol nguyên tử đựng N = 6,02.1023 nguyên tử

Nhận xét: Proton cùng nơtron có cân nặng xấp xỉ nhau cùng chúng to hơn cân nặng của electron khoảng 1836 lần, bởi vì đó rất có thể coi khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân nguyên tử (khối lượng của các electron là không đáng kể, hoàn toàn có thể bỏ qua).

- Nguyên tử có cân nặng vô cùng bé dại bé, giả dụ tính bằng đơn vị chức năng gam thì số trị thừa bé, ko tiện sử dụng. Do đó, quy mong lấy 1/12 cân nặng của nguyên tử C làm đối kháng vị trọng lượng cho nguyên tử, call là đơn vị cacbon, viết tắt là đvC, kí hiệu thế giới là u.

Chú ý:

+) khối lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ là trọng lượng tương đối giữa những nguyên tử. Bạn ta gọi khối lượng này là nguyên tử khối.

Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính theo đơn vị chức năng cacbon.

*

+) Nguyên tử hiđro có trọng lượng nhẹ nhất.

+) Nguyên tử khối của một số trong những nguyên tố giỏi gặp 


Số proton

Tên nguyên tố

Kí hiệu hóa học

Nguyên tử khối

Hóa trị

1HiđroH1I
2HeliHe4 
3LitiLi7I
4BeriBe9II
5BoB1111 III
6CacbonC12IV, II
7NitơN14III, II, IV…
8OxiO16II
9FloF19I
10NeonNe20 
11NatriNa23I
12MagieMg24II
13NhômAl27III
14SilicSi28IV
15PhotphoP31III, V
16Lưu huỳnhS32II, IV,VI
17CloCl35,5I, …
18AgonAr39,9 
19KaliK39I
20CanxiCa40II
.    
.    
.    
24CromCr52II, III, …
25ManganMn55II, IV, VII…
26SắtFe56II, III
29ĐồngCu64I, II
30KẽmZn65II
35BromBr80I, …
47BạcAg108I
56BariBa137II
80Thủy ngânHg201I, II
82ChìPb207II, IV

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Biết nguyên tử nhôm gồm 13 proton, 14 nơtron. Cân nặng tính bằng gam của một nguyên tử nhôm là

A. 5,32.10-23g.

B. 6,02.10-23g.

C. 4,48.10-23g.

D. 3,99.10-23g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

mAl ≈ ∑mp + ∑mn = 13u + 14u = 27u.

Có 1u = 1,6605.10-27kg ⇒ mAl = 27. 1,6605.10-27.1000 = 4,48.10-27g.

Ví dụ 2: Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng trĩu hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với nguyên tử cacbon?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của Mg là 24 đvC; nguyên tử khối của cacbon là 12 đvC.

⇒Nguyên tử magie nặng trĩu hơn = gấp đôi nguyên tử cacbon.

Ví dụ 3: Nguyên tử X nặng cấp 4 lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết thêm X thuộc nguyên tố nào?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của nitơ = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 4 x 14 = 56 (đvC)

Vậy X là yếu tố sắt (Fe).

Bài tập – có đáp án 

Câu 1: Nguyên tử khối là

A. Trọng lượng của nguyên tử tính bởi gam.

B. Khối lượng của phân tử tính bằng đvC.

C. Khối lượng của nguyên tử tính bằng đvC.

D. Cân nặng của phân tử tính bởi gam.

Đáp án: Chọn C.

Câu 2: Nguyên tử khối của clo là

A. 71 đvC.

B. 35,5 gam.

C. 71 gam.

D. 35,5 đvC.

Đáp án: Chọn D.

Câu 3: Khối lượng của một nguyên tử cacbon là 19,9265. 10-23 gam. Vậy ta có khối lượng của 1 đvC là

A. 8,553. 10-23 g.

B. 2,6605. 10-23 g.

C. 0,16605. 10-23 g.

D. 18,56. 10-23 g.

Đáp án: Chọn C.

⇒ 1 đvC = 1/12 .19,9265. 10-23 = 0,16605. 10-23 (g).

Câu 4: Biết rằng tứ nguyên tử Mg nặng nề bằng ba nguyên tử của thành phần X. Vậy tên của yếu tắc X là

A. Lưu huỳnh.

B. Sắt.

C. Nitơ.

D. Can xi.

Đáp án: Chọn A

Nguyên tử khối của Mg là 24 đvC. Đặt nguyên tử khối của X là M.

Theo bài xích ra, ta có: 4.24 = 3.M ⇒ M = (4.24)/3 = 32 đvC

Vậy X là nguyên tố diêm sinh (S).

Câu 5: Khối lượng tương đối của một phân tử H2O là

A. 18 đvC.

B. 18 gam.

C.34 đvC.

D. 18kg.

Đáp án: Chọn A.

Khối lượng tương đối của một phân tử nước = MH2O = 2.1 + 16 = 18 (đvC).

Câu 6: Biết nguyên tử nitơ gồm có 7 proton, 7 nơtron cùng 7 electron. Cân nặng của toàn nguyên tử nitơ là

A. 14 gam.

B. 21 gam.

C. 2,34. 10-23 gam.

D. 2,34. 10-27 gam.

Đáp án: Chọn C.

Xem thêm: Cuo Tác Dụng Với H2So4 Tạo Thành :, Cuo Tác Dụng Với Dung Dịch H2So4 Tạo Thành

Ta có:

mC = ∑mp + ∑me + ∑mn = 7. 1,6726.10-27 + 7. 9,1094.10-31 + 7.1,6748.10-27

= 2,34.10-26kg = 2,34.10-23 gam.

Câu 7: Trường đúng theo nào đưới đây gồm sự tương xứng giữa phân tử cơ bạn dạng với khối lượng và điện tích của chúng?