Câu hỏi :

Dòng năng lượng điện có tính năng phát sáng lúc chạy qua bộ phận hay giải pháp điện nào sau đây khi chúng đang vận động bình thường?


*