Câu hỏi: Đơn vị của động lượng là:

A. N.m/s

B. Kg.m/s

C. N.m

D. N.s/m

Trả lời:

Đáp án đúng là: B. Kg.m/s

Giải thích:

Động lượng được tính bằng công thức sau :

*

Trong đó :

m: khối lượngcủa vật được tính bằng Kg

v→: vận tốc có hướng của vật được tính bằng quãng đường (m) phân tách cho thời gian giây (s) => đơn vị tính của vận tốc là m/s.

Bạn đang xem: Động lượng được tính theo đơn vị

Để hiểu rõ hơn về động lượng với định luật bảo toàn động lượng, orsini-gotha.com xin mời những bạn đọc thêm nội dung bài xích viết dưới đây nhé.

I. Động lượng

1. Xung lượng của lực

- lúc một lựcF→tác dụng lên một vật vào khoảng thời gian ∆t thì tích (F→.∆t) được định nghĩa là xung lượng của lựcF→trong khoảng thời gian ∆t ấy.

Đơn vị xung lượng của lực là Niuton giây (N.s).

2. Động lượng

- Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốcv→ là đại lượng xác định bởi công thức

*

- Động lượng là một vec tơ thuộc hướng với vận tốc của vật. Đơn vị của động lượng là kilôgam mét bên trên giây (kg.m/s).

- Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian làm sao đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật vào khoảng thời gian làm sao đó, ta có

*

Độ biến thiên động lượng của một vật vào khoảng thời gian Δt bằng xung lượng của tổng những lực tác dụng lên vật vào khoảng thời gian đó.

Ý nghĩa: khi lực đủ mạnh tác dụng lên vật vào một khoảng thời gian hữu hạn sẽ có tác dụng động lượng của vật biến thiên.

II. Định luật bảo toàn động lượng


1. Hệ cô lập (hệ kín)

- Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu tất cả thì những ngoại lực ấy cân nặng bằng.

- trong hệ cô lập chỉ tất cả nội lực tương tác giữa các vật trong hệ trực đối nhau từng đôi một.

Xem thêm: Bài 1: Bảng Tiếng Anh Là Gì, Cái Bảng Trong Tiếng Anh Là Gì

2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

- Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

*

- Biểu thức của định luật ứng với hệ cô lập gồm hai vật m1và m2

*

+ Ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng: giải câu hỏi va chạm, làm cho cơ sở cho nguyên tắc chuyển động bằng phản lực…

3. Va chạm mềm

Xét một vật khối lượng m1chuyển động bên trên mặt phẳng ngang với vận tốcv→đến va chạm vào một vật gồm khối lượng m2đang đứng yên. Sau va chạm nhị vật nhập làm một và cùng chuyển động với vận tốc v→

*

- Theo định luật bảo toàn động lượng. Ta có:

*

4. Chuyển động bằng phản lực

+ Chuyển động bằng phản lực là chuyển động của vật tự tạo ra phản lực bằng bí quyết phóng về vùng phía đằng sau một phần khối lượng của bao gồm nó, phần này có động lượng theo hướng ấy, phần còn lại phải tiến về phía trước