Khi viết công thức các đồng phân kết cấu của amin, đề xuất viết đồng phân mạch C cùng đồng phân địa điểm nhóm chức đến từng một số loại : amin bậc I, amin bậc II, amin bậc IIICách viết đồng phân amin

Bước 1: tính k

Bước 2: viết đồng phân amin bậc I

Bước 3: viết đồng phân amin bậc II

Bước 4: viết đồng phân amin bậc III

Ví dụ viết đồng phân của C4H11N

Bước 1 : tính k

$k = dfrac2.4 + 2 + 1 – 112 = 0$ → amin no, mạch hở, đơn chức

Bước 2: viết đồng phân amin bậc I

– viết những dạng mạch C có thể có

– ứng với từng dạng mạch C, di chuyển nhóm -NH2 đến các nguyên tử C khác biệt (nguyên tắc này tương tự viết đồng phân ancol)

→ bao gồm 4 đồng phân bậc 1

Bước 3: viết đồng phân amin bậc II

– ứng với từng dạng mạch C, chèn team -NH- vào liên kết C-C (giống biện pháp viết đồng phân xeton)

Bước 4: viết đồng phân amin bậc III

– ta phân tách số C ra làm 3 cội hiđrocacbon (mỗi gốc tối thiểu 1C)

C4H11N gồm 4C chia thành 3 nơi bắt đầu chỉ có 1 cách chia (1C, 1C và 2C) → có một đồng phân amin bậc 3

→ có 1 đồng phân amin bậc III

Vậy C4H11N tất cả 8 đồng phân amin.

Bạn đang xem: Đồng phân amin

TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là mọi chất khí, mùi hương khai cực nhọc chịu, độc, dễ dàng tan vào nước. Các amin đồng đẳng cao hơn nữa là phần nhiều chất lỏng hoặc rắn, độ chảy trong nước bớt dần theo hướng tăng của phân tử khối.Anilin là chất lỏng, sôi nghỉ ngơi 184oC, không màu, khôn xiết độc, ít tan trong nước, rã trong etanol, benzen. Để thọ trong ko khí, anilin đưa sang màu nâu đen vì bị oxi hóa vì oxi không khí.

III. Cấu tạo phân tử, đối chiếu lực bazo của những Amin

1. Cấu trúc phân tử của amoniac và những amin

*

2. So sánh lực bazo giữa các amin

a) các yếu tố tác động đến lực bazơ của amin:

– mật độ electron bên trên nguyên tử N: tỷ lệ càng cao, lực bazơ càng mạnh bạo và ngược lại.

– cảm giác không gian: cội R càng to kềnh và càng những gốc R thì làm cho tính bazơ sút đi, nhờ vào vào nơi bắt đầu hiđrocacbon.

Ví dụ: Tính bazơ của (CH3)2NH > CH3NH2 > (CH3)3N ; (C2H5)2NH > (C2H5)3N > C2H5NH2

b) phương thức so sánh lực bazo giữa những amin

– cội đẩy electron có tác dụng tăng tính bazơ, nơi bắt đầu hút electron làm bớt tính bazơ.

 Ví dụ: p-NO2-C6H4NH2 6H5NH23 3NH2 2H5NH2 3H7NH2

– Amin tất cả càng các gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu. (Rthơm)3N  thơm)2NH thơmNH2 3 no NH2 no)2NH no)3N

– trường hợp nguyên tử N vào phân tử amin lắp với các gốc hút e (gốc ko no, cội thơm) thì tính bazơ của amin yếu hơn so cùng với tính bazơ của NH3. Phần nhiều amin này không làm xanh quỳ tím.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa Của Từ, Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa Của Từ

– Amin có càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin tất cả càng các gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.