Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X buộc phải vừa đầy đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 cùng 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, nhận được dung dịch cất b gam muối. Quý giá của b làA. 31,92B. 36,72C.


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit x cần vừa đủ 3 26 mol o2


Xem thêm: Gao Bạc Tv Tên Thật Là Gì - Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Bạn Gái Gao Bạc Tv

40,40D. 35,6
*

Ta gồm a g X + 3,26 mol O2 → 2,28 mol CO2 + 39,6 gam nướcBảo toàn cân nặng có a + 3,26.32 = 2,28.44 + 39,6 → a = 35,6 gamBảo toàn nguyên tố O gồm nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → nO(X) + 2.3,26 = 2.2,28 + 2,2 → nO(X) = 0,24 molVì X là triglixerit đề xuất X chứa 6 O trong phương pháp phân tử đề nghị nX = 0,04 molTa có a gam X + 3NaOH → muối + C3H5(OH)3Ta có nNaOH = 3nX = 3.0,04 =0,12 molnC3H5(OH)3 = 0,04 molBảo toàn cân nặng có mX + mNaOH =mmuối + mC3H5(OH)3 → 35,6 + 0,12.40 = 0,04.92 + mmuối → mmuối = 36,72 gĐáp án B