Hàm IF là trong số những hàm phổ biến và đặc biệt nhất vào excel. Chúng ta dùng hàm nhằm yêu ước Excel chất vấn một điều kiện và trả về một quý giá nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một quý hiếm khác nếu đk đó ko được đáp ứng.

Bạn đang xem: Dùng hàm if trong excel

Trong bài viết này, orsini-gotha.com học tập Excel Online sẽ khám phá về cú pháp cùng cách cần sử dụng hàm IF thông dụng trong Excel, tiếp đến sẽ gồm cái nhìn sâu hơn bằng những ví dụ về bí quyết mà hi vọng là sẽ có ích cho cả những người dân mới cần sử dụng Excel và những người có kinh nghiệm.


Những điều cần nhớ về hàm IF trong Excel:Cách thực hiện hàm IF trong Excel và những ví dụ:Hàm IF trong văn bản:Ví dụ về phương pháp hàm IF cho ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và phương pháp dùng:

Hàm IF là trong những hàm logic cho phép đánh giá một điều kiện nhất định cùng trả về quý hiếm mà các bạn chỉ định nếu đk là TRUE cùng trả về một quý hiếm khác nếu đk là FALSE

Cú pháp mang lại hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như chúng ta thấy, hàm IF có 3 tham số, nhưng chỉ có tham số thứ nhất là bắt buộc phải có, còn 2 tham số còn lại là ko bắt buộc

logical_test: là một trong giá trị hay biểu thức logic có quý giá TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc phải có. Đối với thông số này, chúng ta có thể chỉ rõ kia là ký tự, ngày tháng, con số hay bất cứ biểu thức so sánh nào.

Ví dụ: Biểu thức xúc tích và ngắn gọn của chúng ta có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá bán trị cơ mà hàm đã trả về nếu biểu thức xúc tích và ngắn gọn cho cực hiếm TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: công thức sau vẫn trả về từ “Good” nếu cực hiếm ở ô B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá chỉ trị mà lại hàm sẽ trả về nếu như biểu thức xúc tích cho quý giá FALSE hay nói theo một cách khác là điều kiện không thỏa mãn. Không cần phải có.

Ví dụ: nếu như khách hàng thêm biến đổi thứ 3 là “Bad” vào công thức ở lấy một ví dụ trên, nó vẫn trả về trường đoản cú “Good” nếu giá trị ở trong ô B1 to hơn 10, còn nếu trái lại thì giá trị trả về đang là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những vấn đề cần nhớ về hàm IF trong Excel:

Mặc mặc dù hai biến sau cuối trong hàm IF là không đề nghị nhưng công thức có thể trả về đều giá trị không hy vọng đợi nếu khách hàng không nắm vững những nguyên tắc cơ bạn dạng nhất

1. Giả dụ như value_if_true bị bỏ qua

Nếu value_if_true bị bỏ qua trong phương pháp IF (ví dụ chỉ có dấu cần sau logical_test), thì hàm IF đã trả về kết quả là 0 nếu điều kiện chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không muốn hàm If của chính bản thân mình không hiển thị bất kể điều gì khi điều kiện thỏa, hãy nhập gấp đôi dấu nhấy vào tham số thiết bị 2 như thế này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường đúng theo này hàm if sẽ trả về chuỗi trống.

*

2. Nếu như value_if_false bị quăng quật qua

Nếu bạn không suy xét điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện quy định không được đáp ứng, chúng ta cũng có thể bỏ qua biến thứ 3 trong bí quyết hàm IF, vấn đề này sẽ dẫn đến công dụng như sau

Nếu biểu thức xúc tích và ngắn gọn được cho là FALSE và thông số value_if_false bị bỏ lỡ (chỉ có một cực hiếm duy tốt nhất ứng với tham số value_if_false) thì hàm IF đang trả về cực hiếm FALSE. Đây quả là 1 trong những điều không hề mong muốn phải ko nào?

Đây là một trong ví dụ mang lại công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu các bạn đặt vết phẩy sau tham số value_if_true thì hàm IF sẽ trả về giá chỉ trị bằng 0, điều này có nghĩa rằng quý giá trả về không tương hợp với bí quyết =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, nguyên nhân thuyết phục nhất để đặt “” trong thông số thứ cha là các bạn sẽ nhận giá trị rỗng nếu điều khiện không thỏa mãn nhu cầu =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Tạo nên hàm IF hiện tại lên quý hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn có nhu cầu các bí quyết Excel rất có thể hiện lên những giá trị xúc tích và ngắn gọn như TRUE hoặc FALSE lúc một điều kiện nhất định được thỏa mãn nhu cầu thì chúng ta phải gõ TRUE trong ô thông số value_if_true. Ô value_if_false có thể điền vào là FALSE hoặc để trống. Đây là 1 ví dụ cho công thức trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn muốn hàm IF trả về giá trị TRUEFALSE như giá trị ngắn gọn xúc tích (Boolean) mà bí quyết excel khác có thể nhận dạng thì bạn cần bảo vệ rằng không đặt chúng trong lốt ngoặc kép. Tín hiệu của một Boolean vào một ô như bạn có thể thấy trong hình minh họa trên.

Nếu bạn có nhu cầu giá trị “TRUE” và “FALSE” là cam kết tự thì hãy đặt chúng trong vệt ngoặc kép. Trong trường đúng theo này, quý hiếm được trả về sẽ nằm bên cạnh trái và được định hình là dạng General. Không có công thức Excel nào thừa nhận dạng “TRUE” với “FALSE” là giá trị ngắn gọn xúc tích cả.

4. Tạo nên hàm IF hiển thị một phép toán với trả về một kết quả

Thay vì trả về một gái trị nhất định thì bạn cũng có thể làm cho phương pháp hàm IF kiểm tra đk đưa ra, đo lường và thống kê một phương pháp toán và trả về quý giá dựa trên kết quả của phép toán đó. Bạn tiến hành điều này bằng phương pháp dử dụng những công thức sô học hoặc những hàm khác của Excel trong ô tham số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đấy là một vài lấy ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức so sánh giá trị vào cột A1 và B1, cùng nếu cực hiếm trong cột A1 lớn hơn trong cột B1 thì công dụng sẽ là việc nhân quý giá trong ô C3 với C10, còn ngược lại sẽ nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ đối chiếu giá trị trong những ô A1 cùng B1, nếu giá trị trong ô A1 không bởi B1 thì phương pháp sẽ trả về quý hiếm là tổng của toàn bộ các quý giá từ ô A1 tới D1, trái lại thì sẽ là 1 trong chuỗi ký tự rỗng.

Cách sử dụng hàm IF vào Excel và những ví dụ:

Bây giờ các bạn đã thân quen với cú pháp của hàm IF, hãy coi xét một trong những ví dụ về bí quyết và khám phá cách sử dụng hàm IF như là một trong những hàm thống kê giám sát trong Excel

Công thức lấy ví dụ như về hàm IF chất nhận được so sánh số học như: mập hơn, nhỏ dại hơn, bằng

Việc áp dụng hàm IF với những giá trị số dựa trên việc sử dụng các toán tử so sánh khác nhau để diễn tả các điều kiện của bạn. Bạn sẽ tìm thấy danh sách rất đầy đủ các toán tử lô ghích được minh họa bằng các ví dụ về phương pháp trong bảng bên dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số vào ô A2 to hơn 5 thì phương pháp sẽ trả về giá trị là “OK”, trái lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số trong ô A2 khác 5 thì công thức sẽ trả về giá trị là “Wrong Number”, ngược lại thì đang hiển thị “OK”
Lớn rộng hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số vào ô A2 to hơn hoặc bởi 5 thì cách làm sẽ trả về giá trị là “OK”, ngược lại thì vẫn hiển thị “Poor”
Nhỏ rộng hoặc bằng

Hình minh họa tiếp sau đây thể hiện hiệu quả của việc so sánh “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF trong văn bản:

Nhìn chung, khi bạn viết phương pháp hàm IF cho các giá trị văn bạn dạng thay vì các toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì hãy theo dõi một vài ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1. Cách làm hàm IF không rành mạch chữ hoa giỏi chữ thường cho các ký tự

Giống như đa số các công dụng của Excel, hàm IF được mặc định không rõ ràng chữ hoa tuyệt chữ thường. Điều này còn có nghĩa rằng các biểu thức logic có chứa ký tự ko thể phân minh được phong cách chữ hoa tốt thường trong phương pháp hàm IF

Ví dụ, công thức hàm IF tiếp sau đây trả về quý hiếm “Yes” hoặc “No” dựa vào trạng thái ship hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này nói lên rằng Excel vẫn trả về “No” ví như một ô trong cột C bao gồm từ “Delivered”, còn trái lại thì vẫn trả về “Yes”. Không đặc biệt là bạn gõ tự “Delivered” thế nào trong tham số biểu thức xúc tích và ngắn gọn – “delivered”, “Delivered”, tuyệt “DELIVERED”. Cũng không đặc biệt liệu trường đoản cú “Delivered” được viết hoa xuất xắc thường nghỉ ngơi trong bảng, như minh họa trong hình bên dưới đây.

*

Một bí quyết khác để sở hữu được một kết quả đúng chuẩn hơn đó là thực hiện phép đối chiếu “không bằng” cùng tráo đổi hai thông số value_if_truevalue_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Công thức hàm IF khác nhau chữ hoa xuất xắc chữ thường cho những ký tựNếu như bạn có nhu cầu tạo một biểu thức xúc tích và ngắn gọn có riêng biệt kiểu chữ hoa hay thường thì dùng phối kết hợp hàm IF cùng với hàm EXACT bằng phương pháp so sánh nhì chuỗi quý hiếm và trả về TRUE nếu xâu đúng, trái lại thì trả về FALSE. Tuy vậy hàm EXACT bao gồm sự rõ ràng hoa giỏi thường nhưng lại vẫn làm lơ sự khác biệt về định dạng.

Bạn sử dụng hàm EXACT bằng phương pháp như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức logic bạn vận dụng và “DELIVERED” là quý hiếm văn bạn dạng in hoa mà bạn phải hiện thị lên một cách chính xác tương ứng với cột C.

*

Một cách dễ ợt hơn, bạn có thể dùng bí quyết tham chiếu ô thay bởi vì tham số chứa ký kết tự máy hai trong hàm EXACT nếu khách hàng muốn.

Lưu ý. Khi thực hiện văn phiên bản như một biến chuyển trong hàm IF thì nên nhớ luôn phải kèm theo với dấu ngoặc kép.

Ví dụ 3. Công thức IF đến giá trị văn phiên bản với vấn đề tham chiếu từng phần

Nếu bạn muốn điều khiếu nại mà bạn đưa ra dựa vào việc tham chiếu từng phần hơn nhưng tham chiếu chính xác, một chiến thuật tức thì cho điều đó đó là sử dụng ký tự đại diện thay mặt (hoặc) trong biểu thức logic. Tuy vậy cách tiếp cận dễ dàng và dễ dàng này sẽ không còn hoạt động. Tương đối nhiều hàm vào Excel gật đầu ký tự đại diện thay mặt nhưng hàm IF là ngoại lệ.

Một phương án khác kia là dùng hàm IF kết phù hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không biệt lập chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, nếu như việc thực hiện điều khiếu nại No là bắt buộc cho tất cả hai mục “Delivered” với “Out for delivery” thì phương pháp sau sẽ hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã áp dụng hàm SEARCH cho phương pháp trên bởi vì việc so sánh có biệt lập chữ hoa hay thường có vẻ hợp lý hơn với dữ liệu đưa ra. Nếu bạn muốn đối chiếu bao gồm phân biệt chữ hoa tuyệt thường thì đối kháng giản chỉ việc thay cố hàm SEARCH bằng hàm FIND theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi để tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về công thức hàm IF cho ngày, tháng:

Thoạt nhìn thì bí quyết hàm IF đối với ngày tháng giống như so với số và ký tự họ vừa đề cập. Nhưng không mong muốn là không phải như vậy.

Ví dụ 1. Cách làm hàm IF cho một ngày tháng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình bên dưới, công thức hàm IF này đáng giá ngày mon trong cột C và trả về giá trị “Completed” nếu như như trò nghịch này diễn tra trước thời điểm ngày 11 mon 11, còn trái lại thì bí quyết sẽ trả về cực hiếm “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Công thức hàm IF với hàm TODAY()

Với điều kiện điều kiện chúng ta đưa ra dựa vào vào ngày tháng hiện nay tại, bạn có thể dùng hàm TODAY() trong biểu thức logic. Lấy ví dụ như như:

=IF(C2Hàm IF còn có thể hiểu gần như biểu thức lô ghích phức tạp hơn hẳn như là ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Cách làm hàm IF mở rộng cho tháng ngày trong quá khứ và tương lai

Giả sử như các bạn chỉ muốn khắc ghi trong khoảng tầm hơn 30 ngày tính từ thời điểm này thì bạn cũng có thể biểu diễn biểu thức ngắn gọn xúc tích như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra phần đa ngày đã diễn ra cách đây hơn 30 ngày, bạn có thể dùng bí quyết sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn muốn có cả hai dấu hiệu trong và một cột các bạn sẽ cần thực hiện đến hàm IF được đan ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về công thức hàm IF cho dữ liệu và ô trống:

Đôi khi bạn muốn đánh lốt ô tài liệu hay ô trống nhất thiết thì chúng ta cần tiến hành một trong các cách sau:

Sử dụng phối kết hợp hàm IF với ISBLANKSử dụng những biểu thức xúc tích =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng sau đây sẽ giải thích rõ sự khác hoàn toàn giữa hai cách trên và giới thiệu ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được cho rằng TRUE ví như ô được chỉ định là ô trống, bao hàm cả các ô cùng với độ lâu năm xâu bởi 0.

Ngược lại do đó FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 nếu như A1 là ô trống. Trái lại thì trả về 1

Nếu A1 là một trong những chuỗi quý giá rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được cho là TRUE ví như ô được hướng dẫn và chỉ định là ô rông trọn vẹn – không tồn tại công thức, không tồn tại cả chuỗi giá trị rỗng được trả về từ bí quyết khác.

Ngược lại chính vậy FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại tác dụng giống với bí quyết trên mà lại xử lý những ô tất cả độ lâu năm chuỗi bằng 0 như các ô rỗng.

Tức là, nếu A1 đựng một chuỗi cực hiếm rỗng, phương pháp sẽ trả về 1.

Ô gồm chứa dữ liệu””Được cho là TRUE ví như ô chỉ định bao gồm chứa dữ liệu. Ngược lại thì là FALSE

Những ô cùng với độ dài chuỗi bởi 0 do đó ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 nếu A1 ô tất cả dữ liệu, trái lại thì trả về 0

Nếu A1 bao gồm chuỗi giá trị rỗng thì bí quyết trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho là TRUE nếu ô ấn định không hẳn ô rỗng. Ngược lại thì là FALSE

Ô với độ lâu năm chuỗi bởi o vậy nên ô không rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương trường đoản cú như những công thức trên, nhưng lại trả về 1 ví như A1 có bao gồm 1 chuỗi giá trị rỗng

Ví dụ sau đây sẽ màn trình diễn biểu thức súc tích có cất dữ liệu/ trống rỗng sẽ như vậy nào.

Xem thêm: Đh Tôn Đức Thắng Công Bố Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Năm 2019

Giả sử như dữ liệu trong cột C chỉ tất cả được sau thời điểm đã có dữ liệu trong cột B tương xứng với trò chơi đã ra mắt thì bạn cũng có thể dùng phương pháp hàm IF sau để đánh dấu những game đã hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không có độ dài chuỗi bởi 0 vào bảng bắt buộc cả hai phương pháp đều trả về công dụng như nhau:

*

Nếu bạn có nhu cầu xem khuyên bảo cách áp dụng hàm IF trong Excel này dưới dạng video, thì mời các bạn theo dõi đoạn phim sau đây:

Ví dụ sử dụng hàm IF trong việc xếp nhiều loại theo điểm số

Trong ngôi trường hợp bạn có một yêu thương cầu sắp xếp điểm số như sau:

Từ 5 cho 6.5: xếp nhiều loại trung bìnhTừ 6.5 đến 8: xếp nhiều loại kháTừ 8 trở lên: xếp một số loại giỏi

giả sử điểm số phía bên trong ô A1, thì chúng ta cũng có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường vừa lòng này, nếu khách hàng thấy vấn đề viết hàm IF lồng nhau quá phức hợp và nặng nề hiểu, thì bạn có thể tham khảo giải pháp làm khác ngăn nắp và dễ dàng nắm bắt hơn bởi cách áp dụng hàm VLOOKUP

Như vậy với nội dung bài viết này, orsini-gotha.com đã share cho các bạn cách sử dụng hàm IF vào Excel: phương pháp cho số, ký kết tự, dữ liệu và ô trống và một trong những các ví dụ. Nếu có ngẫu nhiên thắc mắc gì có thể comment ngay dưới nội dung bài viết này để công ty chúng tôi có thể giải quyết mọi thắc mắc của người sử dụng một cách sớm nhất.

Những kiến thức và kỹ năng bạn đang xem nằm trong khóa học: Excel trường đoản cú cơ bạn dạng tới nâng cao của học tập Excel Online. Khóa huấn luyện này cung cấp cho mình kiến thức một cách không thiếu và có khối hệ thống về các hàm, các công cố trong excel, vận dụng excel trong công việc…