- trong một con đường tròn, đường kính vuông góc với cùng một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Bạn đang xem: Đường kính và dây của đường tròn

- trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.


Ví dụ: đến đường tròn $(O)$.

+ Đường kính $DE$ đi qua trung điểm $H$ của dây $AB$, khi đó (DE ot AB) trên $H$.

+ Đường kính$DE$ vuông góc với dây $AB$ tại $H$ thì $H$ là trung điểm của dây $AB$ xuất xắc $HA=HB$.

*

c. Tương tác giữa dây và khoảng cách từ trọng tâm đến dây

- trong một đường tròn:

+ nhị dây đều nhau thì cách đều tâm.

+ nhị dây giải pháp đều tâm thì bởi nhau.

- Trong nhị dây của một con đường tròn:

+ Dây làm sao lớn hơn thì dây kia gần vai trung phong hơn.

+ Dây nào gần tâm hơn thế thì dây đó mập hơn.


Ví dụ:Cho đường tròn $(O)$ với nhì dây $AB$, $CD$

*

+ $AB=CD$( Leftrightarrow ) $OF=OE$

+ $AB>CD$( Leftrightarrow ) $OF>OE$

2. Các dạng toán thường xuyên gặp


Dạng 1: Tính độ nhiều năm đoạn thẳng và các yếu tố liên quan.

Phương pháp:

Ta thường xuyên sử dụng các kiến thức sau:

+) quan hệ nam nữ vuông góc giữa 2 lần bán kính và dây

Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

Trong một con đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.

+) sử dụng định lý Pytago, hệ thức lượng vào tam giác vuông.

Dạng 2: đối chiếu hai đoạn thẳng

Phương pháp:

Ta hay sử dụng những kiến thức sau:

- trong một mặt đường tròn:

+ nhì dây bằng nhau thì bí quyết đều tâm.

+ hai dây giải pháp đều trung khu thì bằng nhau.

- Trong hai dây của một đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn thế thì dây đó gần trung ương hơn.

Xem thêm: Người Sinh 19 Tháng 1 Là Cung Gì ? Giải Mã Vận Mệnh, Tình Yêu, Sự Nghiệp

+ Dây nào ngay sát tâm hơn nữa thì dây đó mập hơn,

- chứng minh hai tam giác bởi nhau, quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC cha
bài bác 1: Căn thức bậc nhì
bài bác 2: contact giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương
bài bác 3: chuyển đổi đơn giản biểu thức đựng căn
bài xích 4: Rút gọn biểu thức đựng căn
bài 5: Căn bậc tía
bài xích 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài xích 1: đề cập lại và bổ sung cập nhật khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài xích 2: Hàm số bậc nhất
bài bác 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài 4: Vị trí kha khá của hai đường thẳng
bài 5: hệ số góc của đường thẳng
bài xích 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhì PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN
bài xích 1: Phương trình hàng đầu hai ẩn
bài 2: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn
bài bác 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
bài bác 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số
bài 5: Hệ phương trình bậc nhất hai chứa đựng tham số
bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập hệ phương trình
bài 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
bài bác 1: Hàm số bậc nhị một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài 2: Phương trình bậc nhị một ẩn và phương pháp nghiệm
bài 3: Công thức sát hoạch gọn
bài 4: Hệ thức Vi-ét và vận dụng
bài 5: Phương trình quy về phương trình bậc nhì
bài 6: Sự tương giao giữa mặt đường thẳng và parabol
bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
bài xích 8: Hệ phương trình đối xứng
bài 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
bài bác 1: một vài hệ thức về cạnh và đường cao vào tam giác vuông
bài xích 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
bài 3: một số trong những hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
bài xích 4: Ứng dụng thực tế tỉ con số giác của góc nhọn
bài 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài 1: Sự khẳng định của con đường tròn-Tính chất đối xứng của mặt đường tròn
bài xích 2: Đường kính với dây của con đường tròn
bài xích 3: vết hiệu nhận thấy tiếp đường của mặt đường tròn
bài xích 4: Vị trí kha khá giữa đường thẳng và mặt đường tròn
bài xích 5: tính chất hai tiếp tuyến giảm nhau
bài xích 6: Vị trí kha khá của hai đường tròn
bài 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Góc sinh sống tâm-Số đo cung
bài bác 2: contact giữa cung với dây
bài xích 3: Góc nội tiếp
bài 4: Góc tạo vì tiếp tuyến đường và dây cung
bài 5: Góc tất cả đỉnh bên phía trong đường tròn, góc tất cả đỉnh bên phía ngoài đường tròn
bài xích 6: Cung đựng góc
bài bác 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, mặt đường tròn nội tiếp
bài xích 8: Tứ giác nội tiếp
bài bác 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài 10: diện tích hình tròn, diện tích s quạt tròn
bài xích 11: Ôn tập chương 7: Góc với đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài xích 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
bài xích 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
bài 3: Hình cầu. Diện tích s mặt ước và thể tích hình ước
bài bác 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.